Novice

MHE Borovlje bo letno oddajala okoli 1.800 MWh

Datum: 11. 3. 2019 Besedilo: Miro Jakomin, Foto: SEL

Savske elektrarne Ljubljana na Savi Dolinki pri Slovenskem Javorniku gradijo MHE Borovlje. Projekt je vreden kar 2,7 milijona evrov.

MHE Borovlje bo letno oddajala okoli 1.800 MWh

Družba Savske elektrarne Ljubljana je v skladu s svojo poslovno strategijo proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije avgusta lani začela z izvedbo projekta izgradnje male hidroelektrarne (MHE) Borovlje na Savi Dolinki.

Januarja letos so bila zaključena pripravljalna dela, ki na tem projektu pomenijo kar precejšen in gradbeno zahteven delež vseh gradbenih del, saj objekt, kot je povedal vodja projekta Roman Modic, gradijo na precej neugodni lokaciji, utesnjeni med strugo Save Dolinke in železniški nasip, vzdolž katerega poteka tudi »energetski most«, na katerem so združeni cevovodi plinov in vode pod tlakom ter še nekaterih drugih vodov.

»Poleg tega je podlaga prodnata in zaradi zavarovanja izkopa gradbene jame in njene tesnitve pred močnejšimi podtalnimi vodnimi dotoki je bilo v fazi pripravljalnih del potrebno izdelati varovalno armirano betonsko pilotno steno globine 7 do 12 metrov. Poleg tega je bilo za zaščito pred vodo iz Save Dolinke potrebno izdelati varovalni nasip v strugi Save, zatesnjen z jeklenimi zagatnicami. V samem začetku je bila izdelana začasna dostopna cesta, na svojem mestu pa stoji že tudi nova transformatorska postaja (TP), iz katere bo v času gradnje z električno energijo napajano gradbišče, po zaključku gradnje pa bo MHE Borovlje preko te TP vključena v distribucijsko omrežje,« je pojasnil Roman Modic.

MHE bo popolnoma avtomatizirana in daljinsko vodena

Po izvedbi pripravljalnih del je že v teku gradnja objekta z vsemi njegovimi deli (vtočni objekt, usedalnik, strojnica), čemur bo sledila še izvedba končne dostopne cesta ter vgradnja in preizkusi kompletne elektro, strojne in hidromehanske opreme. Po terminskem planu je zaključek izvedbe del in vseh potrebnih preizkusov predviden novembra letos, pridobitev uporabnega dovoljenja pa v začetku leta 2020. Dokončana elektrarna nazivne moči 395 kW bo popolnoma avtomatizirana in daljinsko vodena, v električno omrežje pa bo letno oddajala približno 1.800 MWh električne energije.

MHE Borovlje je zasnovana tudi z vidika lažjega in za okoliške prebivalce manj motečega vzdrževanja in praznjenja prodnega zadrževalnika Javornik. Ob MHE bo namreč zgrajena zapornica talnega izpusta, ki bo služila tako obratovanju MHE kot tudi znižanju gladine v prodnem zadrževalniku za lažji in hitrejši dostop gradbene mehanizacije. Odvoz proda se bo vršil po novi dostopni cesti mimo MHE in nič več preko železniške proge in skozi naselje Slovenski Javornik.

 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 3, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (8)