Naš stik, št. 2, april 2019

V tej številki lahko preberete...
V tej številki lahko preberete

Hidroenergija – dragocen energetski vir tudi v prihodnje
Voda je edini naravni vir, ki ga je v Sloveniji sorazmerno veliko, pri čemer je izrabljena le približno polovica vsega hidroenergetskega potenciala. Ta je skoraj v celoti izrabljen na Dravi, medtem ko je na drugih večjih slovenskih rekah možnosti še precej. Glede na trenutno stanje se poleg dokončanja spodnjesavske verige zdi še najbližje uresničitvi izgradnja hidroelektrarn na srednji Savi, kjer se po večletnih zapletih v kratkem nasmiha podpis koncesijske pogodbe.

 

 

Postavljeni temelji za celovit nacionalni energetski in podnebni načrt Slovenije 
Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo prvi osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN). Ker mora biti končna različica dokumenta do konca leta poslana Evropski komisiji, so priprave predloga v polnem teku.

Distribucija ima nosilno vlogo pri energetskem prehodu v nizkoogljično družbo 
Na letošnji 5. strateški konferenci distribucije so predstavniki petih distribucijskih podjetij v središče postavili razvoj in dejavnost elektrodistribucijskih podjetij v prihodnosti, s poudarkom na rešitvah, ki bodo omogočile prehod v nizkoogljično družbo. Kot so opozorili, potrebujejo jasen regulatorni okvir, da bodo vedeli, kakšno pot ubrati, in bodo lahko še naprej izpolnjevali osnovno poslanstvo – zanesljivo oskrbo odjemalcev z električno energijo.

 

 

 

 

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Rešitev je v iskanju konsenza Vladimir Habjan premog,proizvodnja,zakonodaja,hidroelektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,umešcanje v prostor,poraba,proizvodnja elektricne energije,vodni viri,MHE,elektrarne
Pogovor Razvoj e-mobilnosti narekuje nujno okrepitev omrežja Miro Jakomin SODO Vladimir Mauko elektricna mobilnost
Aktualno Postavljeni temelji za celovit nacionalni energetski in podnebni načrt Slovenije Polona Bahun Ministrstvo za infrastrukturo energetika,podnebje,NEPN
Aktualno Distribucija ima nosilno vlogo pri energetskem prehodu v nizkoogljično družbo Polona Bahun GIZ distribucija Ivan Šmon,Andrej Ribic,Vladimir Mauko,Boris Sovic,Uroš Blažica,Boris Kupec,Bojan Kumer,Alenka Bratušek distribucija,oskrba,nizkoogljicna družba
Aktualno Eles temeljito posodobil RTP Pekre Polona Bahun ELES investicije,razdelilna transformatorska postaja, RTP,prenova
Aktualno V Elektru Gorenjska še povečujejo delež podzemnih kablov Miro Jakomin Elektro Gorenjska omrežje,kablovod
Aktualno Moč argumentov mora imeti prednost pred interesi posameznih skupin Brane Janjic Sindikati Branko Sevcnikar nizkoogljicna družba
Aktualno Kakšna je izpostavljenost magnetnim poljem v bivalnem okolju? Peter Gajšek ,Blaž Valic Inštitut za neionizirna sevanja sevanje,daljnovodi
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic Borzen trgovanje, borza,obratovanje
Pogledi Ali Slovenija že ima jasno vizijo energetsko-podnebne politike? Peter Novak Fakulteta za strojništvo Univerze v Novem mestu energetika,energetska politika,podnebje
Pogledi Razmislek o naši prihodnji preskrbi z elektriko Pavel Omahen ELES oskrba,elektricna energija
Pogledi URE in OVE so zakon, poti nazaj ni? Franko Nemac Agencija za prestrukturiranje energetike ucinkovita raba energije, URE,obnovljivi viri energije, OVE
Pogledi Dovolj izrabljamo možnosti dostopov do znanja? Aleš Kregar ELES internet,elektroenergetika ,informacije
Pogovor Elesova ekipa pripravila najboljše letno poročilo Miro Jakomin ELES Grad Polona letno porocilo
Na delovnem mestu Pravnik oblikuje meje in podaja rešitve Vladimir Habjan GEN-I Manca Konjar energetika,pravo
Iz energetskih okolij V teku gradnja MHE Borovlje na Savi Dolinki Miro Jakomin Savske elektrarne Ljubljana Roman Modic hidro energija
Iz energetskih okolij Skupina GEN-I tudi letos med najboljšimi trgovci v Evropi Vladimir Habjan GEN-I dr. Igor Koprivnikar trg elektricne energije
Iz energetskih okolij Možnost oskrbe od zdaj tudi za energetske skupnosti Brane Janjic Vlada RS obnovljivi viri energije, OVE
Iz energetskih okolij Za uvoz premoga ni potrebno novo okoljevarstveno dovoljenje Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj,Agencija za okolje okolje,okoljske informacije
Iz energetskih okolij O učinkoviti rabi energije razmišlja vedno več Slovencev Polona Bahun Informa Echo ucinkovita raba energije, URE
Iz energetskih okolij Podpisana pogodba za tehnološko opremo za sedmi plinski blok Brane Janjic Termoelektrarna Brestanica plinske elektrarne
Iz energetskih okolij Zaživela spletna stran koncepta E8 Polona Bahun ELES spletna stran
Iz energetskih okolij Družbo obiskal veleposlanik Japonske v Sloveniji Vladimir Habjan Elektro Celje omrežje,projekti
Iz energetskih okolij Imenovano novo vodstvo družbe Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn nadzorni svet
Iz energetskih okolij Podpisana pogodba za glavno tehnološko opremo za novo plinsko-parno enoto v TE-TOL Miro Jakomin Energetika Ljubljana plinske elektrarne
Iz energetskih okolij Nov spletni portal Prihodnost je zelena Vladimir Habjan GEN-I zelena energija
Iz energetskih okolij Sončnejši dnevi za sončne elektrarne Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo soncne elektrarne
Iz energetskih okolij Zmagovalcem Ekokviza za nagrado električna kolesa Vladimir Habjan ELES trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE
Iz energetskih okolij 159 evrov Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo cene elektricne energije,elektricna energija
Fokus
Fokus Obnavljamo Polona Bahun ELES stikališce,obnova,stikališce Pekre
Zanimivosti Čaka nas še veliko dela za dosego cilja glede deleža OVE Polona Bahun obnovljivi viri energije, OVE
Zanimivosti Izposoja električnih skirojev vse bolj aktualna Polona Bahun mobilnost
Zanimivosti Nova rešitev za shranjevanje električne energije v gospodinjstvih Polona Bahun elektricna energija
Zanimivosti Rešitev za izpuste - premog? premog,izpusti
Zanimivosti V Oslu brezžično polnjenje taksijev Polona Bahun promet
Spomini Sedemdeset let hidroelektrarne Savica Drago Papler Gorenjske elektrarne hidroelektrarne