Naš stik, št. 12, december 2005

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik V pričakovanju novega Brane Janjic uvodnik
Tema meseca Elektrogospodarstvo zapušča leto 2005 z novimi pričakovanji Brane Janjic,Minka Skubic,Simona Bandur Nuklearna elektrarna Krško,ELES,Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Holding slovenskih elektrarn,Soške elektrarne Nova Gorica,Elektro Celje,Dravske elektrarne Maribor,Elektro Gorenjska,Savske elektrarne Ljubljana,Termoelektrarna Brestanica,Termoelektrarna Šoštanj,Termoelektrarna Trbovlje Matjaž Orešic,Stane Vojsk,Janez Hostnik energetika
Ministrstvo za gospodarstvo Mag. Andrej Vizjak zadovoljen z opravljenim delom Brane Janjic Andrej Vizjak energetika
Ministrstvo za okolje in prostor Drugačna praksa ob obstoječi zakonodaji Minka Skubic MOP okolje
Aktualni intervju Morebitna privatizacija energetike mora biti sredstvo, ne cilj Brane Janjic GZS Djordje Žebeljan energetika
Javna agencija RS za energijo Predlog višje omrežnine čaka na odobritev vlade Brane Janjic JAR Franc Žlahtic,Dejan Koletnik,Irena Glavic,Majda Paripovic omrežnina
Aktualni intervju ELES si mora izboriti svoj prostor pod soncem Miro Jakomin ELES Vitoslav Türk prenos
Aktualni intervju Slovenski elektroenergetski sistem je na robu svojih zmogljivosti Drago Papler ELES Pavel Omahen prenos
Proizvodnja V HSE želijo razvojno naravnane solastnike Minka Skubic Holding slovenskih elektrarn Jože Zagožen proizvodnja
Distribucija Dokument s predlogi reorganizacije distribucije je že pri lastniku Brane Janjic GIZ distribucija distribucija
Evropski pogledi Britamnci predlagali finančno perspektivo in - ujezili članice Simona Bandur Evropa
Evropski pogledi Do leta 2030 se bo poraba povečala za polovico Simona Bandur poraba
Evropski pogledi Energetska (ne)učinkovitost slovenske vlade Simona Bandur Andrej Klemenc energetika
Evropski pogledi Študentje o energiji prihodnosti Simona Bandur Aleš Šaver,Peter Bevk,Rok Garbas energija
Distribucija Prvi sneg povzročal težave tudi distributerjem Brane Janjic,dopisniki Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Elektro Gorenjska havarija
Aktualni intervju SDE še vedno za tvoren socialni dialog Brane Janjic Sindikati Franc Dolar sindikati
Proizvodnja S prenovo povečali moč HE Medvodam Minka Skubic Savske elektrarne Ljubljana Drago Polak,Mirko Javeršek hidroelektrarne
Jedrska energija Letos proizvedli rekordnih 5,6 milijarde kVW Minka Skubic Nuklearna elektrarna Krško Stane Rožman jedrska energija
Termo energija Čistilna naprava presegla pričakovanja Minka Skubic Termoelektrarna Trbovlje cistilna naprava
Termo energija Brez jeze odhaja najboljši kuhar med direktorji Minka Skubic TE-TOL Aleksander Mervar termo energija
Strokovna posvetovanja Posavje ustanavlja fakulteto za energetiko Minka Skubic Bogdan Barbic,Andrej Vizjak,Franc Bogovic,Ivan Rozman izobraževanje
Jedrska energija Premalo zanimanja za študij jedrske stroke Minka Skubic jedrska energija
Sodobne tehnologije Na pohodu čiste premogovne tehnologije Vladimir Gajšek premog
Na obisku IBE zelo uspešen tudi zunaj energetike Breda Jamšek IBE partnerji
Sodobne tehnologije Obstoječe mejne vrednosti zagotavljajo varstvo okolja in varovanja zdravja Služba za odnose z javnostmi MG sevanje
Okolje Grmovje odvisno od daljnovodov in drogov Milan Vogrin okolje
Na obisku Prlek s širokim srcem Brane Janjic Janez Zadravec energetika
Popotovanja Marleyeva Jamajka Srecko Lesjak popotovanja
Družabna srecanja Deset let športnega društva DEM Aljaša Bravc šport
Na obisku Mont Blanc nekoliko drugače Brane Janjic Zvonko Mezga šport
Zanimivosti Skokovita rast porabe Drago Papler elektrika
Zdravje December v znamenju boja proti AIDSu Simona Bandur zdravje
Z nami v naravo Golica Vladimir Habjan narava
Brez varovalke Ko se novo osvobaja starega Miro Jakomin energetika
Proizvodnja in oskrba Proizvodnja in oskrba trgovanje, borza
Iz energetskih okolij Potrjen program dela JAR za leti 2006 in 2007 Urad vlade za informiranje Vlada RS energija
Iz energetskih okolij Slavnostno odprtje VN-laboratorija Minka Skubic Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) Maks Babuder,Božo Strnad energetika
Iz energetskih okolij Obravnava načrtov Eles Gena kot nosilca drugega energetskega stebra Urad vlade za informiranje Vlada RS energetika
Iz energetskih okolij Srečanje svetovnih strokovnjakov za energetske vire Minka Skubic energetika
Iz energetskih okolij Nova priključna mesta za potrebe prireditev v središču Ljubljane Violeta Irgl Elektro Ljubljana distribucija
Iz energetskih okolij Sprejeta Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja Služba za odnose z javnostmi MOP MOP okolje
Iz energetskih okolij Sprejeta dopolnitev uredbe o koncesiji za rabo reke Drave Urad vlade za informiranje Vlada RS okolje
Iz energetskih okolij HSE bo poslej vodil generalni direktor Urad vlade za informiranje Vlada RS energetika
Iz energetskih okolij Rudarska stroka izdala monografijo dejavnosti Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje premog
Iz energetskih okolij Priznanje Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Karin Zagomilšek Elektro Maribor nagrade
Iz energetskih okolij Elekrin večer v znamenju slikarske umetnosti in vrhunskega alpinizma Violeta Irgl Elektro Ljubljana distribucija
Iz energetskih okolij Zaposlenim v Elesu podeljena spričevala ECDL Matej Strahovnik ICES informatika
Iz energetskih okolij Prva skupna razstava članov Fotografske sekcije Mateja Purgar Elektro Gorenjska razstave
Iz energetskih okolij Prvo učeče se podjetje pri nas Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje izobraževanje
Iz energetskih okolij V Montrealu le medel dogovor o Kjotu STA okolje
Trgovanje, borza November v znamenju visokih cen Borzen Borzen trgovanje, borza