Novice

Projekt HE Brežice je v sklepni fazi  

Datum: 23. 5. 2017 Besedilo: Vladimir Habjan

Agregat 2 zaključuje s poskusnim obratovanjem.

Projekt HE Brežice je v sklepni fazi

Na objektu HE Brežice se dela nadaljujejo in so usmerjena predvsem na delovanje in dokončanje agregatov. Sinhronizacija agregata 2 z elektroenergetskim omrežjem je bila izvedena 18. maja 2017. Agregat 1 je naročnik – družba HESS začasno prevzel na znižani koti akumulacijskega bazena, končni prevzem bo sledil po ponovitvi določenih zagonskih preizkusov na nominalni koti. »Agregat 2 je od 21. marca 2017 v poskusnem obratovanju, ki je tik pred iztekom. Sledi 60 dnevno poskusno pogodbeno obratovanje in enoletno poskusno obratovanje agregata 3. V času poskusnega obratovanja bodo potekali monitoringi hrupa, vibracij, elektromagnetnega sevanja itn.,« je povedal Matjaž Hauptman, nadzornik elektro del HSE Invest.

 

Zaključili so z vsemi montažnimi deli na strojnem in elektro delu, generatorjih in turbinah. Družba HESS je s svojim tehničnim osebjem že prevzela stikališča, mrežni transformator, agregat 1, pripravo tehnološke vode, pripravo komprimiranega zraka ter pomožni sistem turbine. Trenutno urejajo okolico s postavitvijo ograje in hortikulturnimi ureditvami. Na področju kontejnerskih zloženk inženirja in glavnega gradbenega izvajalca so začeli z ureditvenimi deli, kontejnerji se pospravljajo in umikajo z gradbišča. Obrtniki izvajajo še zadnja obrtniška dela.

 

Inženir, HSE Invest, ima na gradbišču še 6-7 zaposlenih, med katerimi so vodja projekta, nadzorniki ter delavci za pogodbeno in projektno administracijo. Od zunanjih izvajalcev so prisotni predstavniki za zagonske preizkuse, za sklop turbine in generatorja z vzbujalnim sistemom ter nekaj zaposlenih s strani montažerja, ki zaključuje z montažo.

 

Dela na infrastrukturnem delu, ki ga izvaja družba Infra, so zaključena, zato se večje aktivnosti odvijajo v smeri prevzemanja visokovodnega razbremenilnika na akumulacijskem bazenu, ki gre v upravljanje družbi HESS s pripravo tehničnega prevzema ter pripravo ponovitvenih testov ob dvigu gladine vode akumulacijskega bazena na nominalno koto. Do zaključka del bo HSE Invest naročniku predal še pogodbeno in projektno dokumentacijo.


Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)