Naš stik, št. 3, marec 2011

V tej številki lahko preberete...

Iz vsebine revije

Priložnosti za energetiko je še veliko, ovire si postavljamo sami.

V okviru tradicionalne konference En. Odmev, ki je potekala v začetku marca v Ljubljani, so zbrani strokovnjaki z različnih energetskih področij spregovorili o najbolj aktualnih vprašanjih slovenske energetike. Razpravljalci so poudarili, da je na področju energetike še veliko priložnosti, a si žal veliko ovir postavljamo kar sami.

 

ACER, prva evropska agencija v Sloveniji, odprla vrata  

V Ljubljani je tretjega marca začela tudi uradno delovati prva evropska agencija s sedežem v Sloveniji - Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev. Evropski komisar za energijo Günther Oettinger je v svojem pozdravnem nagovoru poudaril, da odprtje agencije pomeni začetek novega obdobja za čezmejno sodelovanje energetskih regulatorjev, katerih ključni cilj je vzpostavitev enotnega evropskega energetskega trga.   

 

Japonski jedrski scenarij v Sloveniji ni mogoč  

Jedrska nesreča v japonski elektrarni Fukušima , ki sta jo povzročila katastrofalen potres in predvsem posledični cunami, je oživila občutljivo vprašanje jedrske varnosti v Evropi, pa tudi drugod po svetu. O tem, kako bo ta dogodek vplival na nadaljnji razvoj jedrske energije in kako varna je naša edina nuklearka, smo se pogovarjali z direktorjem uprave za jedrsko varnost Andrejem Stritarjem.

 

Več si preberite v reviji.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Trajnost je obarvana večbarvno Brane Janjic
Tema meseca Priložnosti za energetiko je še veliko, ovire si postavljamo sami Brane Janjic,Polona Bahun EIB
Aktualni intervju Hodimo po pravi poti Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Stane Rožman jedrska energija
Brez varovalke Sonce in sence nad jedrsko energijo Vladimir Habjan jedrska energija
Evropski pogledi Acer, prva evropska agencija v Sloveniji, odprla vrata Vladimir Habjan Agencija za energijo trgovanje, borza
Strokovna posvetovanja Enoten evropski trg mora postati resničnost do leta 2014 Polona Bahun Agencija za energijo trgovanje, borza
Strokovna posvetovanja Stroka pričakuje vključitev v pripravo osnutka NEP še pred javno razpravo Polona Bahun
Jedrska energija Ob desetletnici skupine GEN novo Informacijsko središče Vladimir Habjan GEN energija Martin Novšak jedrska energija
Jedrska energija Za jedrski razvoj ključni visoko motivirani strokovnjaki Miro Jakomin Leon Cizelj jedrska energija
Jedrska energija Japonski jedrski scenarij v Sloveniji ni mogoč Polona Bahun Andrej Stritar jedrska energija
Jedrska energija Stresne teste jedrskih elektrarn je treba opraviti na podlagi trezne in strokovne presoje Polona Bahun jedrska energija
Evropski pogledi V Bruslju sprejeli sklepe o novi energetski strategiji Miro Jakomin
Evropski pogledi Strategija Podonavja namenjena tudi energetiki Miro Jakomin
Prenos Slovenski elektroenergetski sistem kmalu z novim srcem Brane Janjic ELES prenos
Prenos Za Elesom bogata zgodovina in dve desetletji uspešnega delovanja Brane Janjic ELES prenos
Najboljši le tehnično in okoljsko sprejemljivi daljnovodi Miro Jakomin Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) Stane Vižintin prenos
Okolje Med Cirkovcami in Pincami bodo ptice še pele Miro Jakomin Mojca Hrabar okolje
Proizvodnja HSE začenja novo desetletje z ambicioznimi načrti Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn proizvodnja
Distribucija Elektro Maribor v ospredje postavlja energetsko odličnost Brane Janjic Elektro Maribor
Distribucija Energetiki moramo več časa posvetiti komuniciranju z javnostjo Vladimir Habjan Elektro Primorska Miloš Pantoš distribucija
Hidro energija Prva obletnica ČHE Avče Soške elektrarne Nova Gorica Soške elektrarne Nova Gorica proizvodnja
Izobraževanje Dijaki srednje šole tehniških strok obiskali republiški center vodenja Polona Bahun
Družabna srecanja Elesovi smučarji po vzoru Tine Maze Srecko Lesjak ELES
Podjetja smo ljudje Fotografija je rdeča nit mojeg aživljenja Vladimir Habjan Elektro Celje
Izza pisalne mize Spodbujanje inovativnosti v podjetju - ključ za razvoj in rast podjetja Nataša Jerina
Z nami v naravo Kostel kraljuje naravnemu amfiteatru Miro Jakomin
Obratovalni podatki Obratovalni podatki Brane Janjic
Iz energetskih okolij Podpisan sporazum o ustanovitvi skupnega podjetja Južni tok Slovenija Polona Bahun plin
Iz energetskih okolij Energetski pogovori z Madžarsko Brane Janjic Ministrstvo za gospodarstvo
Iz energetskih okolij Uvedba G tarife za proizvajalce električne tarife bi rešila marsikatero težavo Minka Skubic ELES
Iz energetskih okolij Učinkovitejše obratovanje HE Golica Minka Skubic ELES
Iz energetskih okolij Deseta koneferenca slovenskih elektroenergetikov maja v Ljubljani Brane Janjic CIGRE
Iz energetskih okolij Nujna posodobitev DV Brestanica-Hudo Minka Skubic ELES prenos
Iz energetskih okolij Sklad bo začasno vodila Aleksanda Špiler Urad vlade za informiranje jedrska energija
Iz energetskih okolij Poškodbe omrežja zaradi orkanskega vetra Tjaša Frelih Elektro Primorska distribucija
Iz energetskih okolij Dobrodelna akcija veliko srce za mamograf Irena Podgrajšek Elektro Maribor distribucija
Iz energetskih okolij Avtomobil za društvo gluhih in naglušnik Podravja Irena Podgrajšek Elektro Maribor distribucija
Iz energetskih okolij Svetovni dan varčevanja z energijo Violeta Irgl Elektro Ljubljana distribucija
Iz energetskih okolij Izšel nov priročnik z nasveti za gradnjo manjših elektrarn Milena Delcnjak SODO distribucija
Iz energetskih okolij Srečanje rudarskih in gorskih reševalcev Tadeja Mravljak Jegršnik Premogovnik Velenje premog
Iz energetskih okolij V ospredje vse bolj stopa učinkovita raba energije Polona Bahun Janez Kopac ucinkovita raba energije, URE
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin
Trgovanje, borza Trgovanje Brane Janjic Borzen trgovanje, borza
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin
Z naših delovišc Dela na agregatu 3 Doblar I v polnem teku Vladimir Habjan Soške elektrarne Nova Gorica proizvodnja