e-mobilnost

Avstrija – vzorčni model razvoja e-mobilnosti

Danes se je v organizaciji Advantage Avstrija v sodelovanju z Emobility začela tridnevna mednarodna konferenca International Mobility Days 2021.

Avstrija – vzorčni model razvoja e-mobilnosti

Organizatorji so pripravili pester program, osrednje teme predstavitev in razprav pa bodo namenjene ta hip vrsti aktualnih vprašanj, med katere sodijo nadaljnji potek preoblikovanja osebnega, javnega in tovornega prometa, uvajanje novih oblik e-mobilnosti in poslovnih modelov v prakso, razvoj polnilne strukture in novih tehnologij, uvajanje alternativnih goriv, avtomatizacija, povezovanje, obdelava podatkov in programske rešitve. Gre za največje tovrstne dogodke na svetu, letos pa bo na njej v posameznih skupinah in na dogodkih sodelovalo skoraj tisoč udeležencev iz 65 držav iz celega sveta.

Med drugim je bilo govora o avstrijskih inovacijskih področjih, ki bodo preoblikovala urbano mobilnost in logistiko v pametnih mestih. 
O prihodnjih vidikih trajnostne urbane mobilnosti in logističnih konceptov v Avstriji, ki predstavlja eno izmed vodilnih držav na področju mobilnosti, je govorila predstavnica Aspen. Mobil LAB Magdalena Bürbaumer. Aspern.mobil LAB v 22. občinskem okrožju Dunaja je eden od petih laboratorijev za urbano mobilnost v Avstriji, ki jih financira Zvezno ministrstvo za promet, inovacije in tehnologijo v okviru programa Mobilnost prihodnosti. Laboratorij ustvarja prostor za skupno obravnavo in preizkušanje rešitev mobilnosti v okrožju Seestadt, z raziskovalci, podjetji in predstavniki občinske uprave, ki skupaj z lokalnim prebivalstvom razvijajo okolju prijazne načine prevoza. Znotraj laboratorija prebivalci Seestadta delujejo kot lokalni strokovnjaki, ki skupaj razvijajo, preizkušajo, ocenjujejo in izvajajo inovativne rešitve, storitve ali izdelke za mobilnost. 

Avstrija je po vsem svetu znana po svojih visokotehnoloških, inovativnih, trajnostnih in zanesljivih poslovnih rešitvah, zato so v nadaljevanju vodilni v panogi, svetovni in skriti prvaki, inovatorji kot tudi novoustanovljena podjetja predstavljajo svoje zgodbe o uspehu in vodilne projekte.
Georg Wagner iz mednarodnega podjetja za strateško načrtovanje s sedežem na Dunaju je predstavil njihove inovacije za pametno mobilnost in pametna mesta, saj tehnologije spreminjajo mesta kot taka, pa tudi naše obnašanje v njih. Eno izmed njihovih glavnih področij je trajnostna mobilnost, v okviru katere so se najprej osredotočili na rešitve za javni prevoz. Lotili so se tudi avtonomne vožnje, zadnji večji projekt pa je souporaba e-vozil na Dunaju. Poudaril se, da potrebujemo sistematični pristop, če želimo najti prave rešitve za trajnostno mobilnost in hkrati zadovoljiti vse naše potrebe kot uporabnika in meščana, zato je izbira načina mobilnosti za meščana ključna. Veliko vlogo pa imajo tudi parkirišča za souporabo različnih električnih prevoznih sredstev, s čimer se ukvarja njihov projekt Best in mobility. Projekt bo v praksi zaživel v kratkem, prva preizkušanja pa so prinesla pozitivne rezultate pri zmanjševanju osebnega prometa v mestih. Projekt pa bo olajšal tudi načrtovanje mest in prometa v mestih.Soustanovitelj podjetja Triply Gregor-Alexander Petri, kjer so se leta 2018 osredotočili na optimizacijo produktov in storitev v sektorju mobilnosti. Podjetja vlagajo veliko denarja v investicije trajnostne mobilnosti, zato je znanje, kako se izogniti nepotrebnim stroškom in denar raje nameniti za novo investicijo, še toliko bolj pomembno. Prav tako je ključnega pomena, kako razumevanje pomena trajnostne mobilnosti osvojijo zaposleni. Temo podnebnih sprememb in podnebne nevtralnosti ter poročanje o izpustih pa je treba vključiti v strateške dokumente podjetja. Rešitve prinašajo pravilna obdelava podatkov, jasni procesi in raziskave, kar ponuja podjetje Triply, da na ta način najdejo najoptimalnejšo rešitev in jo uresničijo v praksi.  

Soustanovitelj podjetja Triply Gregor-Alexander Petri, kjer so se leta 2018 osredotočili na optimizacijo produktov in storitev v sektorju mobilnosti. Podjetja vlagajo veliko denarja v investicije trajnostne mobilnosti, zato je znanje, kako se izogniti nepotrebnim stroškom in denar raje nameniti za novo investicijo, še toliko bolj pomembno. Prav tako je ključnega pomena, kako razumevanje pomena trajnostne mobilnosti osvojijo zaposleni. Temo podnebnih sprememb in podnebne nevtralnosti ter poročanje o izpustih pa je treba vključiti v strateške dokumente podjetja. Rešitve prinašajo pravilna obdelava podatkov, jasni procesi in raziskave, kar ponuja podjetje Triply, da na ta način najdejo najoptimalnejšo rešitev in jo uresničijo v praksi.

Alec Hager iz dunajske platforme Radvokaten je pojasnil, da si prizadevajo za povečanje kolesarskega prometa ter hkrati tudi za njegovo kakovost, udobje in ne nazadnje tudi varnost. Ker imata na to, ali se bodo meščani Dunaja odločali za kolesarjenje, velik vpliv tako pravilna komunikacija kot seveda ustrezna infrastruktura, razvijajo številne kampanje, projekte, vsebinske in komunikacijske rešitve, s pomočjo katerih si prizadevajo za vzpostavitev kolesarjem prijaznega mesta. Kolesarjenje namreč prispeva k mestom, ki so prijazna za meščane, učinkovitemu mestnemu prometu, k zmanjševanju prometnih zastojev in hrupa v prometu, k telesni dejavnosti, k varnosti v cestnem prometu, čistemu zraku, k boju proti podnebnim spremembam, k varčevanju s fosilnimi gorivi in k trajnostnemu turizmu.

Andreas Krawinkler iz družbe Consistix GmbH je dejal, da s svojim strokovnim naborom storitev in raziskovalnih dejavnosti na področju trajnostne logistike tovornega prometa, mestne logistike, elektromobilnosti in pametnih mest želijo pomembno prispevati k naraščajoči okoljski ozaveščenosti v družbi, spreminjajočemu se konceptu gospodarske učinkovitosti in hitrim tehnološkim spremembam. Predstavil je koristi, izzive in izkušnje pri vzpostavljanju modelov trajnostne logistike v zadnjih osmih letih. Izkazalo se je, da je najuspešnejši holistični pristop, največji izziv pa je kje in kako začeti. Vse to pa je seveda povezano s stroški, ki ga imajo posamezna podjetja. Znati jih je treba prepričati in pravilno voditi do prave transformacije njihovih poslovnih modelov.

Projektna vodja družbe ARTI at ARTI-Autonomous Robot Technology GmbH Lena Franke, ki dostavnim podjetjem, vključno z e-dostavo, v več evropskih državah ponuja programske avtonomne robotske rešitve, prilagojene različnim industrijskim področjem, je predstavila perspektivo avtonomne dostave v urbanem okolju v prihodnosti. Avtonomne programske rešitve bodo med drugim dostavnim podjetjem prihranile tudi do 50 odstotkov stroškov dostave. Prvi preizkusi z avtonomnimi roboti v Dubaju so že pokazali pozitivne rezultate, da lahko predstavljajo prihodnost dobave v urbanih okoljih.

Polona Bahun
O avtorju