Novice

Investicije v omrežje olajšujejo prehod v nizkoogljično družbo

Datum: 1. 10. 2019 Besedilo: Miro Jakomin

Družba Elektro Gorenjska je letos za investicije v elektroenergetsko infrastrukturo namenila 15,6 milijonov evrov.

Investicije v omrežje olajšujejo prehod v nizkoogljično družbo

Po podatkih družbe Elektro Gorenjska (vir: Elgo) je kar 70% investicijskih sredstev namenjenih za obnovo in nadgradnjo obstoječe infrastrukture, 30% pa za novo načrtovane investicije. Tako iz leta v leto namenjajo čedalje več sredstev širitvi in okrepitvi elektroenergetske infrastrukture na nizkonapetostnem omrežju, pripadajočih transformatorskih postaj ter srednjenapetostnih kablovodov. 

Za tovrstne investicije so letos namenili 7,7 milijonov evrov, s čimer bodo zgradili približno 130 kilometrov srednjenapetostnih in nizkonapetostnih kablovodov ter 20 novih transformatorskih postaj. Poleg tega so letos, kot pojasnjujejo v družbi, zaključili izgradnjo nove RP Brnik z vključitvijo v 20 kV omrežje, začeli pa so tudi z rekonstrukcijo dotrajane RP Naklo.

Objekt RP Naklo je bil zgrajen pred približno 55 leti, in sicer kot RTP 110/35 kV Naklo. Leta 1995 so izvedli prehod stikališča s 35 kV na 20 kV, ukinili so tudi  110 kV stikališče, ker je njegovo nalogo prevzel RTP 110/20 kV Zlato polje. RP 20 kV Naklo sedaj napaja 20 kV zanke na območju industrijske cone Naklo in širše okolice.

Kot pojasnjuje mag. Miha Zajec iz Elektra Gorenjska, so se zaradi starosti objekta v skladu s plani investicij v družbi odločili za celotno prenovo objekta RP 20 kV Naklo. »Obnova je zasnovana v več fazah. Prva faza vključuje gradbeno prenovo objekta in zunanjo ureditev okolice, vključno s kabelskimi kanalizacijami. Druga faza bo vključevala postavitev nove elektro opreme, nato pa bo sledila še zaključna faza gradbenih del. Trenutno zaključujemo prvo fazo projekta, zaključek vseh del pa je predviden v letu 2021.« 

Pomemben vir napajanja vzhodno od Kranja

Na območju letališča Jožeta Pučnika je za nastajajočo industrijsko cono v gradnji ustrezna elektroenergetska infrastruktura z elektroenergetskim objektom RTP Brnik, o čemer smo na našem portalu že pisali. »Skladno s plani investicij je bilo odločeno, da se objekt zgradi v dveh tehnološko zaključenih fazah. S prvo fazo, izgradnjo 20 kV stikališča s pripadajočo ureditvijo kabelskega srednjenapetostnega omrežja, smo začeli lani poleti in je bila zaključena maja letos. Na novo smo položili in vključili v obratovanje več kot 12.000 metrov srednjenapetostnih kablovodov. RP Brnik 20 kV je sedaj napajan z dvema napajalnima 20 kV kablovodoma, in sicer iz RTP Primskovo in RTP Labore. Novi 20 kV objekt napaja vse 20 kV kabelske zanke znotraj letališke cone in širše okolice. S tem je dosežena visoka zanesljivost napajanja omenjenega območja,« razlaga Jurij Podpečan iz Elektra Gorenjska (na fotografiji). 

Kot še dodaja, bodo drugo fazo (izgradnja stavbe 110 kV stikališča GIS, izgradnja dveh temeljev za energetska transformatorja 110/20 kV, gradbena in druga dela) izvajali ob gradnji novega 110 kV daljnovoda med Visokim in Kamnikom. Nova 110/20 kV RTP Brnik bo v prihodnosti osnovni napajalni vir srednjenapetostnega omrežja za celotno območje vzhodno od Kranja.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (13)