Energetika

Cene elektrike in plina v prvi polovici leta 2022 močno poskočile

Na povečanje so vplivali predvsem stroški energije in dobave, na katere je vplivala trenutna geopolitična situacija, ruska vojaška agresija v Ukrajini.

Cene elektrike in plina v prvi polovici leta 2022 močno poskočile

Tako so se po podatkih Eurostata v prvi polovici leta 2022 povprečne cene električne energije za gospodinjstva v EU glede na enako obdobje leta 2021, zvišale z 22 evrov/100 kWh na 25,3 evra/100 kWh. 

Cene električne energije za gospodinjstva so se v prvi polovici leta 2022 v primerjavi s prvo polovico leta 2021 zvišale v 22 državah članicah EU. Največjo rast cen so zabeležile Češka (za 62 odstotkov), Latvija (za 59 odstotkov) in Danska (za 57 odstotkov).
Cene električne energije za gospodinjstva pa so se znižale na Nizozemskem (za 54 odstotkov), v Sloveniji (za 16 odstotkov), na Poljskem (za tri odstotke), ter na Portugalskem in Madžarskem (v obeh za odstotek). Padec cen na Nizozemskem, v Sloveniji in na Poljskem je posledica državnih subvencij in dodatkov, medtem ko so na Madžarskem cene regulirane.
In sicer je povprečna cena električne energije za gospodinjstva v prvi polovici leta 2022 v državah z najnižjimi cenami na Nizozemskem znašala 5,9 evra/100 kWh, na Madžarskem 9,5 evra/100 kWh in v Bolgariji 10,9 evra/100 kWh. Cena v državah z najvišjimi cenami pa je na Danskem znašala 45,6 evra,/100 kWh v Belgiji 33,8 evra/100 kWh, v Nemčiji 32,8 evra/100 kWh in v Italija 31,2 evra/100 kWh.

Povprečne cene plina so se v primerjavi z enakim obdobjem leta 2021 v prvi polovici letošnjega leta zvišale s 6,4 evra na 100 kWh na 8,6 evra/100 kWh. 
Med prvo polovico leta 2021 in prvo polovico leta 2022 so se cene plina zvišale v 23 od 24 držav članic EU, za katere so na voljo podatki. Cene plina so najbolj zrasle v Estoniji (za 154 odstotkov), Litvi (za 110 odstotkov) in Bolgariji (za 108 odstotkov), predvsem zaradi stroškov energije. Le v eni državi članici so se cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce v tem obdobju nekoliko znižale, in sicer na Madžarskem, kjer so cene regulirane, za 0,5 odstotka.
Povprečne cene plina za gospodinjstva v prvi polovici leta 2022 so bile najnižje na Madžarskem (2,9 evra/100 kWh), Hrvaškem (4,1 evra/100 kWh) in v Latviji (4,6 evra/100 kWh), najvišje pa na Švedskem (22,2 evra/100 kWh), na Danskem (16 evrov/100 kWh) in na Nizozemskem (12,9 evra/100 kWh).

V primerjavi s predhodnim letom so se davki in dajatve v končnih računih za elektriko in plin, zaračunanih gospodinjstvom v EU, v prvi polovici leta 2022, znatno zmanjšali, saj so države članice uvedle olajšave in subvencije za ublažitev visokih stroškov energije. V primerjavi s prvim polletjem 2021 se je delež davkov v računu za elektriko znižal z 39 odstotkov na 24 odstotkov oziroma za 15,5 odstotka, na računih za plin pa s 36 odstotkov na 27 odstotkov oziroma za 8,6 odstotka.

Polona Bahun
O avtorju