Naš stik, št. 11, november 2005

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Že 45 let z vami Brane Janjic uvodnik
Tema meseca Slovenska energetika mora slediti mednarodnim tokovom Brane Janjic,Minka Skubic Nuklearna elektrarna Krško,Holding slovenskih elektrarn,TE-TOL Martin Novšak,Djordje Žebeljan,Rajko Pirnat,Damjan Stanek,Jože Zagožen,Peter Frankl,Miha Tomšic,Jean-Claude Schwartz,Irena Glavic energetika
Energetska politika Privatizacija elektroenergetike: premišljeno in odločno Miha Tomšic energetika
Energetska politika Reforme da, vendar s premislekom Robert Peklaj GZS energetika
Energetska politika Po letu in pol pregledali napeta jadra Brane Janjic,Minka Skubic GZS energetika
Jedrska energija Minister se pritožuje nad hrvaško nedoslednostjo Simona Bandur Nuklearna elektrarna Krško,Ministrstvo za gospodarstvo Romana Jordan Cizelj jedrski odpadki
Distribucija Končana obnova daljnovodov v Dravski dolini Brane Janjic ELES Hailu Kifle prenos
Distribucija Rekonstrukcija RTP 35/10 kV Laško mesto Milan Vižintin Elektro Celje distribucija
Distribucija Prenova najbolj obremenjene postaje Elektra Maribor Karin Zagomilšek Elektro Maribor distribucija
Evropski pogledi Britanci niso izpolnili obljubljenega Simona Bandur Evropa
Evropski pogledi Nova energetska skupnost v JV Evropi Simona Bandur Evropa
Evropski pogledi Desetletja za sončno energijo? Simona Bandur soncna energija
Evropski pogledi Ali bo Kjotski protokol res predrag? Simona Bandur okolje
Evropski pogledi Stiki z javnostjo z elektronsko hitrostjo Vladimir Gajšek Michel Ogrizek odnosi z javnostmi
Hidro energija Slovesnosti za tri HE razveselile Posavje Minka Skubic Bogdan Barbic,Andrej Vizjak,Janez Podobnik,Kristjan Janc hidroelektrarne
Termo energija Državno priznanje za sanacijo hrupa Minka Skubic TE-TOL hrup
Okolje Končno čistejši zrak v Zasavju Minka Skubic Termoelektrarna Trbovlje Marko Agrež,Anton Urankar,Miloš Vengust okolje
Jedrska energija Delajo skladno z varnostnim in poslovnim kodeksom Minka Skubic Nuklearna elektrarna Krško,Ministrstvo za gospodarstvo Stane Rožman jedrska energija
Strokovna posvetovanja Pri nas trg nadzoruje sam sebe Minka Skubic TE-TOL Milan Medved,Igor Šoltes,Breda Razdevšek strokovna posvetovanja
Strokovna posvetovanja 7. konferenca hrvaškega komiteja CIGRE 2005 v Cavtatu Franc Jakl CIGRE CIGRE
Strokovna posvetovanja Kako lahko zaustavimo rast porabe goriv v prometu? enegetika.net nafta
Trgovanje, borza Energija in okolje med tnalom in nakovalom Klemen Podjed trgovanje, borza
Okolje Vodne akumulacije na Dravi so pomemben za ptice Milan Vogrin okolje
Popotovanja Avstralija dežela mojih sanj Maja Marjanovic popotovanja
Trgovanje, borza Problem oblikovanja cen za posamezne kupce in segmente Natalija Varl trgovanje, borza
Družabna srecanja Prvi Elesov ironman Boštjan Rošar šport
Zanimivosti Kako smo gradili toplarno Ljubljana Slavko Švara elektrika
Zakonodaja Novosti v dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju Tadeja Arbi zdravje
Zdravje Na krvni tlak vplivajo številni dejavniki Simona Bandur zdravje
Z nami v naravo Košutnikov turn Vladimir Habjan narava
Brez varovalke Na potezi je lastnik Miro Jakomin energetika
Proizvodnja in oskrba Proizvodnja in oskrba
Iz energetskih okolij Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju Urad vlade za informiranje Vlada RS hrup
Iz energetskih okolij Oblikovane skupine za privatizacijo Urad vlade za informiranje Vlada RS energetika
Iz energetskih okolij Uspešna tretja kontrolna presoja sistemov vodenja kakovosti Aljaša Bravc Dravske elektrarne Maribor kakovost
Iz energetskih okolij Znane potencialne lokacije za odlagališče NSRAO Služba za odnose z javnostmi MOP Vlada RS jedrski odpadki
Iz energetskih okolij HEP sprožil arbitražo proti Sloveniji Minka Skubic mednarodno sodelovanje
Iz energetskih okolij Županja se je seznanila z razvojnimi načrti Termoelektrarna Toplarna Ljubljana TE-TOL razvoj
Iz energetskih okolij Nadaljujejo se priprave za daljnovodno povezavo Okroglo-Udine Brane Janjic ELES prenos
Iz energetskih okolij Elektro Gorenjska v družbi najboljših Mateja Purgar Elektro Gorenjska distribucija
Iz energetskih okolij Podpora gradnji vetrnih elektrarn na Volovji rebri Stane Vižintin vetrne elektrarne
Iz energetskih okolij Znani trije ponudniki uvoženega premoga Minka Skubic TE-TOL premog
Iz energetskih okolij Končano usklajevanje predloga zakona o kolektivnih pogodbah Ministrstvo za delo kolektivne pogodbe
Iz energetskih okolij Elektro Gradnje Ljutomer v novih poslovnih prostorih Karin Zagomilšek Elektro Maribor distribucija
Iz energetskih okolij Trideset let internega radia Diana Janežic Premogovnik Velenje radio
Iz energetskih okolij Začetek nujnih obnovitvenih del MHE Cerčak Aljaša Bravc Dravske elektrarne Maribor MHE
Iz energetskih okolij Konferenca o slovenski tehnološki podstati za vode Jožica Slatinek strokovna posvetovanja
Trgovanje, borza Oktobra več poslov v drugi polovici meseca Borzen Borzen trgovanje, borza