Deset let uspešnega delovanja Hidroelektrarne Krško
Deset let uspešnega delovanja Hidroelektrarne Krško

V začetku letošnjega aprila praznujemo desetletnico rednega obratovanja hidroelektrarne Krško, ki deluje pod okriljem družbe HESS. Od svojega uradnega začetka leta 2014 je HE Krško postala pomemben igralec v proizvodnji nizkoogljične električne energije v Sloveniji, s poudarkom na trajnostni in okolju prijazni proizvodnji.

Preberi
Skrb za ptice ob HE Brežice
Skrb za ptice ob HE Brežice

Na treh od štirih umetnih otokov so v družbi HESS očistili zarast in pripravili površine za gnezdenje navadnih čiger in galebov. Postavili so nove hiške za ptice, pregledali in očistili obstoječe hiške ter za biotsko raznovrstnost poskrbeli še na druge načine.

Preberi
Prevajanje visokovodnega vala
Prevajanje visokovodnega vala

S pomočjo verige hidroelektrarn na spodnji Savi energijo vode pretvarjajo v električno energijo. Ti objekti z nasipi pa igrajo tudi pomembno vlogo zagotavljanja varnosti naselij pred poplavami. V družbi HESS so na temo predstavili izobraževalni video.

Preberi
Letna gasilska vaja na HE Krško
Letna gasilska vaja na HE Krško

Letna gasilska vaja, izvedena v sodelovanju s PGE Krško na prelivnih poljih HE Krško, je bila namenjena preizkusu usposobljenosti ekipe vrvne tehnike za odstranjevanje zagozdenega plavja ter poudarila ključno vlogo učinkovite komunikacije, napredne opreme in rednega usklajenega sodelovanja pri zagotavljanju brezhibnega delovanja infrastrukture.

Preberi