Naš stik, št. 7, julij-avgust 2011

V tej številki lahko preberete...

Obnovljivi viri se prebijajo v ospredje vseh energetskih strategij

Evropa si je zastavila vrsto zahtevnih ciljev, ki predvidevajo bistveno povečanje deleža obnovljivih virov energije že do leta 2020. Zadnje Euroobserverjevo poročilo o stanju na področju izrabe obnovljivih virov sicer kaže, da smo na dobri poti, saj je bilo konec leta 2009 iz teh virov v Evropi proizvedenih že dobrih 584 TWh. Pozanimali smo se tudi, kako se s temi izzivi soočajo domača elektroenergetska podjetja.

Odprto informacijsko središče GEN

Gen energija je v vasici Vrbina v neposredni bližini Nuklearne elektrarne Krško odprla novo poslovno stavbo. Poleg sodobnih poslovnih prostorov so v njej domovanje našli tudi posodobljeni nadzorni center ter multimedijski izobraževalni center Svet energije, ki naj bi prispeval k boljšemu razumevanju vloge in pomena energetike v vsakdanjem življenju.

Z Energetiko Ljubljana TE-TOL dobiva močnega finančnega partnerja

V lastniško strukturo TE-TOL je lani začelo vstopati javno podjetje Energetika Ljubljana, ki je letos spomladi postalo 85-odstotni družbenik. V TE-TOL poudarjajo, da vstop močnega lastnika pomeni pomemben korak k uresničitvi njihove najpomembnejše naložbe - postavitve plinsko-parne enote.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Obnovljiva prihodnost Brane Janjic obnovljivi viri energije, OVE
Tema meseca Obnovljivi viri se prebijajo v ospredje vseh energetskih strategij Polona Bahun,Brane Janjic. Vladimir Habjan obnovljivi viri energije, OVE
Aktualni intervju Na spodnji Savi vsak dan večja izguba Miro Jakomin Holding slovenskih elektrarn,MOP Niko Galeša okolje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,okoljska politika
Zakonodaja Cilji in ukrepi AN OVE v celoti vključeni v novi NEP Polona Bahun zakonodaja,obnovljivi viri energije, OVE,nacionalni energetski program, NEP
Energetska politika Slovenija z novim energetskim zakonom izpolnila vse zahteve do EU Polona Bahun ELES,SODO,AUKN Janez Kopac energetika,energetski zakon
Obnovljivi viri energije Za dosego zastavljenih ciljev se bomo morali še krepko potruditi Brane Janjic Inštitut za raziskave v energetiki Djani Brecevic ucinkovita raba energije, URE,obnovljivi viri energije, OVE
Obnovljivi viri energije OVE edina prava alternativna opcija Polona Bahun,Miro Jakomin Blaž Kavcic,Franko Nemac,Nina Štros,Markus Bliem obnovljivi viri energije, OVE,energetski zakon
Obnovljivi viri energije Prostor pripada vsem, energetiki pa proizvajamo energijo za vse Vladimir Habjan Holding slovenskih elektrarn,Soške elektrarne Nova Gorica,MOP Vlado Gabrijelcic,Alida Rejec obnovljivi viri energije, OVE,nacionalni energetski program, NEP
Obnovljivi viri energije Na Savi bi lahko na leto pridobili 2.500 GWh Miro Jakomin Savske elektrarne Ljubljana Drago Polak,Blaž Pišek hidroelektrarne,obnovljivi viri energije, OVE
Obnovljivi viri energije Električna energija iz hidroelektrarn je čista in poceni Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi Sandi Ritlop okolje,obnovljivi viri energije, OVE
Strokovna posvetovanja Država glede projektov na Savi še omahuje! Miro Jakomin Hidroelektrarne na spodnji Savi Bogdan Barbic,Niko Galeša,Franc Bogovic investicije,projekti
Obnovljivi viri energije TE-TOL največji proizvajalec energije iz lesne biomase v Sloveniji Polona Bahun TE-TOL obnovljivi viri energije, OVE
Strokovna posvetovanja Kako doseči cilje na področju obnovljivih virov energije? Milena Delcnjak obnovljivi viri energije, OVE
Obnovljivi viri energije Kakšen je naš dejanski lesni potencial za energetiko? Marijan Koželj energetske investicije,energetska ucinkovitost
Proizvodnja Z Energetiko Ljubljana TE-TOL dobiva močnega finančnega partnerja Polona Bahun TE-TOL,Energetika Ljubljana Blaž Košorok okolje,proizvodnja,obnovljivi viri energije, OVE
Proizvodnja Informacijsko središče GEN odprto Vladimir Habjan GEN energija Martin Novšak,Franc Bogovic,Franci Križanic poslovanje,informatika,elektricna energija
Evropski pogledi Sporočilo komisije pred konferenco RIO+20 Miro Jakomin Janez Potocnik,Andris Pielbalgs razvoj
Evropska zakonodaja Največji in najcenejši vir energije v Evropi je energetska učinkovitost Polona Bahun Robert Hlep energetika,energetska oskrba,energetska ucinkovitost
Intervju ES-URE za večje energetske prihranke Miro Jakomin Barbara Petelin Visocnik distribucija,projekti,elektricna energija,zemeljski plin
Tuje izkušnje Dinamični razvoj energetskih storitev v tujini Miro Jakomin Barbara Petelin Visocnik energetske storitve
Na obisku V svoji koži se dobro počutim Vladimir Habjan ELES,GEN-I Borka Krešic
Na obisku Bistvo drifta ni najhitrejši čas Polona Bahun TE-TOL Peter Kališek
Zdravje S hojo do teka Polona Bahun rekreacija,zdravje
Izza pisalne mize Učinkovito upravljanje časa Nataša Jerina organiziranost
Z nami v naravo Šmartinsko jezero - pravi raj za sprostitev Miro Jakomin sprostitev
Z naših delovišc HE Krško: Oblika gradbenega objekta je že zarisana Vladimir Habjan investicije,hidroelektrarne,projekti
Obratovalni podatki Obratovalni podatki Brane Janjic ELES proizvodnja
Iz energetskih okolij Kljub težavam na področju narejenih nekaj korakov naprej Polona Bahun Ministrstvo za gospodarstvo Darja Radic energetika
Iz energetskih okolij Ustanovljena družba srednjesavske elektrarne Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn poslovanje,organiziranost
Iz energetskih okolij Nadzorni svet TEŠ podprl prenovljeni program gradnje TEŠ 6 Polona Bahun Termoelektrarna Šoštanj energetski projekti
Iz energetskih okolij Uspešno po poti racionalizacije proizvodnje Brane Janjic Premogovnik Velenje,Holding slovenskih elektrarn proizvodnja,racionalizacija
Iz energetskih okolij Avgust namenjen rednemu remontu Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn,Termoelektrarna Trbovlje termo proizvodnja
Iz energetskih okolij Agregat 3 v HE Doblar pred prvo sinhronizacijo Vladimir Habjan Holding slovenskih elektrarn,Soške elektrarne Nova Gorica hidroelektrarne
Iz energetskih okolij Učna pot obnovljivih virov ob črpalni hidroelektrarni Avče Vladimir Habjan Soške elektrarne Nova Gorica hidroelektrarne,obnovljivi viri energije, OVE
Iz energetskih okolij Za dividende delničarjem 1,3 milijona evrov Polona Bahun Elektro Gorenjska poslovanje,elektricna energija
Iz energetskih okolij Temeljito prenovljeno 110kV stikališče pri HE Dravograd Aljaša Bravc Dravske elektrarne Maribor Viljem Pozeb,Andrej Kovac investicije,hidroelektrarne
Iz energetskih okolij Naslednje dve leti bodo terciarno regulacijo zagotavljali HSE, Te-TOL in EFT Minka Skubic ELES,GEN energija,Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV),Holding slovenskih elektrarn,TE-TOL Milan Jevšenak hidroelektrarne,hidro energija
Iz energetskih okolij Odprtje prve City Centrove polnilne postaje za električna vozila Brane Janjic Elektro Celje Rado Isakovic,Boštjan Bratuša,Miha Levstek elektricne polnilnice
Iz energetskih okolij V Rušah zgrajeno novo 20kV elektroenergetsko omrežje Brane Janjic SODO,TDR Metalurgija elektricna energija
Iz energetskih okolij Rekonstrukcija odcepa daljnovoda 35kV Hrpelje Vladimir Habjan Elektro Primorska rekonstrukcija,daljnovodi
Iz energetskih okolij Avgusta z novim cenikom in dodatno ponudbo Vladimir Habjan Elektro Primorska Elektro Primorska,nova ponudba,novi ceniki
Iz energetskih okolij V Litiji in Zagorju ob Savi dobili Elektro črpalki Polona Bahun Elektro Ljubljana elektricna vozila,elektricne polnilnice
Iz energetskih okolij Začela obratovati sončna elektrarna Primskovo Drago Papler Gorenjske elektrarne,Elektro Gorenjska investicije,obnovljivi viri energije, OVE,soncna energija
Zanimivosti V Varšavi o rabi trajnostnih virov energije Ministrstvo za gospodarstvo
Zanimivosti Korak k izboljšani oceni tveganja v nuklearkah Mitja Uršic,Matjaž Leskovar,Borut Mavko raziskave
Zanimivosti Britanci niso dosegli pričakovanega deleža OVE obnovljivi viri energije, OVE
Trgovanje, borza Junija in julija manjši volumen trgovanja, a višje cene kot maja trgovanje, borza
Trgovanje, borza Junija in julija manj evidentiranih pogodb trgovanje, borza
Trgovanje, borza Junija nižje cene primanjkljajev in presežkov trgovanje, borza
Zanimivosti Albanci napovedali privatizacijo hidroelektrarn hidroelektrarne
Zanimivosti V šolah bi lahko ogromno privarčevali energetska ucinkovitost
Zanimivosti EPA pripravila predlog standardov okolje,standardi