Naš stik, št. 4, april 2011

V tej številki lahko preberete...

Iz vsebine revije

Nacionalni energetski program v primežu sprejetih evropskih zavez

Glede na slišano v razpravi o prihodnosti slovenske energetike, ki je potekla v začetku aprila v Velenju, bi lahko dejali, kje bomo jemali, da bomo v energetiko dajali. V prihodnjih letih so namreč pred nami izjemno velike investicije, če nam finančno in tudi drugače zahtevnih projektov ne bo uspelo izpeljati, pa nas čakata uvoz električne energije in visoke denarne kazni.

V Elektru Gorenjska zadovoljni z lanskim poslovanjem

V Elektru Gorenjska so predstavili dosežene poslovne rezultate v minulem letu in poglavitne načrte za naprej. Kot so povedali, so lani precej sredstev namenili tudi posodobitvi omrežja, saj so vanj investirali kar 13,7 milijona evrov. Letos pa za naložbe načrtujejo še skoraj dva milijona evrov več.

Maja se začne obsežen remont bloka 5 v Šoštanju

Čeprav ime termoelektrarne Šoštanj v zadnjem letu povezujemo predvsem s projektom gradnje bloka 6, tamkajšnjo termoelektrarno sestavljajo tudi drugi proizvodni objekti. Letos se nam tako obeta obsežen dvomesečni remont petega bloka, ki se bo začel 20. maja , v njem pa bo v različnih fazah sodelovalo kar 500 domačih in tujih izvajalcev.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Skrivnostnost nacionalnega energetskega programa Brane Janjic energetska politika,nacionalni energetski program, NEP
Obnovljivi viri energije V EU izjemen skok na področju OVE Miro Jakomin Franko Nemac obnovljivi viri energije, OVE
Tema meseca Nacionalni energetski program v primežu sprejetih evropskih zavez Brane Janjic Janez Kopac nacionalni energetski program, NEP
Aktualni intervju Energetska politika bi morala panogi omogočiti dinamičen razvoj Polona Bahun Marjan Eberlinc energetski razvoj
Distribucija Elektro Primorska na poti do konkurenčnega in modernega podjetja Vladimir Habjan Elektro Primorska Julijan Fortunat razvoj distribucije
Strokovna posvetovanja Razvoj slovenske elektroenergetike je v zadnjih letih zaspal Polona Bahun Ferdinand Gubina razvoj slovenske energetike
Distribucija Na dobri poti do zmanjšanja števila odklopov Vladimir Habjan Elektro Celje Miran Rošer zanesljiva in kakovostna oskrba
Distribucija V Elektru Gorenjska zadovoljni z lanskim poslovanjem Polona Bahun Bojan Luskovec poslovanje
Prenos Za Beričevo-Krško v teku postopki javnih naročil Polona Bahun ELES Borut Vertacnik daljnovodi
Termo energija Maja se začne obsežen remont bloka 5 v Šoštanju Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj Jože Lenart remont
Strokovna posvetovanja Zasavje potrebuje nov investicijski zagon in tudi energetiko Matjaž Paušer Marko Agrež energetski razvoj
Sodobne tehnologije Posodobitev procesnega sistema vodenja na Dravskih elektrarnah Drago Taljan Dravske elektrarne Maribor informatika
Strokovna posvetovanja Dajmo priložnost energetski učinkovitosti Miro Jakomin Janez Kopac energetska ucinkovitost
Obnovljivi viri energije Naša največja elektrarna je učinkovita raba energije Miro Jakomin Andrej Predin ucinkovita raba energije, URE
Strokovna posvetovanja EU spodbuja prehod v nizkoogljično družbo Miro Jakomin Hinko Šolinc nizkoogljicna družba
Evropski pogledi Obeta se sprememba obdavčitev energentov Brane Janjic obdavcitev energentov
Med gorivi prihodnosti tudi vodik Miro Jakomin Miran Gaberšek vodikove tehnologije
Izobraževanje Sodelovanje med gospodarstvom in šolstvom je dobrodošlo Ida Novak Jerele Nuklearna elektrarna Krško izobraževanje
Zakonodaja Predčasni dvigi bi lahko ogrozili nadaljnjo usodo drugega pok. stebra Brane Janjic Borut Jamnik pokojninsko zavarovanje
Podjetja smo ljudje Ni lepšega kot nekomu z obiskom polepšati dan Polona Bahun dobrodelna dejavnost
Izza pisalne mize Demonski krog vodenja Nataša Jerina vodenje
Z nami v naravo Otok na Muri, kjer dehti ljubezen izlet
Obratovalni podatki Obratovalni podatki Miro Jakomin ELES
Iz energetskih okolij Donosnost projekta blok 6 TEŠ mora biti v skladu s sektorsko pol. Termoelektrarna Šoštanj investicije
Iz energetskih okolij Zustavitev NEK Ida Novak Jerele Nuklearna elektrarna Krško jedrske elektrarne
Iz energetskih okolij Zagon in podpora NEK med nenačrtovano zaustavitvijo Martina Merlin Termoelektrarna Brestanica jedrske elektrarne
Iz energetskih okolij Ob izpadu NEK manjkajočo energijo uspešno zagotovili iz uvoza Vladimir Habjan GEN-I Robert Golob jedrske elektrarne
Iz energetskih okolij Izobraževanje elektromonterjev Miro Jakomin ELES Hailu Kifle izobraževanje
Iz energetskih okolij E-računi Vladimir Habjan elektricna energija
Iz energetskih okolij Z brezplačnimi številkami korak bliže odjemalcem Lara Radonjic Elektro Maribor brezplacna telefonska številka
Zanimivosti Nuklearki da, radioaktivnim odpadkom ne gradnja elektrarne
Zanimivosti OVE za zmanjšanje izpustov obnovljivi viri energije, OVE
Zanimivosti EPS bo investiral kljub gospodarski krizi energetski razvoj
Trgovanje, borza Poročilo organizatorja trga Borzen cezmejne prenosne zmogljivosti
Zanimivosti Ohranjanje biotske raznovrstnosti podnebne spremembe
Zanimivosti Pričakujejo večje naložbe v fotovoltaiko soncna energija
Zanimivosti S skupščine združenja ENEN v Madridu izobraževanje,raziskave
Z naših delovišc Poteka obnova 110 kV GIS stikališča HE Mavčiče rekonstrukcija