Energetika

Cene zemeljskega plina in električne energije za gospodinjstva nekoliko višje


Zemeljski plin je bil v letošnjem drugem četrtletju za gospodinjske odjemalce dražji za dva odstotka, za negospodinjske pa cenejši za 28 odstotkov. Tudi cene elektrike so bile za prvo skupino odjemalcev višje (za sedem odstotkov), za drugo pa nižje (za štiri odstotke).

Cene zemeljskega plina in električne energije za gospodinjstva nekoliko višje

Po podatkih Statističnega urada se je povprečna cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce v primerjavi s prvim četrtletjem zvišala za dva odstotka, na 0,099 evra/kWh. Cena za negospodinjske odjemalce pa je padla, in sicer za 28 odstotkov, na 0,060 evra/kWh (brez DDV).

Cena električne energije za gospodinjske odjemalce je znašala 0,194 evra/kWh, za negospodinjske odjemalce pa 0,216 evra/kWh (brez DDV). Prva je bila za sedem odstotkov višja kot v prvem četrtletju, druga pa za štiri odstotke nižja. 
Na cene zemeljskega plina in električne energije so delno vplivali sprejeti ukrepi za omilitev posledic vpliva visokih cen energentov, s katerimi so se začasno znižali ali odpravili nekateri prispevki.

Mednarodna primerjava cen zemeljskega plina za drugo polletje lani kaže, da je cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce (20–200 GJ ali 5.556–55.556 kWh letne porabe) z vsemi davki znašala 83 odstotkov povprečja v celotni EU-27, za negospodinjske odjemalce brez DDV (10.000–100.000 GJ ali 2.777.778–27.777.778 kWh letne porabe) pa sto odstotkov omenjenega povprečja. 
Cena električne energije za gospodinjske odjemalce je z vsemi davki (2.500–5.000 kWh letne porabe) znašala 69 odstotkov povprečja v EU-27, za negospodinjske odjemalce brez DDV (500–2.000 MWh letne porabe) pa 94 odstotkov povprečja.

Polona Bahun
O avtorju