Naš stik, št. 10, oktober 2009

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Proizvodnja Končan obsežen in zahteven remont blokov 4 in 3 Vladimir Habjan,Irena Seme Termoelektrarna Šoštanj Uroš Rotnik,Simon Cremožnik,Marko Kompan TEŠ
Družabna srecanja Ekipa prve pomoči NEK državna zmagovalka Ida Novak Jerele Nuklearna elektrarna Krško druženje
Izobraževanje V pričakovanju rezultator študije Ekonomskega inštituta Brane Janjic SDE Branko Sevcnikar izobraževanje
Distribucija Ne preplačila, temveč subvencije gospodinjskih odjemalcev Violeta Irgl Elektro Ljubljana distribucija
Obletnice Z novimi objekti do zaneslivejše oskrbe Brane Janjic Franc Žlahtic,Mirko Marincic,Alojzij Muhic druženje
Obletnice Petletnica sodelovanja z Rdečimi noski Violeta Irgl Elektro Ljubljana Mirko Marincic,Borut Miklavcic,Eva Škofic Maurer donacije
Distribucija Elektro Ljubljana z dvema novima paketoma ponudbe Violeta Irgl Elektro Ljubljana Mirko Marincic,Gregor Božic elektricna energija
Proizvodnja RTP Ptuj-Breg vključena v elektroenergetsko omrežje Vladimir Habjan RTP Ptuj-Breg Marijan Premk,Dean Ogrizek elektroenergetski projekti
Distribucija Na področju učinkovite rabe in obnovljenih virov še precej možnosti Milena Delcnjak SODO obnovljivi viri energije, OVE
Evropska zakonodaja Prehod na nizkoogljična gospodarstva Aleksandra Murks zakonodaja
Evropska zakonodaja Slovenija zagovarja ambiciozne cilje Polona Bahun okolje
Evropski pogledi Začrtane smernice financiranja bogo proti podnebnim spremembam Polona Bahun okolje
Evropski pogledi Energetska politika EU zahteva celovitejšo sliko investiranj Polona Bahun zakonodaja
Evropski pogledi Biti energetsko učinkovit pomeni biti konkurenčen Polona Bahun zakonodaja
Evropski pogledi Evropa za razcvet jedrske energije Romana Jordan Cizelj jedrska energija
Evropski pogledi Einstein za učinkovito rabo energije ucinkovita raba energije, URE
Strokovna posvetovanja Prvo posvetovanje črnogorskega komiteja CIGRE Marko Smole CIGRE strokovna posvetovanja
Obnovljivi viri energije Elektrarna, ki izrablja plimovanje Miro Javeršek obnovljivi viri energije, OVE
Izobraževanje Nemčija, Nizozemska in Luksemburg 2009 Tadej Šinkovec popotovanja
Popotovanja Dežela skrivnosti, ki čakajo, da jih odkrijemo Nina Habjan popotovanja
Športna srecanja Rekordna Elesijada 2009 Srecko Lesjak ELES športne igre
Intervju Čebelarstvo iz roda v rod Andreja Bezjak Elektro Celje Boštjan Pohole intervju
Izza pisalne mize Izostajanje z delovnega mesta Mojca Kremsar izobraževanje
Z nami v naravo Vabljiva okolica Grosuplja narava
Z naših delovišc Največji remont v TEB doslej Brane Janjic Termoelektrarna Brestanica termo energija
Uvodnik Graditi in biti Brane Janjic uvodnik
Tema meseca Naložbe v energetske projekte se ne zastajajo Brane Janjic,Polona Bahun,Miro Jakomin Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Holding slovenskih elektrarn,Elektro Celje,Elektro Gorenjska,Savske elektrarne Ljubljana,TET, TE-TOL Djordje Žebeljan distribucija
Brez varovalke Krizi navkljub naložbe še vedno so Polona Bahun investicije
Proizvodnja Proizvodnja in oskrba Brane Janjic proizvodnja
Aktualni intervju Renesansa jedrske energije Vladimir Habjan Andrej Stritar jedrska energija
Intervju Eles mora postati strokoven in racionalen sistemski operater Minka Skubic ELES Andrej Ribic intervju
Ministrstvo za okolje in prostor Hitreje in lažje do potrebne infrastrukture Brane Janjic,Polona Bahun Aleš Kregar Ministrstvo za okolje in prostor
Intervju Vplive moramo obravnavati celostno Polona Bahun Rudi Voncina intervju
Proizvodnja Prenovljena RTP Podlog pripravljena na nove izzive Brane Janjic ELES,RTP Podlog Elizabeta Strgar Pecenko prenosno omrežje
Proizvodnja V RTP Maribor končana obsežna obnovitvena dela Darko Malek RTP Maribor proizvodnja
Proizvodnja Generalni remont plinskega bloka 5 v TEB Brane Janjic Termoelektrarna Brestanica Jure Colaric termo energija
Proizvodnja Zelena luč za gradnjo bloka 6 v Šoštanju Holding slovenskih elektrarn Holding slovenskih elektrarn TEŠ 6
Iz energetskih okolij Delno gradbeno dovoljenje za Krško-Beričevo Minka Skubic ELES Ministrstvo za okolje
Iz energetskih okolij Začetek javne razgrnitve državnega prostorskega načrta za 2 x 400 kV daljnovod Cirkovce-Pince Brane Janjic Ministrstvo za okolje
Iz energetskih okolij GIS-stikališče v RTP Moste čaka na zagonske preizkuse Brane Janjic ELES,Elektro Gorenjska,Savske elektrarne Ljubljana,RTP Moste Jernej Majcen proizvodnja
Iz energetskih okolij Širitev dejavnosti tudi na druge trge BSP Southpool BSP South Pool poslovanje
Iz energetskih okolij Dobrodelna akcija Bodi dober zgled v letu 2010 Holding slovenskih elektrarn Holding slovenskih elektrarn Borut Meh donacije
Iz energetskih okolij Prenovljena spletna stran Modra energija Holding slovenskih elektrarn Holding slovenskih elektrarn sodobne tehnologije
Iz energetskih okolij Napovedana obnova vseh pretočnih polj v elektrarnah Ivo Mihevc Dravske elektrarne Maribor Zlatko Urih obnova
Iz energetskih okolij Mala HE Ceršak nekoč in danes Ivo Mihevc Dravske elektrarne Maribor hidro energija
Iz energetskih okolij Nova vodstva nadzornih svetov v distribuciji Miro Jakomin Elektro Primorska,Elektro Gorenjska distribucija
Iz energetskih okolij Že drugič priznanje za najlepše urejen industrijsko-podjetniški objekt Savske elektrarne Ljubljana Savske elektrarne Ljubljana priznanja
Iz energetskih okolij Nadgraditev projekta Energtsko varčna šola Gen energija GEN energija Martin Novšak izobraževanje
Iz energetskih okolij Začetek del v drugi gradbeni jami HE Krško Brane Janjic Hidroelektrarne na spodnji Savi Silvester Jeršic hidro energija
Iz energetskih okolij Močan veter na Gorenjskem povzročil težave Renata Križnar Elektro Gorenjska poškodbe omrežja
Iz energetskih okolij Vedno porabim, kar rabim Elektro Gorenjska Elektro Gorenjska distribucija
Iz energetskih okolij Začetek polnjenja bazena na kanalskem vrhu Soške elektrarne Nova Gorica Soške elektrarne Nova Gorica Vladimir Gabrijelcic hidro energija