Naš stik, št. 7, julij-avgust 2006

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Ministrstvo za gospodarstvo Pismo Hrvaški pred arbitražo Minka Skubic Nuklearna elektrarna Krško Andrej Vizjak jedrska energija
Distribucija V pol leta presegli letni dobiček Minka Skubic Holding slovenskih elektrarn Jože Zagožen poslovanje
Popotovanja Dopustovanje direktorjev HSE Minka Skubic popotovanja
Hidro energija Infrastruktura ovira za hitrejšo gradnjo HE Minka Skubic Bogdan Barbic gradnja elektrarne
Evropski pogledi Zdaj je določen tudi tečaj za prevzem evra Simona Bandur Jean-Claude Trichet,Joaquin Almunia,Matti Vanhanen Evropa
Evropski pogledi Japonska ostaja v svetovnem vrhu Simona Bandur poslovanje
Evropski pogledi Črna gora razmišlja o obnovljivih virih energije Simona Bandur obnovljivi viri energije, OVE
Evropski pogledi Drugačne delovne razmere - nova tveganja? Simona Bandur Evropa
Hidro energija Izoblikovana dva alternativna predloga Brane Janjic Anton Koselj,Drago Polak,Janez Podobnik,Danijel Magajne,Janko Rožic gradnja elektrarne
Termo energija Obsežna remonta dveh blokov Minka Skubic TE-TOL Stane Koprivšek termo energija
Distribucija Pomanjkanje sredstev ogroža razvojne načrte Brane Janjic Elektro Gorenjska Andrej Šušteršic investicije
Distribucija Odprtje RTP Melje in gradnja RTP Koroška vrata Karin Zagomilšek Elektro Maribor Andrej Vizjak,Stavislav Vojsk distribucija
Distribucija Ustanovljena posebna projektna skupina Karin Zagomilšek Elektro Maribor poslovanje
Distribucija Rekonstrukcija RTP EMO - Cinkarna Milan Vižintin Elektro Celje distribucija
Intervju Elektroservisi so zanesljiv partner Srecka Žlajpah Elektroservisi Marijan Premk intervju
Strokovna posvetovanja Z obnovljivo energijo do znižanja emisij Minka Skubic Hinko Šolinc,Janez Podobnik,Marjan Vezjak,Franc Pohleven,Rudolf Petan,Angela Berdenhewer-Rating,Hans-Josef Fell,Martina Šumenjak srecanje
Na obisku Elektrika mu je zaznamovala življenje Brane Janjic Kristijan Mravljak,Bruno Zupancic hidro energija
Popotovanja Bela veriga Nejc Pozvek popotovanja
Distribucija Transportna sredstva v distribuciji Ljubo Kogoj izobraževanje
Zdravje Kako se izogniti vročini? Simona Bandur zdravje
Z nami v naravo Veliki Klek Vladimir Habjan narava
Uvodnik Je elektrika res draga? Brane Janjic elektricna energija
Brez varovalke Vino, veslači in glumači Miro Jakomin izobraževanje
Aktualni intervju Nekateri so podjetni, drugi še hodijo po navodila Minka Skubic Igor Šalamun intervju
Prenos Nov transformator že v RTP Okroglo Brane Janjic Borut Vertacnik prenos
Ministrstvo za gospodarstvo Program ukrepov do leta 2013 Urad vlade za informiranje Vlada RS
Prenos Daljnovod, ki je poudaril navezavo na Evropo Brane Janjic ELES Vitoslav Türk,Franc Jakl,Luka Milicic daljnovodi
Prenos Sanacija poškodb na daljnovodu Divača-Pehlin Miran Kocjancic ELES Srecko Lesjak daljnovodi
Prenos Prenosno omrežje, kdo bo tebe čuval!? Srecko Lesjak Pavel Omahen prenos
Jedrska energija Fisija edina rešitev Slovenije pred temo? Miro Jakomin Nuklearna elektrarna Krško,ELES Vitoslav Türk jedrska energija
Trgovanje, borza V povprečju nižje cene na avkcijah Borzen Borzen trgovanje, borza
Proizvodnja Proizvodnja in oskrba proizvodnja
Iz energetskih okolij Načelna podpora ruskim naložbam v slovensko energetiko Urad vlade za informiranje Andrej Vizjak,Vladimir Putin,Mihail Fradakov,Aureli Jurij,Aleksej Miller Vlada RS
Iz energetskih okolij Evropski svet tudi o notranjem energetskem trgu Urad vlade za informiranje Vlada RS
Iz energetskih okolij Višje odkupne cene elektrike od kvalificiranih proizvajalcev Urad vlade za informiranje Vlada RS
Iz energetskih okolij Do septembra TE-TOL 2,55 tolarja premije za kWh Urad vlade za informiranje Vlada RS
Iz energetskih okolij Eles Gen poslej kot Gen energija Brane Janjic ELES,GEN energija Vlada RS
Iz energetskih okolij Nacionalno poročilo o radioaktivnih odpadkih dobro ocenjeno Urad vlade za informiranje Vlada RS
Iz energetskih okolij Nova zmogljivost elektrarne Služba za odnose z javnostmi NEK Nuklearna elektrarna Krško jedrska energija
Iz energetskih okolij Sklep o odplačnem prenosu 110 kV priključnega kablovoda Urad vlade za informiranje Vlada RS
Iz energetskih okolij Jože Zagožen zapušča nadzorni svet STA Petrol Jože Zagožen poslovanje
Iz energetskih okolij Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona Urad vlade za informiranje Vlada RS
Iz energetskih okolij Družbo bo še naprej vodil sedanji direktor Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje poslovanje
Iz energetskih okolij Predvidena ustanovitev sklada za zapiralna dela Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje premog
Iz energetskih okolij Nova pridobitev na Zbiljskem jezeru Jana Babic Savske elektrarne Ljubljana Drago Polak,Jože Zagožen hidro energija
Iz energetskih okolij Samostojna poslovna odločitev Elesa Miro Jakomin ELES poslovanje
Iz energetskih okolij Ob polletju odlični poslovni rezultati Aljaša Bravc Dravske elektrarne Maribor Danilo Šef poslovanje
Iz energetskih okolij Naj klima spet štima Andrej Klemenc izobraževanje
Iz energetskih okolij Spodbudne ocene bralcev Elektro novic Violeta Irgl Elektro Ljubljana izobraževanje
Iz energetskih okolij Priložnostna razstava Naj bo luč Violeta Irgl Elektro Ljubljana razstave