Naš stik, št. 2, april 2013

V tej številki lahko preberete...

 

V tej številki lahko preberete
Leto 2013 v znamenju nadaljevanja že začetih investicij
Elektroenergetska podjetja se bodo ta letos osredotočila predvsem na dokončanje že začetih večjih projektov. Pri uresničevanju naložbenih načrtov se še naprej najbolj zatika pri umeščanju objektov v prostor in vse bolj tudi z zagotavljanjem potrebnih sredstev. Težave pri sprejemanju dolgoročnih odločitev pa povzročajo tudi aktualne razmere na trgu, ki nesubvencioniranim naložbam niso ravno naklonjene.
Na nekaterih področjih Eles med prvimi, če ne celo prvi v Evropi

 

Eles razvija številne projekte s področja pametnih omrežij, med katerimi so informacijski sistem za napredno vizualizacijo ODIN, sistem za ugotavljanje meja obratovanja (SUMO), sistem hitrega vodenja in zaščite WAMPAC, shranjevalniki energije, vodenje porabe električne energije (DSM) in virtualne elektrarne. Skupna točka vseh je reševanje obstoječih ali predvidenih problemov v omrežju.

Vrtoglavi stroški izstopa Švice iz jedrske opcije

Švicarji so se po nesreči v Fukušimi odločili, da naj bi do leta 2034 postopoma zaprli vseh pet jedrskih reaktorjev. A ta odločitev ne bo poceni, saj naj bi za temeljito prestrukturiranje energetike potrebovali kar med 97 in 124 milijardami evrov.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Stare težave odmikajo nove projekte Polona Bahun investicije
Aktualni intervju Trenutno se splačajo le naložbe v subvencionirane vire Brane Janjic EFT Tomaž Orešic investicije
Intervju Vsi projekti so del razvojnega strateškega razvojnega programa Vladimir Habjan GEN energija Jože Špiler investicije
Intervju Projekti za izpolnjevanje najvišjih varnostnih standardov Vladimir Habjan GEN energija Božidar Krajnc investicije
Intervju Vsaka hitra zaustavitev NEK je nezaželen dogodek Vladimir Habjan Uprava RS za jedrsko varnost Andrej Stritar jedrske elektrarne
Intervju Odlična nuklearka zahteva odlično posadko Miro Jakomin IJS Leon Cizelj jedrske elektrarne
Evropski pogledi Vrtoglavi stroški izstopa Švice iz jedrske opcije Mojca Drevenšek jedrska energija
Hidro energija Glavnina naporov usmerjena v HE Brežice in Mokrice Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi Andrej Štricelj hidroelektrarne
Termo energija Nad stroške tudi z novim izvoznim jaškom Brane Janjic Premogovnik Velenje Dušan Cižmek premog
Intervju Slediti ciljem iz poslovnega načrta Vladimir Habjan HSE Invest Sandi Ritlop projekti
Intervju Kmalu podpis koncesijske pogodbe? Vladimir Habjan Hidroelektrarne na srednji Savi Matjaž Janežic hidroelektrarne
Hidro energija HE Krško poskusno obratuje Vladimir Habjan HSE Invest,Hidroelektrarne na spodnji Savi Jakob Šarman hidroelektrarne
Intervju DPN za HE Mokrice v sklepni fazi Vladimir Habjan HSE Invest Silvo Smonkar hidroelektrarne
Intervju Energetika mora biti predmet dolgoročne strategije Brane Janjic Sindikati Branko Sevcnikar sindikati
Sodobne tehnologije Na nekaterih področjih Eles med prvimi, če ne celo prvi v Evropi Polona Bahun ELES Jan Kostevc pametna omrežja
Distribucija Elektru Gorenjska najvišje državno priznanje za leto 2012 Renata Križnar Elektro Gorenjska Bojan Luskovec priznanja
Distribucija Obnovljivi viri energije merijo v prihodnost Miro Jakomin Elektro Gorenjska obnovljivi viri energije, OVE
Intervju V Gorenjskih elektrarnah bodo še bolj znižali stroške Miro Jakomin Gorenjske elektrarne Aleš Ažman poslovanje
Obnovljivi viri energije Nova uredba neposredno posega v fotovoltaične projekte Miro Jakomin Združenje slovenske fotovoltaicne industrije Robert Otorepec fotovoltaika
Evropski pogledi Novi obrisi evropske energetske politike Polona Bahun Evropa
Zanimivosti Pred jedrskimi komunikatorji so pomembni izzivi Mojca Drevenšek Johannis Nöggerath,Simon Zoltan komuniciranje
Intervju Kolesarjenje mi pomeni sprostitev Vladimir Habjan Elektro Ljubljana Boštjan Hribovšek Na obisku
Iz energetskih okolij Deset najpogostejših napak pri organizaciji časa, 2. del Klemen Podjed organiziranost
Izza pisalne mize Obrvi, brki in brada so okvir našega obraza Barbara Kravanja poslovni bonton
Tema meseca Leto 2013 v znamenju nadaljevanja že začetih investicij Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,dopisniki ELES,Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,SODO,Holding slovenskih elektrarn,Elektro Celje,TE-TOL,Dravske elektrarne Maribor,Elektro Gorenjska,Savske elektrarne Ljubljana,Termoelektrarna Brestanica Djordje Žebeljan,Marko Hrast,Vladimir Mauko,Andrej Tumpej,Boris Sovic,Saša Jamšek investicije
Obratovalni podatki Obratovanje obratovanje
Iz energetskih okolij EIB vendarle odobrila posojilo za blok 6 Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj posojilo
Iz energetskih okolij Enajsta konferenca elektroenergetikov tokrat v Laškem Brane Janjic CIGRE strokovna posvetovanja
Iz energetskih okolij Sprejete dopolnitve Energetskega zakona Brane Janjic Vlada RS
Iz energetskih okolij Dijaki pokazali dobro znanje energije in elektrike Polona Bahun ELES tekmovanja
Iz energetskih okolij Z novim učnim pripomočkom do lažje predstave o pretoku električne energije Polona Bahun ELES tekmovanja
Iz energetskih okolij Uspešno desetletje športnega društva Srecko Lesjak ELES športno društvo
Iz energetskih okolij EU z energetsko učinkovitostjo do milijardnih prihrankov Polona Bahun ucinkovita raba energije, URE
Iz energetskih okolij Nadaljuje se predstavljanje načrtov po enotah Brane Janjic Elektro Maribor Boris Sovic kakovost
Iz energetskih okolij S potrjenim programom se gradnja NSRAO nadaljuje Polona Bahun Agencija RAO gradnja
Iz energetskih okolij Slovenija za predlagane korake za boljše delovanje notranjega energetskega trga Polona Bahun Vlada RS trgovanje, borza
Iz energetskih okolij Lani električna energija dražja Polona Bahun Ministrstvo za infrastrukturo in prostor cene elektricne energije
Iz energetskih okolij Slovenci postajamo vse varčnejši Polona Bahun Informa Echo varovanje
Iz energetskih okolij Konec leta 2012 v skladu že dobrih 160 milijonov evrov Brane Janjic Sklad za financiranje razgradnje NEK radiaktivni odpadki
Iz energetskih okolij Nadaljevanje projekta Uresničujmo, z energijo varčujmo! Brane Janjic SODO tekmovanja
Iz energetskih okolij Maja nižje cene elektrike Brane Janjic Elektro Maribor Bojan Horvat cene elektricne energije
Iz energetskih okolij GEN-I v družbi najboljših zaposlovalcev v letu 2012 Vladimir Habjan GEN-I zaposlovanje
Iz energetskih okolij Z osveženo spletno vsebino korak bliže uporabnikom Brane Janjic Gorenjske elektrarne spletna stran
Iz energetskih okolij Najnižja cena električne energije za gospodinjske odjemalce Vladimir Habjan Elektro energija cene elektricne energije
Iz energetskih okolij Za učinkovitejšo rabo letos na voljo milijon evrov Brane Janjic Elektro energija ucinkovita raba energije, URE
Iz energetskih okolij Lani za podporo OVE 89,8 milijona evrov Brane Janjic Borzen podpore
Iz energetskih okolij Energetska učinkovitost je največji vir energije Miro Jakomin Center za energetsko ucinkovitost Stane Merše energetska ucinkovitost
Iz energetskih okolij Letos več premoga tudi za potrebe TET Brane Janjic Premogovnik Velenje premog
Iz energetskih okolij Rudarje obiskal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Brane Janjic Premogovnik Velenje Milan Medved premog
Iz energetskih okolij Na obzorju Evropski sončni dnevi Miro Jakomin Agencija za prestrukturiranje energetike Franko Nemac fotovoltaika
Trgovanje, borza Trgovanje Borzen trgovanje, borza
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Miro Jakomin
Z naših delovišc Gradnja novega izvoznega jaška v PV dobro poteka Brane Janjic Premogovnik Velenje gradnja
Iz energetskih okolij Zahtevna pkoljska sanacija pri HE Moste Miro Jakomin Savske elektrarne Ljubljana hidroelektrarne