Novice

Nenevarna pena na akumulaciji HE Brežice

Datum: 20. 5. 2020 Besedilo: Vladimir Habjan

Na odseku pretočne akumulacije HE Brežice, med Nuklearno elektrarno Krško in visokovodnim razbremenilnikom, se občasno pojavljajo sestoji pene.

Nenevarna pena na akumulaciji HE Brežice

Pojav ni nevaren za ljudi in okolje, kar izhaja tako iz nedavne analize s strani Mobilne enote ekološkega laboratorija kot tudi iz predhodnih kemijskih analiz, kjer je bilo ugotovljeno, da snov nima nobene izmed nevarnih lastnosti, kot so eksplozivnost, oksidativnost, vnetljivost, dražilnost kože in poškodba oči, specifična strupenost za ciljne organe ali strupenost pri vdihavanju, akutna strupenost, rakotvornost, jedkost, infektivnost, strupenost za razmnoževanje, mutagenost, možnost sproščanja akutno strupenega plina, povzročanje preobčutljivosti, ekotoksičnost in možnost pojava nevarne lastnosti, ki se v izvorni snovi neposredno ne kaže.

Občasne pojave pene na tem odseku spremljajo v družbi HESS že od vzpostavitve pretočne akumulacije leta 2017. Sestoji pene najpogosteje nastajajo v nočnih in zgodnjih jutranjih urah, v dopoldanskem času pa se s tokom in pod vplivom vetra pomikajo v dolvodni smeri. Včasih dosežejo tudi območje visokovodnega razbremenilnika. Sestoji takoj po nastanku tudi začnejo z razpadom, ki pa je različno hiter in odvisen od pretoka, vetra, dežja in sonca oziroma ostalih dejavnikov.

Občasen pojav sestojev pene je bil prisoten na reki Savi že pred vzpostavitvijo pretočne akumulacije HE Brežice. V družbi HESS so v skladu s politikami odgovornega ravnanja z okoljem in naravo že pri razvoju projekta kot tudi v nadaljevanju pri obratovanju in vzdrževanju iskali okoljsko sprejemljive in izvedljive rešitve, kar pa je zaradi kompleksnosti procesa kot izvedljivosti rešitev zahtevna in dolgotrajna naloga, pri čemer se povezujejo tudi s poklicno gasilsko enoto Krško (PGE Krško). Do vzpostavitve trajno delujoče rešitve pa so že in še bomo, v sodelovanju s PGE Krško, izvajali aktivnosti za omejevanje širjenja in odstranjevanje sestojev pene, da se omeji oziroma prepreči vizualno motnjo v sicer urejenem območju.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (10)