Naš stik, št. 9, september 2007

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Prenos Graditev 400 kV povezave Beričevo-Krško prihodnje leto Brane Janjic Aleš Kregar prenos
Prenos Savinja znova poplavljana, a tokrat "prizanesla" RTP Laško Srecko Lesjak RTP Laško okolje
Strokovna posvetovanja Svetla prihodnost obnovljivih virov Minka Skubic Peter Novak,Andrej Vizjak,Pavel Omahen,Aleš Šaver,Marko Kryžanowski obnovljivi viri energije, OVE
Termo energija Šesti blok TE Šoštanj leta 2014 Minka Skubic Termoelektrarna Šoštanj Uroš Rotnik termo energija
Jedrska energija Leto in pol neprekinjenega obratovanja NEK Minka Skubic Nuklearna elektrarna Krško Predrag Širola jedrska energija
Termo energija Vsestransko delovni avgust v TE-TOL Minka Skubic TE-TOL termo energija
Aktualni intervju V prihodnje še večji poudarek tržnim dejavnostnim Brane Janjic Elektro Primorska Julijan Fortunat intervju
Evropski pogledi Nov sveženj ukrepov za liberalizacijo energetskih trgov EU Nina Razboršek Evropa
Evropski pogledi EU kljub rasti porabe biogoriv zaostaja za cilji Nina Razboršek Evropa
Evropski pogledi Mestne vetrne elektrarne - prihodnost ali utopija? Nina Razboršek Evropa
Evropski pogledi Delovne razmere v Sloveniji primerljive s "staro" Evropsko unijo Nina Razboršek Evropa
Trgovanje, borza Pestrešja ponudba tudi v Elektru Ljubljana Gregor Božic Elektro Ljubljana distribucija
Distribucija Poskrbimo za okolje že danes Renata Križnar Elektro Gorenjska distribucija
Obnovljivi viri energije Združevanje prakse z izobraževanjem Mia Krecar,Milan Švajger Elektro Ljubljana obnovljivi viri energije, OVE
Strokovna posvetovanja 6. kongres Eurosin 2007 Polona Bahun Pavel Omahen,Borut Zupancic,Peter Macek,Blaž Golob,Janez Nastran,Richard Zobel,Rihard Karba izobraževanje
Prenos Elektroservisi pod zvezdami Srecka Žlajpah Elektroservisi Elizabeta Strgar Pecenko,Miran Kocjancic,Janez Blatnik,Niko Polh,Janez Jereb,Vili Križaj,Vojko Vrtacic,Edo Komatar prenosno omrežje
Elektricna energija Pričakovan precejšen skok cen elektrike na Balkanu Dragan Obradovic Zoran Manasijevic,Genc Ruli elektricna energija
Na obisku Ljublje čedalje bolj ozaveščeni, problem pa je denar Polona Bahun Franc Kalan intervju
Trgovanje, borza Poročilo organizatorja trga Borzen trgovanje, borza
Izobraževanje Družbena odgovornost kot del poslovne strategije Sabina Podjed izobraževanje
Sodobne tehnologije Elektronski podpis in storitve Aleš Pintaric sodobne tehnologije
Izobraževanje Vrednostno uravnoteženje v sistemu plač Janez Jerovšek izobraževanje
Izobraževanje Moja, tvoja in najina perspektiva Janez Kokalj izobraževanje
Popotovanja Okus po Baltiku Majda Kovacic popotovanja
Družabna srecanja Elesijada 2007 v prazničnem okolju Srecko Lesjak druženje
Družabna srecanja Družabno sreanje zaposlenih Elektra Maribor Mihaela Šnuderl Elektro Maribor Stanislav Vojsk,Rajko Fajt druženje
Zdravje Sindrom zapestnega prehoda Nina Razboršek zdravje
Z nami v naravo Visoka Ponca Vladimir Habjan narava
Uvodnik Izzivalno obarvana jesen Brane Janjic uvodnik
Brez varovalke Da evropski viziji! Miro Jakomin Evropa
Tema meseca Uspešno končan mednarodni simpozij ISH 2007 Brane Janjic,Polona Bahun Maks Babuder,Stanislav Gubanski,Jure Zupan,Toshikatsu Tanaka,Michael Muhr,Huano Zhichengo,Jn Renders srecanje
Proizvodnja Proizvodnja in oskrba proizvodnja
Strokovna posvetovanja Regionalno sodelovanje ključno za stabilnost energetskega trga Polona Bahun Damjan Stanek,Janez Podobnik,Dimitrij Rupel,Robert Volcjak,Marko Sencar,Slavtcho Neykov srecanje
Intervju Čim prejšnja zgraditev vsaj 400 MW enote Minka Skubic Ivan Šmon intervju
Aktualni intervju Prenosne zmogljivosti in domačo ponudbo bo treba povečati Barbara Škrinjar Vitoslav Türk intervju
Prenos Obnova 110 kV daljnovoda Gorica-Divača se bliža koncu Brane Janjic ELES Srecko Lesjak daljnovodi
Iz energetskih okolij Potrditev letnih poročil Elektra-Slovenija in HSE Brane Janjic ELES,Holding slovenskih elektrarn Vlada RS
Iz energetskih okolij Nadaljevanje raziskave lokacij za odlagališče NSRAO Brane Janjic Vlada RS
Iz energetskih okolij Sprejet poslovnik o HE Vrhovo Brane Janjic Vlada RS
Iz energetskih okolij Odnosi v elektrogospodarstvu so jasni Brane Janjic Vlada RS
Iz energetskih okolij Podpora globalnemu partnerstvu za jedrsko energijo Brane Janjic Vlada RS
Iz energetskih okolij Predlagane spremembe zakona o graditvi objektov Brane Janjic Vlada RS
Iz energetskih okolij Dr. Jordan Cizelj nominirana za evroposlanko leta Minka Skubic Evropa
Iz energetskih okolij Uspešno končana obnova 110 kV daljnovoda Kleče-Okroglo Polona Bahun ELES daljnovodi
Iz energetskih okolij Podpora vladi pri urejanju odnosov s Hrvaško glede NEK Minka Skubic Romana Jordan Cizelj jedrska energija
Iz energetskih okolij TE-TO Rousse v lasti HSE Minka Skubic Holding slovenskih elektrarn poslovanje
Iz energetskih okolij Sončna elektrarna Labore Polona Bahun Elektro Gorenjska distribucija
Iz energetskih okolij Prebit dovodni tunel za ČHE Avče Minka Skubic Soške elektrarne Nova Gorica Dušan Cernigoj,Ivan Zidar,Vladimir Gabrijelcic hidro energija
Iz energetskih okolij Ustanovitvena seja nadzornega sveta Dravskih elektrarn Maribor Boris Novak Dravske elektrarne Maribor hidro energija
Iz energetskih okolij Alojz Stana predsednik nadzornega sveta Minka Skubic Holding slovenskih elektrarn poslovanje
Iz energetskih okolij Podpisani pogodbi za akumulacijo in most Minka Skubic Bogdan Barbic poslovanje
Iz energetskih okolij Prvo srečanje slovensko-madžarske delovne skupine za energetiko Polona Bahun Ministrstvo za gospodarstvo
Iz energetskih okolij Z Elektroservisi na vrhu 2007 Maša Puš Elektroservisi Ivan Hozjan poslovanje
Iz energetskih okolij Za novega direktorja imenovan dr. Milan Medved Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje Milan Medved premog
Iz energetskih okolij Neurje povzročajo škodo tudi na elektroenergetskih napravah Brane Janjic Elektro Primorska,Elektro Gorenjska distribucija
Iz energetskih okolij Temeljita prenova klicnega centra Brane Janjic Elektro Primorska Miloš Protic distribucija