Naš stik, št. 10, oktober 2010

V tej številki lahko preberete...

Iz vsebine Oktober 2010

Elektrogospodarstvo za zdaj še v dobri kondiciji

Sodeč po podatkih o doseženih poslovnih rezultatih v minulem in prvi polovici tekočega leta se je večina elektroenergetskih podjetij uspešno soočila z izzivi, ki jih je prinesla gospodarska kriza. Pri tem gre največ zaslug okrepljenemu delovanju na mednarodnih trgih, iskanju notranjih rezerv in sinergičnih učinkov ter racionalizaciji poslovanja. Ne glede na dosedanje uspehe, pa bodo morala podjetja za ohranitev svojega položaja marsikaj postoriti tudi v prihodnje, saj se elektrogospodarstvu obetajo številne zahtevne investicije.

 

V ospredju morata biti zadovoljstvo odjemalcev in tudi zaposlenih

V Elektru Maribor ugotavljajo, da so se pogoji poslovanja v zadnjem času še zaostrili, saj se zaradi čedalje slabšega gospodarskega položaja odjemalcev povečujejo težave s pravočasno poravnavo računov za porabljeno električno energijo, za izpeljavo nujnih naložb pa se mora podjetje tudi čedalje bolj zadolževati. Kljub temu na prihodnost gledajo optimistično in pripravljajo vrsto novosti, s katerimi naj bi ohranili svoj delež na čedalje bolj konkurenčnem trgu.

Poškodbe tudi na energetskih objektih

Katastrofalne poplave, ki so v drugi polovici septembra zajele skoraj vso državo, sicer na elektroenergetski infrastrukturi tokrat niso povzročile velike neposredne škode, brez poškodb elektroenergetskih naprav in posledično motenj z oskrbo pa žal tudi tokrat ni šlo. Največ težav zaradi podivjanih rek, potokov in izbruhov podtalnice so imeli na območju, ki ga oskrbujejo Elektro Ljubljana, Elektro Celje in Elektro Primorska.

Število jedrskih elektrarn narašča

V Portorožu je med 6. in 9. septembrom potekala 19. mednarodna konferenca o jedrski energiji v svetu. Kot je bilo slišati, se je zanimanje za gradnjo jedrskih elektrarn v zadnjem času še povečalo, pri čemer naj bi bilo po posameznih državah v različnih fazah gradnje kar 60 novih jedrskih reaktorjev. Samo letos naj bi bilo v omrežje že priključenih pet jedrskih elektrarn, začeli pa so tudi že graditi devet novih.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Povrnitev zaupanja Brane Janjic
Tema meseca Se obeta reorganizacija celotne panoge? Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan reorganizacija
Aktualni intervju Glavna rešitev za distribucijo je ves čas ista Brane Janjic Urban Prelog reorganizacija
Obratovalni podatki Obratovalni podatki Miro Jakomin ELES proizvodnja
Strokovna posvetovanja Od razmer v energetiki je odvisna konkurenčnost gospodarstva Brane Janjic,Polona Bahun razvoj slovenske energetike
Strokovna posvetovanja Prednost trajnostnemu razvoju energije Miro Jakomin Andrej Predin obnovljivi viri energije, OVE,energetska ucinkovitost
Proizvodnja Prizadevanja vseh usmerjena v uspešno izvedbo Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Stane Rožman remont
Hidro energija V HESS po novem z lastnimi kadri Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi Gorazd Pozvek hidroelektrarne
Hidro energija Pred vrati vrsta zanimivih naložb Vladimir Habjan Soške elektrarne Nova Gorica Alida Rejec projekti
Hidro energija Zagnali obnovljeno HE Moste Polona Bahun Savske elektrarne Ljubljana Anton Koselj obnova
Zanimivosti Podpora EU energetskim projektom energetski projekti
Zanimivosti Obnovljeni hladilni stolpi v TE Kakanj hidroelektrarne,hladilni stolpi
Zanimivosti Nov korak k zmanjševanju emisij zmanjševanje emisij
Trgovanje, borza Prihodnost je v tujih trgih Polona Bahun,Vladimir Habjan GEN-I Robert Golob cene elektricne energije
Hidro energija Visoke vode prinašajo predvsem manjšo proizvodnjo Brane Janjic,Vladimir Habjan Soške elektrarne Nova Gorica hidroelektrarne,izredne razmere
Strokovna posvetovanja V delovnih skupinah iz leta v leto več slovenskih predstavnikov Polona Bahun Krešimir Bakic CIGRE
Distribucija Uspešnost vodje je skupek sposobnosti in znanja vseh zaposlenih Polona Bahun Bojan Luskovec vodenje
Ucinkovita raba energije Gorenjsko elektro potovanje prispevek k razvoju podeželja Renata Križnar Borut Sajovic ucinkovita raba energije, URE
Strokovna posvetovanja Uporaba zemeljskega plina je razvojna priložnost Brane Janjic plin
Okolje Gospodarstvo sprašuje: ali je še en zakon res potreben? Polona Bahun zakon o podnebnih spremembah
Tuje izkušnje Okoljska tehnologija nosilka gospodarstva Miro Jakomin sodobne tehnologije,gospodarski razvoj
Tuje izkušnje V Makedoniji leto energetike! Alenka Žumbar mednarodno sodelovanje
Hidro energija Informacijski sistem poslej deležen največje zaščite Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Viljem Pozeb posodabljanje sistemov
Sodobne tehnologije Pametna omrežja že postajajo realnost Miro Jakomin Igor Papic virtualna elektrarna
Strokovna posvetovanja Vabilo na posvetovanje PIES 2010 Rok Rupnik,Miran Novak Informatika informatika
Podjetja smo ljudje Delo na drogu ni zabava! Miro Jakomin ELES Marjan Jelenc elektromontažna dela
Sodobne tehnologije Vzdržljivi daljnovodi presežejo celo Abrahamova leta Miro Jakomin Elektroservisi Srecko Žlajpah projekti
Podjetja smo ljudje Poklic: Trgovec z električno energijo Tatjana Gabrovšek Holding slovenskih elektrarn Uroš Baumgartner trgovanje, borza
Podjetja smo ljudje Janez Kern 1936-2010 ELES Janez Kern
Ucinkovita raba energije E-avtomobili in hibridi na pariškem avtosalonu Sabina Podjed elektricna vozila
Izza pisalne mize Kako do uspešnega timskega dela v podjetju? Nataša Jerina timsko delo v podjetju
Z nami v naravo Po sledeh Martina Krpana Miro Jakomin izlet
Iz energetskih okolij Prečni transformator konec leta v poskusno obratovanje Brane Janjic ELES Marko Hrast precni transformator
Iz energetskih okolij Rekonstrukcija stikališča NEK in dogradnja stikališča RTP Krško Vladimir Habjan ELES Robert Kristan rekonstrukcija
Iz energetskih okolij Začetek elektromontažnih del na odseku Avče-Gorica Jernej Majcen ELES elektromontažna dela
Iz energetskih okolij Nov nadzorni svet HSE že razpravljal o projektu TEŠ 6 Holding slovenskih elektrarn Jadranko Medak nadzorni svet
Iz energetskih okolij Ustanovljeno društvo WIN Evrope Nadja Železnik Milena Cernilogar evropsko združenje žensk
Iz energetskih okolij Vladimir Gabrijelčič dobil nov mandat Soške elektrarne Nova Gorica Vlado Gabrijelcic
Iz energetskih okolij Prva električna polnilnica Vladimir Habjan Elektro Ljubljana Andrej Ribic elektricne polnilnice
Iz energetskih okolij Kotiček za najmlajše v tednu otroka Violeta Irgl Elektro Ljubljana
Iz energetskih okolij Dosežen rekordni odkop Premogovnik Velenje Milan Medved premog
Iz energetskih okolij Vzgoja se začne že v otroštvu Lara Radonjic Elektro Maribor ucinkovita raba energije, URE
Iz energetskih okolij Izpopolnitev paketa Vedno porabim, kar rabim ucinkovita raba energije, URE
Iz energetskih okolij Razstava fotografij Andreja Bezjak Elektro Celje Emil Sovic fotografija
Trgovanje, borza Poročilo organizatorja trga Borzen uvoz in izvoz elektricne energije
Z naših delovišc Dela med remontom v NEK Ida Novak Jerele Nuklearna elektrarna Krško remont