Naš stik, št. 6, junij 2008

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Obletnice Za EIMV šest uspešnih desetletij Brane Janjic,Minka Skubic Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) Uroš Rotnik,Andrej Vizjak,Zoran Marcenko,Maks Babuder,Pavel Omahen,Anuška Bole,Michael Muhr,Rafael Mihalic,Zoran Jankovic,Boštjan Žekš,Jože Perme,Zvonko Bregar,Vladimir Puklavec nagrade
Intervju Šesti iz vrste podobnih dogodkov sprožil alarm v EU Minka Skubic Nuklearna elektrarna Krško Stane Rožman intervju
Hidro energija Skupni podvig prerasel v družbo HESS Minka Skubic Hidroelektrarne na spodnji Savi Bogdan Barbic,Damijan Koletnik,Andrej Vizjak,Janez Podobnik gradnja elektrarne
Intervju Živimo in dihamo z gospodarstvom Vladimir Habjan Elektro Primorska Darko Licen intervju
Strokovna posvetovanja Fotovoltaika, priložnost za industrijo Vladimir Habjan Franko Nemac,Marko Topic,Uroš Merc izobraževanje
Ucinkovita raba energije Največji potencial URE na področju stanovanjskega fonda Polona Bahun Janez Podobnik,Franc Beravs Ministrstvo za okolje in prostor
Ucinkovita raba energije Na Zelenem tednu o izkoriščanju zelenega potenciala podjetij Alenka Žumbar Stavros Dimas,Jacqueline McGlade,Meglena Kuneva,Michiel Leijnse,Wolfgang Volkhausen,Yannich Richomme,Jorgo Chatzimarkakis,Tony Long,Lars Martensson,Marc Greven obnovljivi viri energije, OVE
Obnovljivi viri energije Do leta 2020 trije odstotki evropske elektrike iz sončnih elektrarn Martina Budal Emiliano Perezagua,Stefan Nowak,Adel El Gammal,Alain Garnier,Hubert Aulich,Barbara Rudek,Claude Lenglet,John Scott soncne elektrarne
Trgovanje, borza Poročilo organizatorja trga Borzen Borzen trgovanje, borza
Trgovanje, borza Komuniciram zeleno, torej sem? Martina Budal Jasna Suhadolc,Ulle Pettersson,Darinka Pek Drapal,Primož Žižek,Mihael Kline obnovljivi viri energije, OVE
Obnovljivi viri energije V omrežje vključena tudi sončna elektrarna Preddvor Drago Papler Preddvor Miran Zadnikar soncne elektrarne
Evropski pogledi Skrajni čas za okrepitev prizadevanj proti izumiranju vrst Polona Bahun okolje
Evropski pogledi Slovenski podnebni zagovorniki proti ogljični zasvojenosti Polona Bahun okolje
Tuje izkušnje Pravilno upravljanje z odpadki prispeva k zmanjševanju CO2 Polona Bahun okolje
Tuje izkušnje Pomemben prispevek v novi energetski mešanici EU Polona Bahun Evropa
Sodobne tehnologije IBM Maximo z Maximo Lancem Armstrongom Srecko Lesjak Maxima Lance Armstrong,Al Zollar,Steve Milles,Liz Smith sodobne tehnologije
Izobraževanje Depresija - boj za življenje Janez Kokalj izobraževanje
Distribucija Od malih elektrarn do podjetja Gorenjske elektrarne Drago Papler Gorenjske elektrarne distribucija
Družabna srecanja Športniki Elesa na pripravah v Poreču Srecko Lesjak ELES športne igre
Družabna srecanja Dan podjetja Eles v Pivka jami Vladimir Habjan ELES Pavel Omahen športne igre
Okolje Cena klimatske naprave čedalje bolj odraža njeno kakovost Polona Bahun okolje
Z nami v naravo Izleti po Pivki in okolici Minka Skubic narava
Z naših delovišc Sosežih lesnih sekancev v TE-TOL TE-TOL termo energija
Uvodnik Moč mediacij Brane Janjic uvodnik
Tema meseca Evropska energetska in okoljska politika pridobila na teži Polona Bahun Andrej Vizjak,Janez Janša,George Bush Evropa
Proizvodnja Proizvodnja in oskrba proizvodnja
Aktualni intervju Slovenski prostor potrebuje močno energetsko raziskovalno ustanovo Brane Janjic Maks Babuder intervju
Prenos Republiški center vodenja na novi poti Tatjana Gabrovšek Uroš Salobir prenosno omrežje
Prenos Eles posodobil in prevzel v upravljanje RTP Lipa Vladimir Habjan ELES,RTP Lipa obnova
Jedrska energija Perspektive jedrske energije Minka Skubic Boštjan Koncar,Jan Halverkamp jedrska energija
Jedrska energija Ustanovljen Pomurski razvojni inštitut Dravske elektrarne Maribor Dravske elektrarne Maribor Damijan Koletnik,Andrej Vizjak,Darko Anželj hidro energija
Jedrska energija Končana obnova 110 kV daljnovoda Beričevo-Grosuplje I in II Polona Bahun ELES daljnovodi
Jedrska energija Imenovan nov član poslovodstva Holding slovenskih elektrarn Holding slovenskih elektrarn Viljem Pozeb,Alojz Stana poslovanje
Jedrska energija Vgradnja elektroopreme v HE Blanci Marko Kenig Holding slovenskih elektrarn,Hidroelektrarne na spodnji Savi hidro energija
Jedrska energija Rekonstrukcija stikališča dobro napreduje Bojan Vovcko Termoelektrarna Brestanica termo energija
Jedrska energija Uspešna revizija novejših dveh plinskih blokov Bojan Vovcko plinske elektrarne
Jedrska energija Laboratorij za goriva bo svojo dejavnost razširil na trdna biogoriva Doris Kukovicic TE-TOL Mateja Notar termo energija
Jedrska energija Uvedba oglaševanja na energetskih objektih Elektro Ljubljana Elektro Ljubljana distribucija
Jedrska energija Uradno odprtje kovinarske koče na Krmi Renata Križnar Elektro Gorenjska distribucija
Jedrska energija Srečanje ob 40-letnici ustanovitve nadzorništva Visoko Drago Papler Elektro Gorenjska obletnice
Jedrska energija Brezplačna pravna pomoč Okoljski center poslovanje
Jedrska energija Prenovljena spletna stran Alja Verbic Krajnc Elektro Celje informatika
Jedrska energija Sistem digitalno podpisanih elektronskih računov Informatika informatika
Jedrska energija Rekonstruiran objekt z novo linijo za proizvodnjo vlaknenih plošč IBE IBE proizvodnja
Jedrska energija Mednarodna delavnica o premogovnih toplogrednih plinih Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje premog
Jedrska energija Zagon nove viseče dizelske lokomotive Schart Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje premog
Jedrska energija Muzej premogovništva Slovenije obiskalo že 250 tisoč ljudi Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje premog
Jedrska energija Že 14. poletne športne igre Renata Križnar športne igre
Jedrska energija Letošnji zmagovalec za nagrado papirus Hidria, Naš stik šesti Brane Janjic nagrade
Jedrska energija Jeklene konstrukcije za daljnovod Doblar-Gorica bodo izdelane v Sloveniji Elektroservisi Elektroservisi daljnovodi