Naš stik, št. 1, januar 2009

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Ne južni temveč domači tok Brane Janjic prenos
Tema meseca Manjša poraba bo vplivala tudi na naše poslovanje Brane Janjic,Vladimir Habjan,Minka Skubic Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,GEN energija,Holding slovenskih elektrarn,Elektro Celje,Elektro Gorenjska Martin Novšak,Julijan Fortunat,Tomaž Štokelj,Darko Licen,Zvonko Toroš poraba
Brez varovalke DOP se vedno obrestuje! Miro Jakomin družbena odgovornost
Aktualni intervju Treba bo vzpostaviti ekološki dialog Alenka Žumbar Karel Erjavec ekologija
Strokovna posvetovanja Visoke cene elektrike ogrožajo konkurenčnost slovenskih podjetij Polona Bahun Elektro Ljubljana trgovanje, borza
Elektrika ne bo in ne more biti cenejša Brane Janjic trgovanje, borza
Zakonodaja Glavna naloga je vladi posredovati primerne energetske nasvete Polona Bahun energetika
Prenos Pred graditelji čedalje več ovir Brane Janjic Aleš Kregar prenosno omrežje
Prenos Visokonapetostni kablovod stroškovno nesprejemljiv Minka Skubic Leon Valencic,Rado Isakovic daljnovodi
Prenos Novi stikališči v RTP Brestanica naj bi zaživeli do konca leta Brane Janjic ELES,Elektro Celje,Termoelektrarna Brestanica Matrtin Hostnik prenosno omrežje
Distribucija Kraj precej, storilci večinoma neznani Vladimir Habjan Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Elektro Celje,Elektro Gorenjska Vojko Vadnjal poškodbe omrežja
Hidro energija Pred vrati reševanje čezmejnih vplivov zadnjih dveh HE Minka Skubic Hidroelektrarne na spodnji Savi Bogdan Barbic gradnja elektrarne,HESS
Jedrska energija Lani rekordno leto za NE Krško Minka Skubic Nuklearna elektrarna Krško Stane Rožman jedrske elektrarne
Proizvodnja Rekordna sredstva za naložbe Vladimir Habjan Elektro Primorska Julijan Fortunat,Darko Licen,Zvonko Toroš obratovanje,Elektro Primorska
Distribucija Marca podražitev elektrike za gospodinjstva Vladimir Habjan Elektro Celje Miran Rošer,Viktor Tajnšek cene elektricne energije
Izobraževanje Pridobljen še certifikat ISO 3834 Mirsad Mešic Elektroservisi izobraževanje
Zakonodaja Elektro Ljubljana želi postati tudi družini prijazno podjetje Virna Konrad Elektro Ljubljana kakovost
Distribucija Dragoceno novoletno darilo kranjski porodnišnici Renata Križnar Elektro Gorenjska družbena odgovornost
Podjetja smo ljudje V dveh desetletjih od trgovca do inženiringa Minka Skubic C&G Marko Gabrovšek projekti
Trgovanje, borza Bistvenih selitev odjemalcev še ni Vladimir Habjan Distribucijska podjetja trgovanje, borza
Termo energija Kaj smo se lahko naučili iz plinske krize? Franc Kalan plin
Evropski pogledi Energetika tudi med prirotetami českega predsedovanja EU Polona Bahun energetika
Evropski pogledi Evropski sistemski operaterji prenosnih omrežij povezani v združenje Polona Bahun prenos
Evropski pogledi Največji gradbeni podvig po Kitajskem zidu pri koncu Polona Bahun hidro energija
Evropski pogledi V italijanskih mestih bo promet bolj zelen Polona Bahun promet
Izobraževanje V načrtih kar nekaj novosti Brane Janjic ICES Andreja Nardin Repenšek izobraževanje
Izobraževanje Znanje je najdragocenejši kapital Vladimir Habjan ICES izobraževanje
Obnovljivi viri energije Energetika prodira tudi v izobraževalne procese šol Drago Papler obnovljivi viri energije, OVE
Obnovljivi viri energije Priključevanje fotovoltaičnih elektrarn na distribucijsko omrežje Kristjan Koželj obnovljivi viri energije, OVE
Strokovna posvetovanja V Krškem in Velenju vpis druge generacije študentov Sonja Novak vzgoja
Obnovljivi viri energije Kmalu vetrne elektrarne v Dolenji vasi? Matej Kos vetrne elektrarne
Obnovljivi viri energije Človekov značaj je njegova usoda Janez Kokalj zdravje
Podjetja smo ljudje Pilot, je sestavil svoje letalo Vladimir Habjan Uroš Kolaric rekreacija
Izza pisalne mize Kaj vpliva na uspešnost poslovanja? Mojca Kremsar poslovanje
Z nami v naravo Po naravnih znamenitostih glavnega mesta Minka Skubic narava
Z naših delovišc Sončna elektrarna tudi na strehi Elektra Celje Elektro Celje soncne elektrarne
Obratovalni podatki Proizvodnja in oskrba
Iz energetskih okolij Ključna projekta v energetiki ostaja NEK 2 in TEŠ 6 Polona Bahun Ministrstvo za gospodarstvo Matej Lahovnik projekti
Iz energetskih okolij Upravni spor med Elesom in Agencijo za energijo še ni dokončno razrešen Polona Bahun ELES Matej Lahovnik Eles, Elektro Slovenija
Iz energetskih okolij Izdano delno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo 70 let starega daljnovoda Doblar-Gorica Brane Janjic daljnovodi
Iz energetskih okolij S 1. marcem višje cene elektrike Polona Bahun Elektro Ljubljana cene elektricne energije
S sej vlade S sej vlade Vlada RS zakonodaja
Iz energetskih okolij Leto 2008 končano s proizvodnimi rekordi Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Damijan Koletnik proizvodnja elektricne energije
Iz energetskih okolij Tudi za letos veliko načrtov Dravske elektrarne Maribor Dravske elektrarne Maribor letni nacrt
Iz energetskih okolij Začela obratovati fotovoltaična elektrarna Minka Skubic Termoelektrarna Brestanica Jure Colaric soncne elektrarne
Iz energetskih okolij Prenova študijskih programov Drago Papler ICES prenova
Iz energetskih okolij Na letošnjem koledarju pionirji elektroenergetskih sistemov Drago Papler CIGRE CIGRE
Iz energetskih okolij Prihranimo pri računu za električno energijo Polona Bahun Energija si cene elektricne energije
Iz energetskih okolij Optična umetnost Beti Bricelj Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje Beti Bricelj umetnost
S sej vlade S sej vlade Vlada RS zakonodaja
Iz energetskih okolij Lani nakopali 4 milijone 8 tisoč ton premoga Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje premog
Iz energetskih okolij Muzej premogovništva znova odprl vrata Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje premog
Iz energetskih okolij Srečanje upokojencev Elektra Celje Andreja Bezjak Elektro Celje Viktor Tajnšek srecanje
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin
Zanimivosti Razpis referatov za 9. konferenco slovenskih elektroenergetikov Drago Papler srecanje
Obratovalni podatki Poročilo organizatorja trga Borzen trgovanje, borza
Zanimivosti Zanimivosti zanimivosti
Zanimivosti Zanimivosti zanimivosti
Zanimivosti Zanimivosti zanimivosti
Obnovljivi viri energije Gorenjska dobila še peto sončno elektrarno Gorenjske elektrarne Gorenjske elektrarne obnovljivi viri energije, OVE