Novice

Osnutek NEPN je odmik od trajnostnega razvoja energetike

Datum: 13. 12. 2019 Besedilo: Vladimir Habjan, Foto: Mojca Drevenšek

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije je organiziralo javno predstavitev stališč in predlogov DJS glede osnutka NEPN.

Osnutek NEPN je odmik od trajnostnega razvoja energetike

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) je to sredo v prostorih Instituta Jožef Stefan v Ljubljani organiziralo javno predstavitev stališč in predlogov DJS glede osnutka Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki ga je ministrstvo za infrastrukturo objavilo avgusta letos. Kot poudarjajo v DJS, je glavni cilj razogljičenja energetike v osnutku NEPN dober, vendar predlagani ukrepi temu cilju ne sledijo oziroma celo degradirajo ključne stebre trajnostne energetike. Kot nadomestilo za trajnostno in dolgoročno rabo jedrske energije, s katero imamo v Sloveniji odlične izkušnje, osnutek NEPN namreč predlaga izgradnjo novih termoelektrarn na fosilna goriva - zemeljski plin.

Kot še poudarjajo člani DJS, si Slovenija zasluži in si mora zastaviti bolj ambiciozen energetski in podnebni načrt, v katerem naj odigra pomembnejšo vlogo tako podaljšanje obratovanja obstoječe NEK kot čim hitrejša izgradnja nove jedrske elektrarne Krško.

V pisnem dokumentu, ki so ga pripravili člani DJS in ga posredovali ministrstvu za infrastrukturo, objavili pa so ga tudi na spletnem mestu društva (www.djs.si) med drugim ugotavljajo, da osnutek NEPN poslabšuje ključne kriterije energetske trileme. »Z načrtovanim ukrepom višanja uvozne odvisnosti na področju električne energije z današnjih 15 % na 25 % znižujemo stopnjo samozadostnosti in s tem zanesljivost oskrbe,« poudarja predsednik DJS doc. dr. Tomaž Žagar in dodaja: »Z načrtovanim nadomeščanjem proizvodnje električne energije iz NEK po njeni zaustavitvi s termoelektrarnami na fosilna goriva pa ne zmanjšujemo izpustov toplogrednih plinov, kar slabša okoljsko-podnebno stanje

Jedrski strokovnjaki pripravljavcem zato predlagajo celovito revizijo osnutka NEPN, v kateri morajo biti prednostno in enakovredno obravnavani vsi čisti in trajnostni, nizkoogljični viri energije: jedrska energija in obnovljivi viri energije. Pripravili so tudi konkretne predloge, kako v dokument umestiti popravke oziroma dopolnitve, ki se nanašajo na današnjo in prihodnjo vlogo jedrske energije v Sloveniji.

Matjaž Žvar iz NEK je na predstavitvi poudaril, da je treba v NEPN ustrezno zapisati vlogo jedrske energije kot pomembnega stebra današnje in prihodnje trajnostne slovenske elektroenergetike. Prof. dr. Leon Cizelj z IJS pa je izpostavil pomen izobraževanja ter raziskav in razvoja. Poudaril je, da v prihodnje nujno potrebujemo tudi trajnostno sistemsko financiranje raziskav v energetiki, torej z nacionalno energetsko raziskovalno strategijo podprt stabilen in dolgoročen sistem financiranja 'top-down'.

Kot sta na predstavitvi poudarila predstavnika pripravljavcev z IJS Centra za energetsko učinkovitost mag. Stane Merše in dr. Boris Sučić, bo naslednja različica dokumenta NEPN, ki bo upoštevala pripombe in predloge deležnikov, zajemala nabor opcij za obdobje po letu 2030, med katerimi bo tudi nadaljnja raba jedrske energije. Kot sta poudarila, si želijo realistično optimističnega pristopa, ki bo izhajal iz dejstva, da lahko različni viri energije oziroma tehnologije prispevajo k uresničevanju energetskih in podnebnih ciljev, noben posamezen vir oziroma tehnologija pa ne prinaša končne rešitve.

Povezava na dokument DJS Jedrska energija in načrtovanje energetske prihodnosti Slovenije - Stališča in predlogi DJS glede osnutka Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN): http://www.djs.si/1novice/DJS_stalisca_NEPN_FIN_20191203.pdf

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 3, skupna ocena: 4)