Naš stik, št. 2, marec 2012

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete
Omrežja prihodnosti izziv za podjetja, industrijo in državo
Program o pametnih omrežjih, ki je nastal pod okriljem SODO, predvideva, da naj bi samo za nadgradnjo distribucijskega omrežja do leta 2020 potrebovali 320 milijonov evrov.Za celovito optimiranje sistema pa bodo določene investicije potrebne tudi na prenosnem omrežju in pri proizvajalcih. Poznavalci ob tem opozarjajo, da bi morali z uvajanjem pametnih omrežij začeti takoj, da bi lahko razvoju uspešno sledila tudi slovenska industrija.

Šestica v primežu neodločitev
Gradnja bloka 6 dobro napreduje in čeprav v Šoštanju zaradi nesprejetih ključnih odločitev ves čas vozijo z ročno zavoro, so gradbišče v skladu s pogodbo sredi februarja predali Alstomu. Nadaljnji koraki so povezani s potrditvijo poroštva za najem 440 milijonov posojila evropske investicijske banke.

S pomladjo stekla dela na gradbišču novega daljnovoda Beričevo-Trbovlje

Po temeljitih in dolgotrajnih pripravah na začetek gradnje novega 2x110 kV daljnovoda Beričevo-Trbovlje, se je ta v februarju tudi dejansko začela. Dela po besedah vodje projekta Elizabete Strgar Pečenko napredujejo zelo dobro, tako da je bilo 20. marca vstavljenih že 41 nožnih delov daljnovodnih stebrov in izkopanih še pet gradbenih jam, na terenu pa je hkrati kar osem ekip, ki s pridom izrabljajo ugodne vremenske razmere.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Zamujena priložnost? Vladimir Habjan pametna omrežja
Tema meseca Omrežja prihodnosti izziv za podjetja, industrijo in državo Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan ELES,Elektro Primorska,SODO,Elektro Celje,Elektro Gorenjska Ivan Šmon,Uroš Salobir,Radko Carli,Metod Brešan pametna omrežja
Tema meseca Korenitejše spremembe metodologije je pričakovati šele po letu 2016 Brane Janjic JARSE David Batic pametna omrežja
Tema meseca Z nacionalnim programom se morajo identificirati vsi ključni dejavniki Polona Bahun Elektro Ljubljana Igor Podbelšek pametna omrežja
Tema meseca V izvajanju že nekaj pilotnih projektov Brane Janjic Elektro Maribor pametna omrežja
Tema meseca Iskrin števec - svetovno znana blagovna znamka Vladimir Habjan Iskraemeco Milena Rakun,Marko Kompare pametna omrežja
Tema meseca Pametni števci za vse - od prenosa do gospodinjstev Vladimir Habjan Landis+Gyr Matjaž Malovrh pametna omrežja
Aktualni intervju Akterji morajo s skupnimi močmi najti rešitev problema financiranja Polona Bahun Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) Andrej Souvent pametna omrežja
Strokovna posvetovanja Prihajajoče tehnologije terjajo nadgradnjo omrežja Brane Janjic,Polona Bahun,Miro Jakomin ELES,SODO,Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV),Elektro Celje,Petrol,Elektro Gorenjska,Fakulteta za elektrotehniko Milan Jevšenak,Bojan Luskovec,Ivan Šmon,Rade Kneževic,Uroš Salobir,Igor Papic,Boris Žitnik pametna omrežja
Iz energetskih okolij Objavljeno končno poročilo o poteku javnih razprav Brane Janjic Ministrstvo za gospodarstvo nacionalni energetski program, NEP
Zakonodaja Energetika pod okrilje ministrstva za infrastrukturo in prostor Polona Bahun Ministrstvo za infrastrukturo in prostor energetika
Strokovna posvetovanja Obstoječi NEP bo treba prevetriti Brane Janjic,Polona Bahun,Miro Jakomin Milan Jevšenak,Martin Novšak,Ivan Šmon,Milan Medved,Stane Merše,Djordje Žebeljan,Blaž Košorok,Julijan Fortunat,Simon Tot,Marjan Eberlinc,Tomaž Orešic,Ivan Hozjan,Alojz Stana,Uroš Merc,Vekoslav Korošec strokovna posvetovanja
Proizvodnja Šestica v primežu neodločitev Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj Simon Tot termo energija
Proizvodnja Gradbišče od srede februarja v rokah Alstoma Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj Miran Žgajner termo energija
Proizvodnja Sredi aprila se v NEK začenja remont Ida Novak Jerele Nuklearna elektrarna Krško jedrska energija
Proizvodnja Gradnja druge nuklearke je realna in potrebna Miro Jakomin Nuklearna elektrarna Krško jedrske elektrarne
Proizvodnja Pomanjkanje padavin znižuje proizvodnjo v HE Polona Bahun Holding slovenskih elektrarn,Savske elektrarne Ljubljana hidroelektrarne
Proizvodnja O prostorskem načrtu za HE Brežice v prvi polovici leta 2012 Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi Silvester Jeršic hidroelektrarne
Proizvodnja Akumulacija v Mostah bo kmalu varnejša Miro Jakomin Savske elektrarne Ljubljana Anton Koselj,Rudi Brinšek hidroelektrarne
Prenos Javna razgrnitev osnutka DPN za del rekonstrukcije DV končana Polona Bahun ELES prenos
Prenos S pomladjo intenzivno stekla dela na gradbišču novega daljnovoda Polona Bahun ELES Elizabeta Strgar Pecenko prenos
Trgovanje, borza Podnebna dilema - poslovna priložnost ali nevarnost? Aleksandra Murks emisije
Trgovanje, borza V ospredju prodor na tuje trge Vladimir Habjan GEN-I Robert Golob trgovanje, borza
Trgovanje, borza Vizija podjetja je ohraniti pozicijo prve izbire Polona Bahun Elektro energija Gregor Božic trgovanje, borza
Distribucija Ajdovci so zrasli z burjo Vladimir Habjan Elektro Primorska Jožef Cernigoj,Tomaž Bizjak vzdrževanje
Distribucija Električna vozila kot novi porabnik v omrežju Miro Jakomin Elektro Ljubljana Rok Obreza elektricna vozila
Distribucija Večja varnost elektrodistribucijskih objektov Miro Jakomin Elektro Maribor varnost
Distribucija V obratovanju eden največjih energetskih projektov na Gorenjskem Polona Bahun Holding slovenskih elektrarn,Petrol,Elektro Gorenjska kogeneracija
Proizvodnja Soproizvodnja prinaša prihranke primarne energije Miro Jakomin Stane Merše kogeneracija
Evropski pogledi Rešitve za zmanjševanje energetske revščine Miro Jakomin energetika
Obnovljivi viri energije Lani kar 38-odstotna rast Miro Jakomin Agencija za prestrukturiranje energetike Franko Nemac obnovljivi viri energije, OVE
Strokovna posvetovanja Letošnje srečanje v znamenju novih tehnologij in idej za prihodnja omrežja Krešimir Bakic CIGRE CIGRE
Izobraževanje Spletno učenje ali e-učenje Vladimir Habjan Termoelektrarna Šoštanj Andrej Cankar,Aleš Rednjak izobraževanje
Ucinkovita raba energije Sklenjena prva faza projekta Uresničujm, z energijo varčujmo! Brane Janjic ucinkovita raba energije, URE
Ucinkovita raba energije Vpliv učinkovite rabe energije na energetski trg Rajko Dolinšek,Olivera Bacovic Dolinšek ucinkovita raba energije, URE
Družbena odgovornost Od korporativne filantropije k trajnostnemu poslovanju in integriranemu poročanju Mojca Drevenšek družbena odgovornost
Družbena odgovornost Prepoznavni blagovni znamki - Modri Jan in modra energija Majna Šilih Holding slovenskih elektrarn Ida Novak Jerele,Doris Kukovicic,Katarina Krasko Štebljaj družbena odgovornost
Družbena odgovornost Ali je podoba v ogledalu enaka pogledu skozi okno? Doris Kukovicic Lakic TE-TOL družbena odgovornost
V spomin Ivan Kralj Ivan Šmon Dravske elektrarne Maribor Ivan Kralj
Družbena odgovornost Hoja po poti vzdržne sonaravnosti Aljaša Bravc Dravske elektrarne Maribor
Družbena odgovornost Čista prihodnost je naša odgovornost Renata Križnar Elektro Gorenjska družbena odgovornost
Zdravje Preženimo spomladansko utrujenost Polona Bahun zdravje
Z nami v naravo Sijajen pogled na kanjon reke Kokre Miro Jakomin narava
Z naših delovišc Razširitev stikališča RTP Krško gre h koncu Brane Janjic ELES razdelilna transformatorska postaja, RTP
Obratovalni podatki Obratovanje Miro Jakomin obratovanje
Iz energetskih okolij V veljavi novela energetskega zakona Polona Bahun Vlada RS zakonodaja
Iz energetskih okolij ACER praznoval prvi rojstni dan Polona Bahun Acer energetika
Iz energetskih okolij Za razgradnjo krške nuklearke premalo sredstev Brane Janjic Nuklearna elektrarna Krško Igor Šalamun jedrska energija
Iz energetskih okolij Kljub slabši hidrologiji tudi lani dobri poslovni rezultati Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn Matjaž Janežic hidro energija
Iz energetskih okolij Južni tok čedalje bližje Polona Bahun Vlada RS Marjan Eberlinc plin
Iz energetskih okolij Projekt virtualne elektrarne predstavljen Acerju Stanka Krušic Elektro Ljubljana Andrej Ribic agencija
Iz energetskih okolij Uspešno končan pregled agregatov vseh elektrarn Tomaž Markelj Dravske elektrarne Maribor hidroelektrarne
Iz energetskih okolij Lani za dobrih 6 milijonov evrov dobička Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj Simon Tot poslovanje
Iz energetskih okolij Srečanje koordinatorjev programa ekošola Katja Bogovic GEN energija
Iz energetskih okolij Elektro Ljubljana za varovanje tehniško kulturne dediščine Stanka Krušic Elektro Ljubljana varovanje
Iz energetskih okolij Družba dobila nadzorni svet Brane Janjic Hidroelektrarne na srednji Savi hidroelektrarne
Iz energetskih okolij Cene energentov lani krepko zrasle Brane Janjic Zavod za statistiko cene elektricne energije
Iz energetskih okolij Od aprila višje cene elektrike tudi na Primorskem Brane Janjic E 3, energetika, ekologija, ekonomija cene elektricne energije
Iz energetskih okolij Potrebna sredstva za izvajanje podpornih shem strmo naraščajo Brane Janjic Borzen cene elektricne energije
Iz energetskih okolij Izvoz elektrike že četrto leto zapored večji od uvoza Brane Janjic ELES izvoz elektricne energije
Iz energetskih okolij Lansko poslovno leto eno najuspešnejših ELES Aleksander Mervar poslovanje
Iz energetskih okolij Vodenje podjetja prevzel mag. Boris Sovič Brane Janjic Elektro Maribor Boris Sovic vodenje
Iz energetskih okolij Razpisanih za 310.000 evrov nepovratnih sredstev Brane Janjic Elektro Maribor Enegija plus Bojan Horvat
Iz energetskih okolij Elektroservisi želijo povečati čezmejno sodelovanje Miro Jakomin Elektroservisi poslovanje
Iz energetskih okolij Gorenjci najboljši zimski športniki Renata Križnar Elektro Gorenjska športne igre
Iz energetskih okolij Predstavljena nova storitev Vklopi prihranek Polona Bahun Elektro energija poslovanje
Strokovna posvetovanja Mednarodni seminar o daljnovodih v Sloveniji Krešimir Bakic CIGRE CIGRE
Trgovanje, borza Trgovanje South pool
Trgovanje, borza Trgovanje Borzen Borzen
Zanimivosti Zanimivosti zanimivosti