Novice

ECE lani prehitel GEN-I

Datum: 30. 4. 2019 Besedilo: Brane Janjič

Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije je lani dosegla družba ECE, ki je tako prvič prehitela od leta 2012 vodilno družbo GEN-I.

ECE lani prehitel GEN-I

Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev prodaje električne energije po dobaviteljih na maloprodajnem trgu za leto 2018, iz katerega izhaja, da je lani največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije dosegel dobavitelj ECE, ki je tako prehitel dolga leta vodilno družbo GEN-I. Ta sicer ostaja še vedno na prvem mestu na segmentu gospodinjskega odjema. ECE je lani dosegel 18,7-odstotni tržni delež na slovenskem maloprodajnem trgu z električno energijo in s tem za 1,1 odstotne točke  prehitel družbo GEN-I, ki je sicer bila v tem prodajnem segmentu vodilna zadnjih šest let. Med peterico družb z največjim tržnim deležem na maloprodajnem trgu z električno energijo so se uvrstile še družbe Energija Plus z 11,9-odstotnim deležem, E3 z 10,6-odstotnim deležem ter Talum Kidričevo z 8,4-odstotnim deležem. Lani se je na maloprodajnem trgu pojavil tudi nov dobavitelj Mercator, ki je dosegle 1,4 odstotni tržni delež. Glede na leto 2017 se je v letu 2018 tržni delež sicer v največji meri povečal dobavitelju HSE (+5,4 odstotne točke), ki je prodajal energijo večjim negospodinjskim odjemalcem. Dobavitelj E3 je v letu 2018 pridobil 1,3 odstotne točke, HEP Energija 0,8 odstotne točke, Energija Plus in RWE Ljubljana pa vsak po 0,6 odstotne točke. V začetku marca 2018 je bila k matični družbi Petrol pripojena hčerinska družba Petrol Energetika. Najbolj (za 3,4 odstotne točke) se je tržni delež znižal prav dobavitelju Petrol. Znižanje tržnega deleža je evidentirano tudi pri družbi Elektro Energija (- 2,6 odstotne točke), GEN-I (- 2,5 odstotne točke) in ECE (- 1,3 odstotne točke).
Največji tržni delež pri dobavi električne energije gospodinjskim odjemalcev pa je tudi lani ohranil GEN-I, čigar tržni delež je v letu 2018 znašal 23,8 odstotka. Na drugo mesto se je uvrstila družba ECE z 17,9-odstotnim tržnim deležem, z več kot desetodstotnim tržnim deležem pa so na vrhu lestvice še E3 (15,9 odstotka),Elektro Energija (14,8 odstotka) in Energija Plus (14,4 odstotka)
Glede na leto 2017 so v letu 2018 svoj tržni delež najbolj povečali dobavitelji RWE Ljubljana ( za 1,6 odstotne točke), GEN-I (za 1,2 odstotne točke), Telekom Slovenije (za 0,9 odstotne točke) in E3 (za 0,2 odstotne točke), medtem ko se je tržni delež lani v primerjavi z letom prej najbolj znižal dobaviteljem Elektro Energija ( za 1,9 odsotne točke), ECE in Energija Plus ( obema za 0,9 odstotne točke).

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)