Energetika

50 milijonov evrov posojil SID banke za podjetja prizadeta v energetski krizi

Slovenska izvozna in razvojna banka bo po novem poleg tehnoloških investicij financirala tudi druge investicije ali obratna sredstva podjetij prizadetih zaradi ukrajinske in energetske krize.

50 milijonov evrov posojil SID banke za podjetja prizadeta v energetski krizi

Vlada je na včerajšnji seji sklenila, da bo lahko SID banka poleg tehnoloških investicij financirala tudi druge investicije ali obratna sredstva podjetij prizadetih zaradi ukrajinske in energetske krize. S SID-Slovensko izvozno in razvojno banko d.d. je vlada leta 2011 sklenila Pogodbo o financiranju in izvajanju Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje tehnološko-razvojnih projektov 2011-2013, ki je podjetjem znan kot Posojilni sklad 1. Tekom izvajanja ukrepa finančnega inženiringa je vlada večkrat podala soglasje k spremembam Ključnih elementov finančnega inženiringa, tokrat pa te spreminja z namenom, da v okviru Posojilnega sklada 1 omogoči financiranje podjetij, ki jih je prizadela energetska ali ukrajinska kriza. To namreč določa Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize za leto 2023, v četrtem poglavju Likvidnostni ukrepi za področje gospodarstva S sredstvi Posojilnim skladom 1 bo lahko SID banka tako poleg tehnoloških investicij financirala tudi druge investicije ali obratna sredstva podjetij prizadetih zaradi ukrajinske in energetske krize. Preden bo SID banka lahko povratna sredstva države namenila tudi za to, bo z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport sklenila še dodatek k obstoječemu sporazumu o financiranju. S podpisanim dodatkom se bo tako trem obstoječim kreditnim linijam v okviru PS1 uvedla še četrta kreditna linija za pomoč v krizi prizadetim podjetjem.

Zapadlost kreditov, odobrenih za namen omilitve posledic kriznih razmer na gospodarstvo, ne bo presegla zadnje zapadlosti kreditov znotraj ukrepa, odobrenih za financiranje tehnološko razvojnih projektov. Za prilagoditev Posojilnega sklada 1 niti Republiki Sloveniji niti SID banki ni potrebno dodeliti novih oziroma dodatnih sredstev, saj bo SID banka 50 milijonov evrov zagotovila iz naslova sredstev, ki bodo ostala na treh kreditnih linijah 1, 2 in 3. Za namen spremljanja učinkov različnih namenov kreditov v okviru PS1 bo SID banka zagotovila tudi ločeno evidentiranje kreditov, sklenjenih s končnimi prejemniki za namen omilitve posledic energetske ali ukrajinske krize.

Mare Bačnar
O avtorju