Novice

V Termoelektrarni Brestanica dosegli plan proizvodnje za leto 2019

Datum: 4. 11. 2019 Besedilo: Miro Jakomin, Foto: arhiv TEB

Že vse od avgusta se v TE Brestanica odraža povečan obseg aktivacij plinskih agregatov in s tem povečana proizvodnja električne energije.

V Termoelektrarni Brestanica dosegli plan proizvodnje za leto 2019

Brestaniška elektrarna je v teh dneh dosegla letni plan proizvodnje v obsegu 25 GWh. Kot pojasnjujejo v družbi Termoelektrarna Brestanica, so v obdobju avgust - oktober proizvedli 18 GWh električne energije. Glavnina obratovanja je bila namenjena komercialnemu obratovanju, iz tega naslova je bilo proizvedenih 17 GWh električne energije, za potrebe ročne rezerve za povrnitev frekvence oziroma za zagotavljanje terciarne regulacije frekvence, kar je sicer njihova osnovna vloga, pa je elektrarna proizvedla 983 MWh električne energije.

»Največ električne energije je proizvedel novi plinski blok PB 6, ki ima najvišji izkoristek in je naš cenovno najbolj konkurenčen agregat. Med razloge za povečan obseg obratovanja lahko štejemo višje dnevne cene električne energije na trgu v poletnih mesecih, v mesecu oktobru pa prav gotovo izpad proizvodnje v Nuklearni elektrarni Krško zaradi remonta,« so dejali v Termoelektrarni Brestanica.  

Nadaljujejo z zamenjavo starih plinskih blokov

Ker je delovanje EES čedalje bolj nepredvidljivo, morajo biti obratovalne rezerve v polni funkciji v vsakem trenutku. Glede na to, da TEB predstavlja steber tovrstnih zmogljivosti v EES Slovenije, je nujna tako visoka usposobljenost kadra kot polna tehnološka zmožnost. Dogajanje in razmere na področju slovenskega EES kažejo na upravičenost gradnje plinskih agregatov. »Zato v TE Brestanica intenzivno nadaljujemo z zamenjavo starih plinskih blokov. V turbinski stavbi, kjer stoji plinski blok PB 6, gradimo plinski blok PB 7. Oba bloka bosta postopoma nadomestila tri plinske bloke iz leta 1974. S to tehnološko nadgradnjo bo TEB obdržala in utrdila svojo vlogo. To je zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo, kar se odraža v zagotavljanju sistemskih storitev, predvsem ročne rezerve za povrnitev frekvence za slovenski EES, kakor tudi vse pogostejšega komercialnega obratovanja,« so še povedali v omenjeni družbi.   

 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (10)