Naložbe v tehnologije energetskega prehoda lani dosegle rekordnih 1,3 milijarde ameriških dolarjev
Naložbe v tehnologije energetskega prehoda lani dosegle rekordnih 1,3 milijarde ameriških dolarjev

Mednarodna agencija za obnovljivo energijo in Pobuda za podnebno politiko sta izdali skupno letno poročilo Global Landscape of Renewable Energy Finance 2023, ki analizira naložbene trende po tehnologiji, sektorju, regiji, viru financiranja in finančnem instrumentu. Analizira tudi vrzeli v financiranju, da bi podprl oblikovanje politike za uporabo obnovljivih virov energije (OVE) v obsegu, potrebnem za pospešitev energetskega prehoda. 

Preberi
Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu
Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu

Na včerajšnji seji je vlada sprejela predlog Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu. Gre za predlog zakona, s katerim se določa pravni okvir za vzpostavljanje, razvoj, širitev in varno uporabo interoperabilne in uporabnikom prijazne polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu.

Preberi
Določena pravila za obnovljivi vodik
Določena pravila za obnovljivi vodik

Evropska komisija je danes predlagala pravila za opredelitev obnovljivega vodika v EU in jih podrobneje opisala v dveh delegiranih aktih, ki bosta zagotovila, da bodo vsa goriva iz obnovljivih virov nebiološkega izvora proizvedena iz električne energije iz obnovljivih virov. 

Preberi
Za razogljičenje industrije EU bodo morda potrebne dodatne spodbude
Za razogljičenje industrije EU bodo morda potrebne dodatne spodbude

Evropska komisija je državam članicam EU v posvetovanje poslala osnutek predloga za preoblikovanje začasnega kriznega okvira za državno pomoč v začasni okvir za krizne razmere in prehod, da se olajša in pospeši zeleni prehod Evrope. Ta predlog je del industrijskega načrta v okviru zelenega dogovora, zlasti pa prispeva k njegovemu drugemu stebru, katerega cilj je zagotoviti hitrejši dostop do financiranja za podjetja, ki poslujejo v EU.

Preberi