Naš stik, št. 3, junij 2013

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete:

V panogi je znanja precej, a ni vedno ustrezno prepoznano

Elektroenergetska podjetja se, kot je pokazala naša raziskava, očitno zavedajo pomena pravočasnega prenosa znanja v prakso. Opazni so tudi posamezni uspehi naših strokovnjakov v različnih mednarodnih organizacijah, kjer so si pridobili visok ugled. Prav tako pa se kaže, da je tam, kjer so sistemi spodbujanja inovativnosti zaposlenih in uvajanja sodobnih tehnologij bolj razviti, zaznati tudi več uspehov, zato bi kazalo nekaterim primerom dobrih praks vsekakor slediti.

Letos že 11. konferenca CIGRE-CIRED

V Laškem je od 27. do 29. maja potekala konferenca CIGRE-CIRED, že 11. v samostojni državi. Največje strokovno srečanje elektroenergetikov poteka vsaki dve leti, namenjeno pa je izmenjavi spoznanj in izkušenj ter razpravi o aktualnih energetskih vprašanjih. Tudi letošnjo konferenco je zaznamovalo rekordno število prijavljenih referatov - 249.

Šestica ušla iz pričakovanih finančnih in časovnih okvirov

Šestega bloka termoelektrarne Šoštanj ne bo mogoče postaviti za 1,3 milijarde evrov, ampak bo vsaj za 140 milijonov dražji. Poleg tega pa je pričakovati tudi vsaj polletno zamudo pri pridobitvi obratovalnega dovoljenja. Sedanji vodstvi HSE in TEŠ si bosta sicer še naprej prizadevali za čim manj odstopanj od nazadnje zastavljenih okvirov tega največjega energetskega projekta v novejši zgodovini naše države.

 

 

 

 

 

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Iskanje novih rešitev Brane Janjic inovativnost
Tema meseca V panogi je znanja precej, a ni vedno ustrezno prepoznano Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,Miro Jakomin,dopisniki ELES,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Premogovnik Velenje,Borzen,TE-TOL,IBE,Elektro Gorenjska,Savske elektrarne Ljubljana,Termoelektrarna Brestanica Bojan Luskovec,Božidar Govedic,Matjaž Osvald,Ludvik Golob,Elvis Štemberger inovativnost
Aktualni intervju Drobna izkušnja iz prakse je lahko izjemna spodbuda za inovacijo Polona Bahun CIGRE-CIRED Krešimir Bakic inovativnost
Strokovna posvetovanja Letos že 11. konferenca CIGRE-CIRED Brane Janjic,Miro Jakomin CIGRE-CIRED Irena Pracek,Borut Pahor,Peter Novak,Julijan Fortunat,Krešimir Bakic,Rajko Pirnat,Ferdinand Gubina,Maks Babuder,Janez Hrovat,Herbert Haidvogel,Franc Cimerman CIGRE,strokovna posvetovanja
Hidro energija Izjemen korak za slovensko energetiko Vladimir Habjan HSE Invest,HESS, Savske elektrarne Blaž Košorok,Bogdan Barbic,Sandi Ritlop,Miran Stanko,Alenka Bratušek,Vojko Sotošek hidroelektrarne,odprtje
Termo energija Bloka 3 in 4 počasi odhajata v zgodovino Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj Jože Lenart remont,termo energija
Termo energija Šestica ušla iz pričakovanih finančnih in časovnih okvirov Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj Blaž Košorok,Peter Dermol termo proizvodnja
Intervju Osrednji letošnji projekt zamenjava plinskih blokov Miro Jakomin Termoelektrarna Brestanica Tomislav Malgaj termo proizvodnja,plinske elektrarne
Hidro energija Dinamiko investicijskih vlaganj krojijo finančne škarje Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica Vladimir Gabrijelcic investicije,hidroelektrarne
Jedrska energija NEK korak pred drugimi Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Stane Rožman jedrske elektrarne,varnost
Intervju Zaposleni so ključ do uspeha Vladimir Habjan Elektro energija Dagmar Komar inovativnost
Sodobne tehnologije Podatki o elektriki tudi na pametnem telefonu Miro Jakomin Elektro Celje energija Mitja Terce inovativnost,mobilni portal
Intervju Mobilni portal TE-TOL povezuje energetiko, okolje in tehnologije Miro Jakomin TE-TOL Marko Notar sodobne tehnologije,mobilni portal
Sodobne tehnologije Potenciala za sodelovanje z industrijo še ogromno Polona Bahun Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) Janko Kosmac raziskave,inovativnost
Sodobne tehnologije Načrtujemo prednosti, ustvarjamo izzive Polona Bahun IBE Elvis Štemberger inovativnost,projekti
Energetska politika Vzpostavitev evropskega trga 2014 je dosegljiva Brane Janjic Evropska unija Romana Jordan,Alberto Pototschnig,Gunter Oettinger trgovanje, borza,energetska politika
Energetska politika Priložnosti za energetiko tudi v naslednjem programskem obdobju dovolj Maša Repež Evropska unija energetika,Evropska unija
Sodobne tehnologije Pripravljen operativni načrt uvajanja pametnih omrežij Miro Jakomin Tehnološka platforma za pametna omrežja Igor Papic pametna omrežja
Intervju Odjemalcem želimo ponuditi celovite energetske rešitve Brane Janjic Energija plus Bojan Horvat trgovanje, borza
Elektricna energija Direktiva nalaga akterjem konkterne obveznosti Miro Jakomin Center za energetsko ucinkovitost Stane Merše energetska ucinkovitost
Obletnice Mirno in z optimizmom zremo v prihodnost Vladimir Habjan Elektro Celje Rade Kneževic,Maks Babuder distribucija,obletnice
Intervju Treba je imeti veselje do dela Vladimir Habjan GEN-I Andrej Šajn informatika
Sindikati Brez SDE ni slovenske energetike Brane Janjic Sindikati Branko Sevcnikar sindikati
Elektricna energija Energetska odličnost v podjetjih postaja resničnost Miro Jakomin Center za energetsko ucinkovitost Stane Merše,Dejan Žiher,Andrew Harper energetska ucinkovitost
Prenos Že na pol poti se kažejo pozitivsni učinki projekta Polona Bahun ELES Stanko Eršte,Robert Krajnc prenosno omrežje,prenova
Intervju Pot do uspeha je tlakovana z majhnimi koraki Brane Janjic Informa Echo Rajko Dolinšek ucinkovita raba energije, URE
Intervju Cilj je informacijsko podprta električna polnilnica Vladimir Habjan Elektro Ljubljana Uršula Krisper elektricna vozila,elektricne polnilnice
Intervju Z enim polnjenjem prevozimo 400 kilometrov Vladimir Habjan Metron Andrej Pecjak elektricna vozila,elektricne polnilnice
Popotovanja S transibirsko železnico do Moskve do Pekinga Majda Kovacic popotovanja
Na obisku Trenerju je težje kot atletu Vladimir Habjan Elektro Celje Andrej Hajnšek šport
Izza pisalne mize Kaj je in ni dobra organizacija časa Klemen Podjed poslovni bonton
Izza pisalne mize Urejen moški na delovnem mestu Barbara Kravanja poslovni bonton
Obratovalni podatki Obratovanje Brane Janjic obratovanje
Iz energetskih okolij Skupina pred izzivi Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn proizvodnja
Iz energetskih okolij HE Zlatoličje uspešno prestala prvi strokovni tehnični pregled Aleš Kirbiš Dravske elektrarne Maribor hidroelektrarne
Iz energetskih okolij Borut Pahor obiskal ACER Polona Bahun Acer Borut Pahor organiziranost
Iz energetskih okolij Obeta se nov Energetski zakon Polona Bahun energetska politika
Iz energetskih okolij Sanacija HE Formin gre vendarle h koncu Aleš Kirbiš Dravske elektrarne Maribor sanacija
Iz energetskih okolij Sprejet sklep o pripravi DPN za prvo HE na Muri Polona Bahun Dravske elektrarne Maribor hidroelektrarne
Iz energetskih okolij Gradnja daljnovoda 2x400 kV Beričevo-Krško v polnem teku Polona Bahun ELES Martin Hostnik prenos
Iz energetskih okolij Imenovan državni sekretar za področje energetike Polona Bahun Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Bojan Kumer energetika
Iz energetskih okolij Investicija Južni tok je za Slovenijo izjemnega pomena Vladimir Habjan Vlada RS plinovod
Iz energetskih okolij Janez Hrovat imenovan za zastopnika družbe Eles Polona Bahun ELES Janez Hrovat organiziranost
Iz energetskih okolij Družba leto 2012 končala pozitivno Polona Bahun TE-TOL Samo Lozej poslovanje
Iz energetskih okolij Prva vetrna elektrarna v Sloveniji uradno odprta Drago Papler Alpe Adria Energija vetrne elektrarne
Iz energetskih okolij Vlada razrešila generalnega direktorja Direktorata za energijo Polona Bahun Vlada RS Danijel Levicar energetska politika
Iz energetskih okolij Pohvaljena proaktivnost Slovenije Vladimir Habjan ENSREG energetska politika
Iz energetskih okolij Družba in skupina leto 2012 končali nadvse uspešno Brane Janjic Elektro Ljubljana poslovanje
Iz energetskih okolij Rožman na čelu NEK do leta 2018 Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Stane Rožman kadri
Iz energetskih okolij Maloprodajne cene električne energije za gospodinjstva lani višje Polona Bahun Ministrstvo za infrastrukturo in prostor cene elektricne energije
Iz energetskih okolij GEN-I še znižal cene plina Vladimir Habjan GEN-I Robert Golob trgovanje, borza,zemeljski plin
Iz energetskih okolij Na tekmovanju Mladi genijalci zmagala OŠ Raka Vladimir Habjan GEN energija tekmovanja
Iz energetskih okolij Slovenija ostaja v vrhu med državami EU po deležu območja Nature 2000 Polona Bahun Evropa,Natura 2000
Iz energetskih okolij S paketom Zakleni cene! nižji račun za elektriko Miro Jakomin Elektro Gorenjska prodaja trgovanje, borza
Iz energetskih okolij Podeljena nagrada najboljšemu študentu mariborske univerze Karin Zagomilšek Elektro Maribor Boris Sovic,Danijel Rebolj nagrade
Iz energetskih okolij Južni tok pomemben za Rusijo in Slovenijo Polona Bahun Ministrstvo za infrastrukturo in prostor plinovod
Iz energetskih okolij Gradnja sončnih elektrarn od leta 2009 do 2012 Miro Jakomin Agencija za prestrukturiranje energetike soncne elektrarne
Iz energetskih okolij Delež obnovljivih virov strmo narašča Brane Janjic Elektro Maribor obnovljivi viri energije, OVE
Iz energetskih okolij V Elektru Primorska niso upravičeni do nagrade Miro Jakomin Elektro Primorska nagrade
Iz energetskih okolij Konec za vetrnice na Volovji rebri? Polona Bahun Elektro Primorska,Agencija za okolje vetrne elektrarne
Iz energetskih okolij Energetska odvisnost Slovenije se spet povečuje Brane Janjic Statisticni urad RS energetika,poraba
Iz energetskih okolij Na letošnjih igrah slavili športniki Elektra Maribor Karin Zagomilšek Distribucijska podjetja tekmovanja
Iz energetskih okolij Oven Elektro Maribor bo gradilo hidroelektrarne v Srbiji Vladimir Habjan Elektro Maribor Oven hidroelektrarne
Iz energetskih okolij Emisije CO2 v EU lani manjše za 2,1 odstotka Brane Janjic Eurostat emisije
Iz energetskih okolij Cene električne energije in plina v EU lani zrasle Polona Bahun Evropska unija plin,cene elektricne energije
Iz energetskih okolij Poslej vreme tudi v evrih Brane Janjic Informa Echo Rajko Dolinšek stroški
Iz energetskih okolij Uspešen prodor na JV trge se nadaljuje Brane Janjic Premogovnik Velenje Milan Medved premog,trgovanje, borza
Iz energetskih okolij Nad energetsko revščino z energetskim svetovanjem! Miro Jakomin Umanotera energetske storitve
Trgovanje, borza Trgovanje Borzen trgovanje, borza
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Miro Jakomin energetika
Z naših delovišc V Šoštanj prispel skoraj štiristotonski transformator Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj termo energija