Energetika

AUKN: Nepravilnosti naj se nemudoma razčistijo!

V Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb RS so se odzvali na včerajšnje pisanje medijev.
AUKN: Nepravilnosti naj se nemudoma razčistijo!

Kot sporočajo iz AUKN, se omenjeni odziv nanaša na nekatere nepravilnosti v državnih družbah in transparentnost poslov. Agencija meni, da je v primeru sumov nepravilnosti v poslovanju državnih družb pomembno, da se vse nepravilnosti nemudoma razčistijo. To je primarna naloga poslovodnih in nadzornih organov družb, ki so dolžni ukrepati in ob sumih nepravilnosti in z izsledki seznaniti pristojne državne organe in vložiti odškodninske tožbe.

Glede transparentnosti sklepanj poslov, ki zadevajo izdatke blaga, storitev in sponzorstev je Agencija za vsa podjetja v državni lasti naslovila priporočila. Cilj priporočil je povečanje ekonomičnosti, odgovornosti in transparentnosti poslovanja podjetij do davkoplačevalcev. Agencija pričakuje, da bodo vse družbe v delni ali večinski lasti države posle glede izdatkov blaga, storitev, sponzorstev in donatorstev nemudoma po nakupu objavile na spletni strani.

Nadalje Agencija pričakuje, da bodo državne družbe opravljale vse svoje posle kot dober in skrben gospodar. Republika Slovenija je kot 100 odstotni večinski ali zgolj manjšinski delničar ali družbenik zainteresirana, da se v družbah, v katere je vložen državni kapital oziroma denar davkoplačevalcev, z izdatki družbe ravna z vso potrebno skrbnostjo.

Družbe naj do konca leta 2011 vzpostavijo ustrezne sisteme, ki bodo zagotavljali transparentno, ekonomično in konkurenčno naravnano poslovanje družbe na področju sklepanja poslov, ki zadevajo izdatke družbe (naročilo blaga in storitev, donatorstvo in sponzorstvo) ter ustrezni nadzor nad temi sistemi. Pri poslih sponzorstva naj družbe upoštevajo tudi načelo uravnoteženosti, ekonomskih koristi in zadostne razpršenosti, pri poslih donatorstva pa načelo družbene odgovornosti, so še sporočili iz AUKN. (mj)