Naš stik, št. 11, november 2010

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Aktualni intervju Komuniciranje-ključni element uspešnosti podjetij Vladimir Habjan Igor Savic komuniciranje
Uvodnik Z vami že pol stoletja Brane Janjic revija Naš stik
Tema meseca Pomen učinkovitega komuniciranja z javnostmi narašča Polona Bahun,Vladimir Habjan ELES komuniciranje
Iz energetskih okolij Prihodnje leto spojitev slovenskega in italijanskega trga trgovanje, borza
Strokovna posvetovanja Enotna evropska energetska politika potrebuje sodelovanje Brane Janjic,Polona Bahun Janez Kopac energetska politika
Zakonodaja Dane vse zakonske podlage za poenostavitev postopkov umeščanja Polona Bahun MOP Luka Ivanic umešcanje v prostor
Termo energija Projekt TEŠ 6 je treba premakniti z mrtve točke Polona Bahun Termoelektrarna Šoštanj Matjaž Janežic investicije
Sodobne tehnologije Zagon novega telekomunikacijskega centra v TEŠ Irena Seme Termoelektrarna Šoštanj Marko Balažic telekomunikacije
Prenos Daljnovod Cirkovce-Pince še vedno čaka na določitev DPN Brane Janjic ELES Marjetica Ilich državni prostorski nacrt
Hidro energija Energetski potencial Mure bi bilo smiselno izrabiti Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Igor Cuš trajnostni razvoj,hidro energija
Hidro energija Javna razgrnitev HE Brežice pred vrati Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi Bogdan Barbic umešcanje v prostor
Trgovanje, borza Na področju učinkovitejše rabe energije bo treba delati več Milena Delcnjak SODO ucinkovita raba energije, URE
Sodobne tehnologije Kljub poškodbam vodov oskrba z električno energijo nemotena Polona Bahun Elektro Ljubljana Boris Sterle univerzalni kabel
Podjetja smo ljudje S svojimi rešitvami lahko k razvoju energetike prispevamo še več Polona Bahun Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) Boris Žitnik vodenje
Strokovna posvetovanja Napredno merjenje prehaja v masovno uporabo Polona Bahun napredno merjenje
Strokovna posvetovanja Höeflerjevi dnevi letos že desetič Brane Janjic Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) Boris Žitnik mednarodno sodelovanje
Evropski pogledi Novi koraki v energetski politiki EU Miro Jakomin energetska politika
Tuje izkušnje Za srbsko elektroenergetiko kar devet milijard evrov Miro Jakomin EPS Petar Škundric razvoj
Obletnice Naš stik že 50 let stičišče elektroenergetike Miro Jakomin ELES revija Naš stik
Podjetja smo ljudje Z elektriko povezan že vse življenje Miro Jakomin ELES Janko Šarman priprava gradenj in soglasij
Podjetja smo ljudje Ljudi spraviš v dobro voljo tudi z dobro glasbo Vladimir Habjan Elektro Primorska Zarjan Kocina glasba
Izza pisalne mize Poslovna komunikacija in medkulturne razlike Nataša Jerina komuniciranje
Z nami v naravo Po gozdni poti od Turjaka do Rašice Miro Jakomin
Z naših delovišc Dela v HE Krško se nadaljujejo gradnja elektrarne
Obratovalni podatki Obratovalni podatki Miro Jakomin ELES proizvodnja
Iz energetskih okolij Ministrica Radićeva obiskala Eles Minka Skubic ELES Darja Radic poslovanje
Iz energetskih okolij Naslednje leto bosta terciarno regulacijo zagotavljala GEN energija Minka Skubic ELES terciarna regulacija
Iz energetskih okolij Eles postal delničar dveh alokacijskih hiš za dodeljevanje prenosnih Minka Skubic ELES Milan Jevšenak dodeljevanje prenosnih zmogljivosti
Iz energetskih okolij Končan remont v NEK Ida Novak Jerele Nuklearna elektrarna Krško remont
Iz energetskih okolij Prodan 51-odstotni delež v bolgarski termoelektrarni Ruse Holding slovenskih elektrarn Matjaž Janežic trgovanje, borza
Iz energetskih okolij V pripravi nov desetletni razvoj distribucijskega omrežja Milena Delcnjak SODO razvoj distribucije
Iz energetskih okolij Nadzorni svet Elektra Ljubljana podelil prokuro Violeta Irgl Elektro Ljubljana nadzorni svet
Iz energetskih okolij Obnovljen zahtevnejši del daljnovoda v vasi Čadrg Tjaša Frelih Elektro Primorska daljnovodi
Iz energetskih okolij Okoljski mobilni portal TE-TOL eden izmed najboljših na svetu Doris Kukovicic Lakic TE-TOL okoljski mobilni portal
Iz energetskih okolij Prišel je dr. Eko Doris Kukovicic Lakic TE-TOL okoljske vrednote
Iz energetskih okolij Soške elektrarne donirale za šolanje Soške elektrarne Nova Gorica donacije
Iz energetskih okolij Zagnali novi odkop K.-50/C s podporjem nove generacije Premogovnik Velenje
Iz energetskih okolij Na ogled razstava v srcu slovenske elektroenergetike Brane Janjic razstave
Iz energetskih okolij Razstava fotografij Marka Rebova Andreja Bezjak Elektro Celje Marko Rebov razstave
Zanimivosti Poziv članicam EU glede jedrskih odlagališč varnostni standardi
Zanimivosti Električna energija iz sončne Sahare investicije,fotovoltaika
Zanimivosti Naložbe v inovativne nizkoogljične tehnologije nizkoogljicne tehnologije
Zanimivosti Trgovanje z biomaso v Srednji Evropi trgovanje, borza,obnovljivi viri energije, OVE
Zanimivosti V Evropski energetski skupnosti tudi Ukrajina oskrba,jugovzhodna regija
Zanimivosti Zagnali prvo nuklearko v Iranu jedrske elektrarne
Trgovanje, borza Poročilo organizatorja trga Borzen cezmejne prenosne zmogljivosti
Zanimivosti Črnogorci več sredstev tudi za energetiko razvoj
Zanimivosti Zelena rešitev ugodnejša od fosilnih goriv obnovljivi viri energije, OVE
Zanimivosti Veliko držav že izpolnilo kjotske zaveze zmanjševanje emisij
Zanimivosti Okolica TE Kostolac odslej bolj čista varstvo okolja
Zanimivosti Gradnja Sanmen 1 spet po začrtanem planu gradnja
Družabna srecanja Športniki Elesa in Mavirja skupaj že desetič Brane Janjic ELES športne igre
Družabna srecanja Elesijada tokrat znova v Laškem Srecko Lesjak ELES športne igre