Naš stik, št. 3, marec 2005

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Obdobje novih priložnosti Brane Janjic uvodnik
Tema meseca Prve izkušnje z zeleno energijo večinoma pozitivne Brane Janjic,Minka Skubic,Miro Jakomin Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Elektro Celje,Elektro Gorenjska Hinko Šolinc,Marko Gospodinjacki obnovljivi viri energije, OVE
Brez varovalke Modra modrost Minka Skubic revija Naš stik
Ministrstvo za gospodarstvo S privatizacijo energetika učinkovitejša Minka Skubic Ministrstvo za gospodarstvo Ministrstvo za gospodarstvo
Intervju Bolj spodbujati nove tržne akterje! Miro Jakomin Ministrstvo za gospodarstvo Hinko Šolinc Ministrstvo za gospodarstvo
Intervju Podjetniška svoboda in skrb za odjemalce Miro Jakomin Elektro Maribor Tomaž Orešic distribucija
Distribucija Mali in veliki še iščejo skupni jezik Miro Jakomin Ekowatt Tomaž Orešic distribucija
Distribucija Odslej večja preglednost poslovanja Miro Jakomin Elektro Gorenjska distribucija
Distribucija Elektro Primorska prejela okoljski certifikat Miro Jakomin Elektro Primorska Zvonko Toroš kakovost
Distribucija Naložbe za boljšo kakovost oskrbe Andrej Mahnic,Jurij Jurše Elektro Primorska distribucija
Sodobne tehnologije Prejemnik okoljevarstvenega certifikata tudi ELES Brane Janjic ELES kakovost
Evropski pogledi V luči uveljavljanja Kjotskega protokola Simona Bandur okolje
Evropski pogledi Slovaške elektrarne v senci Čehov Simona Bandur hidroelektrarne
Evropski pogledi Pogled na češki trg Simona Bandur trgovanje, borza
Evropski pogledi Učenje po metodi Vark Simona Bandur izobraževanje
Hidro energija Najprej ceste do gradbišč Minka Skubic Soške elektrarne Nova Gorica Miran Komel,Alida Bajec hidroelektrarne
Hidro energija na vrsto prihaja HE Zlatoličje Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Danilo Šef hidroelektrarne
Hidro energija Predelava hladilnih sistemov HE Fala Aljaša Bravc Dravske elektrarne Maribor hidroelektrarne
Okolje Vrsta ekoloških projektov za ureditev brežin Drave Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Danilo Šef,Damijan Denac hidroelektrarne
Okolje Živahno dogajanje na dravograjskem jezeru Milan Vogrin okolje
Termo energija Projekti za objekt so, plinovod vprašljiv Minka Skubic TE-TOL Aleksander Mervar plin
Podjetja smo ljudje Za okroglo mizo pri odprtih vratih Doris Kukovicic TE-TOL Janez Lipec termo energija
Strokovna posvetovanja Nujen je celovit pristop k ravnanju z energijo Minka Skubic Natan Bernot izobraževanje
Jedrska energija Odlagališče NSRAO ostaja skrb Slovenije Minka Skubic Nuklearna elektrarna Krško jedrska energija
Termo energija Geoplin potrebuje odločitve Minka Skubic Geoplin termo energija
Jedrska energija Tri desetletja odzačetka gradnje NEK Minka Skubic Nuklearna elektrarna Krško jedrska energija
Distribucija Upravljanje sredstev za prenos in distribucijo - več za manj denarja Klemen Podjed distribucija
Trgovanje, borza Tudi februarski promet na borzi krojilo vreme Mateja Lukšic Gorjanc trgovanje, borza
Strokovna posvetovanja na energetske trge vplivajo lokalne posebnosti Zvonko Bregar,Georgi Zlatarev izobraževanje
Strokovna posvetovanja Raziskovalna naloga zgodovinopisja elektrogospodarstva Drago Papler izobraževanje
Zanimivosti Iz zlate Prage z zlatom Irena Seme nagrade
Popotovanja Nova Zelandija tako in drugače Srecko Lesjak popotovanja
Zdravje Zdravljenje s paracetamolom Simona Bandur zdravje
Z nami v naravo Rinke Vladimir Habjan zdravje
Proizvodnja in oskrba Proizvodnja in oskrba trgovanje, borza
Iz energetskih okolij Sprejeta uredba o zgornjih mejnah emisij Služba za odnose z javnostmi MOP MOPE Ministrstvo za okolje in prostor
Iz energetskih okolij Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi javnega podjetja Infra Urad vlade za informiranje Vlada RS Vlada RS
Iz energetskih okolij Spodbudno srečanje z ministrom Vizjakom Miro Jakomin Zveza svobodnih sindikatov sindikati
Iz energetskih okolij Evropski sindikati zahtevajo socialno Evropo Miro Jakomin Zveza svobodnih sindikatov Vlada RS
Iz energetskih okolij Sprejeta energetska bilanca za leto 2005 Urad vlade za informiranje Vlada RS Vlada RS
Iz energetskih okolij Spremembe na področju zemeljskega plina Dejan Koletnik JARSE Javna agencija RS za energijo
Iz energetskih okolij Za gospodinjstva namenjenih še 134 milijonov tolarjev Služba za odnose z javnostmi MOP Ministrstvo za okolje in prostor
Iz energetskih okolij Združitev območnih enot Maribor mesto in Maribor okolica Karin Zagomilšek Elektro Maribor distribucija
Iz energetskih okolij Nova spletna aplikacija za gospodinjske odjemalce Karin Zagomilšek Elektro Maribor distribucija
Iz energetskih okolij Zanimanje za podzemlje med tujci narašča Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje premog
Iz energetskih okolij Prvi Elektrin večer v Mestni elektrarni Ljubljanski Violeta Irgl Elektro Ljubljana distribucija
Iz energetskih okolij Izstrelitev med zvezde Brane Janjic Stelkom trgovanje, borza
Iz energetskih okolij Dnevi energetikov 2005 energija
Iz energetskih okolij EU formalno opozorila Slovenijo na zamudo pri sprejemu pravil o biogorivih STA Evropa