Svet EU sprejel stališče o uredbi Euro 7
Svet EU sprejel stališče o uredbi Euro 7

Cilj nove uredbe, ki prvič v enem samem pravnem aktu zajema osebne avtomobile, kombinirana vozila in težka vozila, je določiti ustreznejša pravila za emisije vozil in dodatno zmanjšati emisije onesnaževal zraka iz cestnega prometa.
 

Preberi
Ogljična prilagoditev na mejah
Ogljična prilagoditev na mejah

Evropska komisija je sprejela pravila, ki urejajo izvajanje mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah v prehodnem obdobju, ki se bo začelo 1. oktobra letos in trajalo do konca leta 2025.

Preberi
Gradnja prihodnosti, odporne na podnebne spremembe
Gradnja prihodnosti, odporne na podnebne spremembe

Evropska komisija je sprejela nov sklop smernic za pomoč državam članicam EU pri posodabljanju in izvajanju celovitih nacionalnih strategij, načrtov in politik prilagajanja v skladu z evropskimi podnebnimi pravili in strategijo EU za prilagajanje podnebnim spremembam. 

Preberi