Novice

Dobava premoga iz Premogovnika Velenje poteka nemoteno

Datum: 26. 3. 2020 Besedilo: Brane Janjič, Foto: Borut Justin

Trenutna količina premoga na deponiji ob sedanji proizvodnji zadošča za nemoteno enomesečno obratovanje termoelektrarne Šoštanj.

Dobava premoga iz Premogovnika Velenje poteka nemoteno

Kot so sporočili iz Premogovnika Velenje, trenutno obratujeta dva odkopa v dveh različnih področjih jame, pri čemer dnevna količina proizvodnje premoga znaša več kot 13.000 ton in naj bi se v prihodnjih dneh povečala na načrtovanih 15.000 ton. Na deponiji premoga za dobavo Termoelektrarni Šoštanj se ta hip nahaja več kot 216.500 ton premoga, kar glede na dnevno porabo premoga iz minulih dni (približno 6000 ton) zadošča za nemoteno enomesečno delovanje TEŠ. V Premogovniku ob tem ocenjujejo, da se bo količina premoga na deponiji, če ne bo večjih zapletov, ob sedanji proizvodnji še povečevala.

Kot poudarja, generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec, sta Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj, kot neločljivo povezani enoti, za Slovenijo in njeno oskrbo z električno energijo izjemnega pomena. »Nobena druga tehnologija ta trenutek ne zagotavlja bolj zanesljive oskrbe z električno energijo, zato Premogovnik ne more kar tako »zapreti svoja vrata«. To bi pomenilo, da bi Slovenija ostala brez elektrike – brez te pa ne bi mogli delovati zdravstveni domovi, bolnišnice, komunala …, skratka vsi tisti, ki skrbijo za vse nas. Le ugibamo lahko, kaj bi se zgodilo, če bi bil zadnji potres v Zagrebu močnejši in bi onemogočil delovanje jedrske elektrarne v Krškem, hkrati pa vemo, da je bila zaradi sušnega obdobja v zadnjih mesecih zmanjšana tudi proizvodnja v hidroelektrarnah. Edini zanesljivi energent, ki je vedno na voljo, tako ostaja domači premog. Čeprav se zavedamo nujnosti prehoda v brezogljično družbo, je Šaleška dolina za Slovenijo nepogrešljiva energetska lokacija, Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj pa družbi, ki omogočata delovanje vseh pomembnih institucij, zato moramo opraviti svoje delo – seveda na varen način, da pri tem ne ogrožamo zdravja naših zaposlenih.«

Zato so v družbah Skupine Premogovnik Velenje doslej sprejeli že celo vrsto ukrepov proti širjenju koronavirusa, ki jim dnevno dodajajo še nove. Tako so namestili dezinfekcijska sredstva in nove dozirnike razkuževalnih sredstev na več lokacijah, predvsem tam, kjer je pretočnost ljudi največja, nabavili kirurške maske in maske, ki so primerne za zaščito pred kapljičnimi okužbami, vzpostavili nov režim uvoza in izvoza zaposlenih v jamo, omejili številčni  vstop rudarjev v kletko izvoznega stroja, pri vratarnici preko termokamere in termometrov preverjajo morebitno povišano stanje temperature pri zaposlenih, poostrili so vstop v območje Premogovnika Velenje, odpovedali vse nenujne sestanke v podjetju in zunaj njega, vsa izobraževanja in službene poti, organizirali delo na domu za vse tiste, ki imajo to možnost, pripravili tri scenarije ukrepanja v izrednih razmerah ter upoštevajo vse uredbe s strani države. Za zaposlene so izdali tudi brošuro z ukrepi in navodili za nadzor in preprečevanje epidemije v Skupini Premogovnik Velenje, o aktualnih dogodkih v povezavi s pojavom koronavirusa in preventivnimi ukrepi pa jih tudi redno obveščajo preko internih medijev in plakatov. Na zahtevo Ministrstva za infrastrukturo dvakrat na dan tudi poročajo o vseh posebnostih glede ukrepov, stanja zaposlenih, stanja proizvodnje …
Druagče pa imajo v povezavi z aktualnim dogajanjem glede epidemije koronavirusa pripravljene tri različne scenarije. Prvi zajema nemoten potek dela, kot ga trenutno izvajajo. Drugi scenarij predvideva zmanjšanje števila ljudi v ekipah in manjšo intenzivnost del ob pojavu manjšega števila obolelih v procesu proizvodnje zaradi koronavirusa in tretji zaustavitev jame v primeru večjega števila obolelih, pri čemer pa upajo, da jim jih ob doslednem upoštevanju vseh sprejetih ukrepov ne bo treba uporabiti. 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 3)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (7)