Ni še vse izgubljeno
Ni še vse izgubljeno

Medvladni odbor Združenih narodov za podnebne spremembe (IPCC) je objavil svoje sintezno poročilo, zadnji del šestega ocenjevalnega cikla, ki potrjuje povezavo med človekovo dejavnostjo in podnebno krizo.

Preberi
Industrijski načrt za zeleni dogovor
Industrijski načrt za zeleni dogovor

V Bruslju je potekalo šesto zasedanje Industrijskega foruma, katerega osrednja točka razprave je bil Industrijski načrt za zeleni dogovor za brezemisijsko dobo.  Pomembno je razogljičenje energetskega sektorja, razvoj električnih motorjev, razvoj novih lahkih materialov in baterij.

Preberi
HESS v skrbi za živalske in rastlinske vrste
HESS v skrbi za živalske in rastlinske vrste

Hidroelektrarn ne gre obravnavati ozkogledno le v luči proizvodnje električne energije, saj gre za večnamenske objekte, ki upravljajo tudi s posameznimi odseki voda in prispevajo k ohranjanju, zagotavljanju ter izboljšavi biodiverzitete. 

Preberi
Ambicije so bile večje kot dosežki
Ambicije so bile večje kot dosežki

Evropsko računsko sodišče je objavilo novo poročilo o rezultatih globalnega zavezništva o podnebnih spremembah, ki ga je EU uvedla leta 2007, da bi podprla odzivanje držav v razvoju na podnebne spremembe.

Preberi