Naš stik, št. 5, oktober 2023

V tej številki lahko preberete...

Poletna neurja precej škode povzročila tudi na energetski infrastrukturi

Julijski vetrolomi in avgustovske poplave so na določenih območjih tokrat močno poškodovale tudi elektroenergetsko omrežje, pri čemer je bilo najhuje na oskrbnem območju Elektra Celje. Tudi tokrat se je potrdila velika odgovornost zaposlenih v elektrogospodarstvu do izpolnitve ključnega poslanstva, pri čemer so bile ekipe vzdrževalcev med prvimi na terenu in kljub močno oteženim delovnim razmeram večini odjemalcev še isti dan zagotovile oskrbo z električno energijo.

Startal projekt vzpostavitve Severnojadranske vodikove doline

V Portorožu so se konec septembra na uvodnem sestanku zbrali partnerji projekta Severno jadranske vodikove doline (NAHV), ki se je uradno začel 1. septembra in bo trajal šest let. Ključni cilj projekta je ustvariti trg obnovljivega vodika, v njem pa sodelujejo Slovenija, Italija (dežela Furlanija-Julijska krajina) in Hrvaška. 

Ustanovljena posebna delovna skupina za JEK2 

Projekt gradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško, ki bi državi omogočil bistveno višjo stopnjo samooskrbe z električno energijo, pridobiva pozornost in zagon ne le v energetskih, ampak tudi v krogih odločevalcev in javnosti. Samo v letošnjem letu smo na tem področju zaznali nekaj temeljnih premikov: na strani investitorja, to je Gen energije, je projekt iz prve faze priprave in strateškega odločanja prešel v drugo fazo prostorskega umeščanja, na odločevalski strani pa je vlada imenovala državnega sekretarja in posebno delovno skupino za koordinacijo projekta, ki je v septembru že začela z delom. 

Kazalo vsebine