Skupnostni projekti bodo igrali pomembno vlogo pri doseganju nacionalnih ciljev OVE
Skupnostni projekti bodo igrali pomembno vlogo pri doseganju nacionalnih ciljev OVE

V soorganizaciji družbe Borzen, Mestne občine Ljubljana (MOL) in Inštituta za javno-zasebno partnerstvo je potekala praktična delavnica z naslovom Kako načrtovati projekte postavitve sončnih elektrarn na javnih objektih in površinah. Delavnica je prinesla številne odgovore na vprašanja o načrtovanju in možnostih sofinanciranja javnih projektov postavitve sončnih elektrarn ter postopkih pridobivanja dovoljenj.

Preberi
GEN-I predstavlja nov samooskrbni model
GEN-I predstavlja nov samooskrbni model

Po izteku sheme »NET Metering« konec leta 2023 se pojavlja izziv nižje donosnosti sončne energije za tiste, ki še razmišljajo o gradnji sončne elektrarne. GEN-I je prepoznal potrebo po inovativnem pristopu v teh spremenjenih razmerah. Nova shema temelji na 15-minutnih obračunskih intervalih, kar omogoča natančnejši obračun električne energije na mesečni ravni. 

Preberi
Nujen razmislek o najboljšem načinu uporabe biomase v Evropi
Nujen razmislek o najboljšem načinu uporabe biomase v Evropi

Evropska agencija za okolje (EEA) je pripravila poročilo, ki obravnava, kako lahko biomasa prispeva k doseganju naših podnebnih in okoljskih ciljev ter kako bi lahko podnebne spremembe vplivale na proizvodnjo biomase v EU v kmetijstvu in gozdarstvu. V njem so predstavljene tudi ključne sinergije in kompromisi pri uporabi biomase za različne politične cilje.

Preberi