Naš stik, št. 4, april 2010

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Iz tradicije za prihodnost Brane Janjic
Tema meseca Potencialov na področju obnovljivih virov še veliko Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan Borut Meh,Bogdan Barbic,Viljem Pozeb,Hinko Šolinc,Peter Novak obnovljivi viri energije, OVE
Brez varovalke Prihodnost je obnovljiva Polona Bahun obnovljivi viri energije, OVE
Anketa Vaše mnenje Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan Elektro Primorska,TE-TOL,Dravske elektrarne Maribor,Hidroelektrarne na spodnji Savi Stane Merše,Blaž Košorok,Bogdan Barbic,Viljem Pozeb,Peter Novak,Julijan Fortunat obnovljivi viri energije, OVE
Aktualni intervju Brez učinkovite rabe in znižanja porabe cilja ne bomo mogli doseči Polona Bahun Ministrstvo za gospodarstvo Hinko Šolinc obnovljivi viri energije, OVE
Strokovna posvetovanja Z združevanjem moči do sinergijskih učinkov Holding slovenskih elektrarn Holding slovenskih elektrarn HSE, Holding Slovenske elektrarne
Strokovna posvetovanja Pred evropsko in slovensko energetiko so milijarsdne naložbe Brane Janjic Franc Žlahtic,Milan Medved,Matej Lahovnik,Janez Hrovatin
Strokovna posvetovanja Energetika na razvojnem prelomu Polona Bahun
Prenos Začetek priprav na vgradnjo prečnega transformatorja v Divači Brane Janjic ELES prenos
Termo energija Plinske turbine so najzaneslivejša rezerva Vladimir Habjan Termoelektrarna Brestanica plinske elektrarne
Obnovljivi viri energije Zgradili že tri sončne elektrarne Vladimir Habjan Termoelektrarna Brestanica obnovljivi viri energije, OVE
Termo energija S posodobitvijo do višjega izkoristka Brane Janjic Termoelektrarna Trbovlje termo energija
Hidro energija Ena reka, dvojna moč Brane Janjic Soške elektrarne Nova Gorica hidro energija
Hidro energija Dve tretjini del skoraj končanih Vladimir Habjan Savske elektrarne Ljubljana hidro energija
Okolje Vrednost krepko pod mejnimi številkami Polona Bahun Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) sevanje,daljnovodi
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin
Hidro energija V Mavčičah bo vgrajen najnovejši sistem PASS Miro Jakomin Savske elektrarne Ljubljana Elektroservisi
Distribucija Podjetje prejelo dve diplomi za poslovno odličnost Renata Križnar Elektro Gorenjska
Okolje Zaživel Center za zbiranje, ločevanje in predelavo demontirane opreme Matej Leskovar okolje
Termo energija 135 let tradicije, izkušenj, dela in napredka Tadeja Mravljak Jegršnik Premogovnik Velenje premog
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin
Strokovna posvetovanja SmartGrids so zta Slovenijo lahko priložnost ali breme Gregor Omahen,Janko Kosmac,Andrej Sourent pametna omrežja
Trgovanje, borza Trgovanje, borza Borzen
Evropski pogledi Poziv k podnebnemu ukrepanju Miro Jakomin okolje
Evropski pogledi Trajnostna energija za lepšo prihodnost Miro Jakomin okolje
Tuje izkušnje Kitajska: danes tako - jutri drugače Natalija Varl energetika
Tuje izkušnje Hidroenergetski načrti v Jugovzhodni Evropi Miro Jakomin hidro energija
Popotovanja Po prostranstvih Avstralije Majda Kovacic
Podjetja smo ljudje Poklic: inženir specialist za procesne aplikacije Tatjana Gabrovšek ELES Eles, Elektro Slovenija
Podjetja smo ljudje Športnik od glave do pete Vladimir Habjan
Izza pisalne mize Organizacijska kultura podjetja Nataša Jerina
Z nami v naravo Snežnik kraljuje mogočni planoti Miro Jakomin
Z naših delovišc V TET eden največjih remontov doslej Brane Janjic Termoelektrarna Trbovlje termo energija
Obratovalni podatki Obratovalni podatki Miro Jakomin
Iz energetskih okolij Za direktorja imenovan mag. Milan Jevšenak Minka Skubic ELES Eles, Elektro Slovenija
Iz energetskih okolij Indijski visoki uradniki obiskali Republiški center vodenja Tatjana Gabrovšek ELES Eles, Elektro Slovenija
Iz energetskih okolij Na čelu Inštituta od aprila dr. Boris Žitnik Pija Brezigar Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) EIMV
Iz energetskih okolij Gradnja HE na spodnji Savi ostaja nacionalni projekt Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi HESS
Iz energetskih okolij Letošnji poslovni načrt sprejet Milena Delcnjak SODO SODO
Iz energetskih okolij Trajna zaustavitev blkoka 1 Termoelektrarna Šoštanj Termoelektrarna Šoštanj TEŠ
Iz energetskih okolij Usposabljanje delavcev za upravlvlavce dvižnih ploščadi in avtodvigal Robert Šavli Elektro Primorska Elektro Primorska
Iz energetskih okolij Tudi naši zaposleni na vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu Renata Križnar Elektro Gorenjska
Iz energetskih okolij Motosekcija na sejemskem četrverčku Andreja Bezjak Elektro Celje Elektro Celje
Iz energetskih okolij V priložnostni galeriji razstavljal Viktor Lešnik Andreja Bezjak Elektro Celje Elektro Celje