Naš stik, št. 5, oktober 2023

V tej številki lahko preberete...

Poletna neurja precej škode povzročila tudi na energetski infrastrukturi

Julijski vetrolomi in avgustovske poplave so na določenih območjih tokrat močno poškodovale tudi elektroenergetsko omrežje, pri čemer je bilo najhuje na oskrbnem območju Elektra Celje. Tudi tokrat se je potrdila velika odgovornost zaposlenih v elektrogospodarstvu do izpolnitve ključnega poslanstva, pri čemer so bile ekipe vzdrževalcev med prvimi na terenu in kljub močno oteženim delovnim razmeram večini odjemalcev še isti dan zagotovile oskrbo z električno energijo.

Startal projekt vzpostavitve Severnojadranske vodikove doline

V Portorožu so se konec septembra na uvodnem sestanku zbrali partnerji projekta Severno jadranske vodikove doline (NAHV), ki se je uradno začel 1. septembra in bo trajal šest let. Ključni cilj projekta je ustvariti trg obnovljivega vodika, v njem pa sodelujejo Slovenija, Italija (dežela Furlanija-Julijska krajina) in Hrvaška. 

Ustanovljena posebna delovna skupina za JEK2 

Projekt gradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško, ki bi državi omogočil bistveno višjo stopnjo samooskrbe z električno energijo, pridobiva pozornost in zagon ne le v energetskih, ampak tudi v krogih odločevalcev in javnosti. Samo v letošnjem letu smo na tem področju zaznali nekaj temeljnih premikov: na strani investitorja, to je Gen energije, je projekt iz prve faze priprave in strateškega odločanja prešel v drugo fazo prostorskega umeščanja, na odločevalski strani pa je vlada imenovala državnega sekretarja in posebno delovno skupino za koordinacijo projekta, ki je v septembru že začela z delom. 

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Naravne ujme očitno postajajo stalnica Polona Bahun prenos,distribucija,hidroelektrarne,podnebne spremembe,energetika,poškodbe omrežja,razdelilna transformatorska postaja, RTP,varnost,daljnovodi,naravne nesrece,sanacija,elektroenergetski sistem,infrastruktura
Pogovor Distribucijsko omrežje postaja glavni akter zelenega prehoda Polona Bahun Elektro Ljubljana Urban Likozar distribucija,poslovanje,investicije,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,gradnja,raziskave,energetika,trajnostni razvoj,inovativnost,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,distribucijsko omrežje,cene elektricne energije,razvoj distribucije,oskrba,vodenje,napredno merjenje,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,elektricna energija,poraba,varnost,denar,elektrarne,naravne nesrece,podatki,infrastruktura,digitalizacija,samooskrba,kibernetska varnost
Aktualno Startal projekt vzpostavitve Severnojadranske vodikove doline Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn Tomaž Štokelj distribucija,proizvodnja,mednarodno sodelovanje,energetika,trajnostni razvoj,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,razvoj,vodikove tehnologije,srecanje,partnerji,denar,naložbe,infrastruktura,znanje,vodik,trajnost
Aktualno Jedrski strokovnjaki o prihodnosti jedrske energije Katarina Prelesnik Leon Cizelj,Tomaž Žagar,Dejan Paravan jedrska energija,proizvodnja,mednarodno sodelovanje,strokovna posvetovanja,jedrske elektrarne,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,oskrba,projekti,razvoj,kadri,energija,mednarodna posvetovanja,tehnologija,infrastruktura,trajnost
Aktualno Ustanovljena posebna delovna skupina za JEK2 Katarina Prelesnik Vlada RS Robert Golob,Danijel Levicar jedrska energija,proizvodnja,investicije,zakonodaja,jedrske elektrarne,energetika,gradnja elektrarne,energetski projekti,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,lokalne skupnosti,elektricna energija,nizkoogljicna družba,jedrska varnost,sodelovanje,samooskrba
Aktualno V ospredju ostajajo prizadevanja za ureditev plačne politike Brane Janjic SDE Mitja Fabjan distribucija,mednarodno sodelovanje,vzdrževanje,organiziranost,energetika,distribucijsko omrežje,energetska politika,razvoj slovenske energetike,razvoj distribucije,razvoj,kadri,socialni dialog,sindikati,denar,elektrogospodarstvo,naravne nesrece,stroški,skladi,pomoc,elektroenergetika ,sodelovanje
Aktualno Projekt PlexPlan uspešno zaključen Polona Bahun ELES prenos,distribucija,investicije,obratovanje,mednarodno sodelovanje,gradnja,raziskave,omrežje,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,umešcanje v prostor,projekti,elektricna energija,denar,naložbe,daljnovodi,stroški,upravljanje s tveganji,elektroenergetski sistem,hranilnik,informacije
Aktualno Prihodnost je v decentralizaciji energetike Mare Bacnar NGEN Roman Bernard distribucija,trgovanje, borza,emisije,upravljanje,omrežje,energetika,inovativnost,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,elektricna vozila,pametna omrežja,oskrba,napredno merjenje,projekti,razvoj,elektricna energija,energija,zgled dobre prakse,stroški,odjemalci,energetski trg,elektroenergetski sistem,infrastruktura,hranilnik,digitalizacija,dobavitelj,sodelovanje,trajnost
Fokus Poletna neurja precej škode povzročila tudi na energetski infrastrukturi Brane Janjic,Polona Bahun,dopisniki,Mare Bacnar,Katarina Prelesnik Nuklearna elektrarna Krško,ELES,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Elektro Celje,Dravske elektrarne Maribor,IBE,Elektro Gorenjska,Savske elektrarne Ljubljana,Hidroelektrarne na spodnji Savi,MOPE,Elektroprenos Primorska Damir Loncar investicije,obratovanje,hidroelektrarne,vzdrževanje,gradnja,jedrske elektrarne,stikališce,omrežje,energetska oskrba,poškodbe omrežja,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,izredne razmere,oskrba,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,kadri,proizvodnja elektricne energije,standardi,varnost,denar,elektrogospodarstvo,daljnovodi,elektrarne,naravne nesrece,zanesljivost obratovanja,sanacija,poplave,upravljanje s tveganji,pomoc,odjemalci,infrastruktura,kablovod
Tuje izkušnje Aerodinamična visoka napetost Željko Purgar elektricna vozila,energetska ucinkovitost,promet,poraba,denar,tehnologija,polnilne postaje,e-mobilnost,vozilo,baterija
Podjetja smo ljudje Izobraževanje sodobnih energetikov za izzive prihodnosti Renata Križnar,Nejc Petrovic Elektro Gorenjska slovenska energetika ,distribucija,izobraževanje,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,nizkoogljicna družba,srecanje,raziskovanje,spremembe,digitalizacija,elektroenergetika ,sodelovanje,znanje
Pogledi Na mladih svet stoji Nejc Petrovic Elektro Gorenjska distribucija,poslovanje,izobraževanje,omrežje,energetika,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,ucenje,elektroenergetski sistem,hranilnik,digitalizacija,elektroenergetika ,ozavešcanje,sodelovanje,samooskrba
Na obisku Brez Teslinih izumov bi bil svet precej drugačen Brane Janjic Ljubo Kogoj hidroelektrarne,energetika,gospodarski razvoj,zanimivosti,elektrika,energija,raziskovanje,muzej,tehnologija,znanje
Ucinkovita raba energije Kako energetsko varčno je naše življenje? Katarina Prelesnik ucinkovita raba energije, URE,narava,obnovljivi viri energije, OVE,promet,poraba,ekologija,energija,internet
Iz energetskih okolij Poslovanje nuklearke uspešno, zamude pri odlagališčih za NSRAO Katarina Prelesnik Bojan Kumer gradnja,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,trajnostni razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,varnost,Nuklearna elektrarna Krško,denar,zanesljivost obratovanja,odlagališce radioaktivnih odpadkov,NSRAO,sodelovanje
Iz energetskih okolij Gen-I ostaja med vodilnimi dobavitelji električne energije Polona Bahun Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo elektricna energija,trg elektricne energije,dobavitelj
Iz energetskih okolij Priznanja tudi inovacijam s področja energetike in e-mobilnosti Katarina Prelesnik GZS jedrske elektrarne,priznanja,energetika,inovativnost,fotovoltaika,e-mobilnost
Iz energetskih okolij Družba Gen-I med finalisti izbora HR&M projekt 2023 Mare Bacnar GEN-I izobraževanje,priznanja,inovativnost,projekti,razvoj,kadri,raziskovanje,zgled dobre prakse,znanje
Iz energetskih okolij SODO prihaja pod okrilje Elesa Polona Bahun Vlada RS prenos,distribucija,poslovanje,omrežje,SODO,kadri,združenja,ELES
Iz energetskih okolij Projekt Sincro.Grid prejel prestižno mednarodno nagrado Polona Bahun ELES nagrade,pametna omrežja,projekti,elektricna energija,hranilnik
Iz energetskih okolij Občina Kranj bogatejša za eko pametne klopi Mare Bacnar Elektro Gorenjska varstvo okolja,trajnostni razvoj,inovativnost,razvoj,zanesljiva in kakovostna oskrba,soncna energija,trajnost
Iz energetskih okolij Srečanje dispečerjev v luči odziva na vodno ujmo Katarina Prelesnik GEN energija hidroelektrarne,omrežje,vodenje,srecanje,vodni viri,naravne nesrece,podatki,elektroenergetski sistem,sodelovanje
Iz energetskih okolij Hidroelektrarne so pomembni večnamenski objekti Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn Tomaž Štokelj okolje,hidroelektrarne,zanesljiva in kakovostna oskrba,proizvodnja elektricne energije,varovanje narave,zelena energija,elektrarne,odjemalci,infrastruktura,trajnost
Iz energetskih okolij Nizozemska poslovna delegacija na obisku v HE Brežice Mare Bacnar Hidroelektrarne na spodnji Savi inovativnost,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,proizvodnja elektricne energije,Na obisku
Iz energetskih okolij Sklenjen letošnji cikel dodeljevanja pomoči humanitarnim organizacijam Brane Janjic Elektro Maribor donacije,denar,podelitev,pomoc
Iz energetskih okolij Minister Bojan Kumer na HE Vuzenica Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Bojan Kumer,Damjan Seme hidroelektrarne,vzdrževanje,proizvodnja elektricne energije,vodni viri,Na obisku,elektrarne,naravne nesrece,agregat,sodelovanje
Iz energetskih okolij 105 Polona Bahun Energetika Ljubljana premog,okolje,obratovanje,gradnja,energetika,TE-TOL,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,naložbe,zrak,toplotna energija,plinsko-parna enota,vrednost projekta
V številkah Proizvodnja in oskrba Brane Janjic,Borzen distribucija,trgovanje, borza,hidroelektrarne,jedrske elektrarne,termoelektrarne,soncne elektrarne,prenosno omrežje,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,MHE,elektrarne,podpore,odjemalci,elektroenergetski sistem
Trenutek Izobražujemo Brane Janjic ELES,GEN energija,Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV),Fakulteta za elektrotehniko izobraževanje,vzdrževanje,podnebne spremembe,sodobne tehnologije,oskrba,prireditve,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,raziskovanje,daljnovodi,e-mobilnost,ozavešcanje
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Katarina Prelesnik prenos,investicije,gradnja,jedrske elektrarne,omrežje,vetrne elektrarne,oskrba,projekti,promet,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,izpusti,daljnovodi,odjemalci,elektroenergetski sistem,kablovod,hranilnik,baterija,sodelovanje,vodik