Naš stik, št. 2, februar 2009

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Od ljudi za ljudi Brane Janjic
Brez varovalke Trije E-ji še v razkoraku Miro Jakomin
Obnovljivi viri energije Podpisan ustanovitveni akt Mednarodne agencije za obnovljive vire energije Polona Bahun Karel Erjavec obnovljivi viri energije, OVE
Obnovljivi viri energije Španija dežela vetra in sonca Polona Bahun obnovljivi viri energije, OVE
Trgovanje, borza Zavajanje trgovcev je škodljivo Franc Kalan trgovanje, borza
Izobraževanje Človek v stiski se brani Janez Kokalj izobraževanje
Aktualni intervju Če le lahko, rad pomagam Anton Avcin Dominik Božjak intervju
Družabna srecanja Madžari navdušeni nad snegom, Eles nad medaljami Srecko Lesjak ELES športne igre
Izza pisalne mize Kako elektronsko poslovanje vpliva na podjetje Mojca Kremsar Izza pisalne mize
Z nami v naravo Po najmanjšem mestu na Slovenskem Minka Skubic narava
Distribucija Gradnja nove RTP Litostroj Vladimir Habjan Elektro Ljubljana gradnja elektrarne
Tema meseca Ukrepi ob ujmah usmerjeni v čimprejšnjo sanacijo razmer Polona Bahun,Vladimir Habjan ELES,Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana Marko Hrast,Rado Ferlic prenos,distribucija
Prenos S srcem in znanjem v odpravo posledic Vladimir Habjan ELES Marko Hrast,Darko Malek poškodbe omrežja
Distribucija Sanacija bo trajala več mesecev Vladimir Habjan Elektro Maribor Stanislav Vojsk,Zvonko Mezga,Marjan Zorman poškodbe omrežja
Distribucija Na terenu ves čas 250 delavcev Andreja Bezjak Elektro Celje poškodbe omrežja
Aktualni intervju Abeceda konsenza z okoljem je delo z ljudmi Minka Skubic Marko Polic okolje
Prenos Eles tercialno rezervo izrablja v skladu z obratovalnimi potrebami ELES terciarna regulacija
Prenos Na poti k tesnejšemu regijskemu povezovanju Brane Janjic ELES Uroš Gabrijel mednarodno sodelovanje
Prenos Novo RTP Moste naj bi v omrežje priključili čez dobro leto Brane Janjic ELES Jernej Majcev prenosno omrežje
Proizvodnja Zamenjava nadzornih sistemov turbine in generatoja Minka Skubic Nuklearna elektrarna Krško jedrske elektrarne
Proizvodnja Novo poglavje v energetdski oskrbi Slovenije Irena Seme Termoelektrarna Šoštanj Uroš Rotnik TEŠ 6
Proizvodnja Bližina meje povečuje zahtevnost postopkov umestitve HE Minka Skubic Bogdan Barbic,Dari Krajcic gradnja elektrarne
Proizvodnja Cilj raziskati možnosti za gradnjo elektrarn na Muri Matej Kos gradnja elektrarne
Aktualni intervju SODO bo obstajal v takšni ali drugačni obliki Alenka Žumbar SODO Matjaž Vodušek distribucijsko omrežje
Prenos Za 110 kV napetost kablovod ni ekonomsko optimalna rešitev Minka Skubic Elektro Ljubljana Franc Leskovec,Iztok Bartol prenos
Družabna srecanja Podpora raziskovalnemu delu ima dolgoročne koristi Stane Vižintin Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) Vidmarjev dan
Obnovljivi viri energije Nov sistem podpor soproizvodnji in proizvodnji iz obnovljivih virov Borut Rajer,Simona Mravlje,Nataša Sitar CP obnovljivi viri energije, OVE
Evropska zakonodaja Evropska komisija za energetske projekte namenila 3,5 milijarde evrov Polona Bahun Jose Manuel Barroso zakonodaja
Iz energetskih okolij Stališča Inženirske akademije Slovenije o slovenski energetski politiki izobraževanje
Iz energetskih okolij Mednarodna konferenca Energetika in klimatske spremembe izobraževanje
Iz energetskih okolij Poglobitev struge Drave pri Dravogradu Vladimir Habjan Dravske elektrarne Maribor proizvodnja
Iz energetskih okolij Petega marca sprememba cen električne energije Tjaša Frelih Elektro Primorska trgovanje, borza
Iz energetskih okolij Sanacija Kanin - v slogi je moč Maša Puš Žlajpah Elektroservisi poškodbe omrežja
Iz energetskih okolij Vedno pripravljeni za hitre intervencije Aleš Bucar Elektro Maribor poškodbe omrežja
Iz energetskih okolij Na obisku predstavniki GZS in EZS Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje premog
Iz energetskih okolij Seznanjanje rudarjev z novostmi pri odkopni opremi Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje premog
Iz energetskih okolij Predstavitev ilustracij Adriana Janežiča Renata Križnar Elektro Gorenjska razstave