Energetika

COP28: potrojitev rabe obnovljivih virov in podvojitev energetske učinkovitosti

121 svetovnih držav se je pridružilo globalni zavezi za obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost, ki predvideva potrojitev obnovljivih virov energije ter podvojitev energetske učinkovitosti do leta 2030.

COP28: potrojitev rabe obnovljivih virov in podvojitev energetske učinkovitosti

V okviru 28. konference Združenih narodov o podnebnih spremembah COP28 je 121 držav podpisalo Globalno zavezo o obnovljivih virih energije in energetski učinkovitosti. Pobudo sta skupaj sprožila predsedstvo EU in COP28.

Zaveza določa globalne cilje, da se do leta 2030 v primerjavi s prejšnjim desetletjem raba obnovljivih virov energije potroji na vsaj 11.000 GW, globalna stopnja izboljšav energetske učinkovitosti pa se podvoji na več kot štiri odstotke. Izpolnjevanje teh ciljev naj bi podprlo prehod na razogljičen energetski sistem in pripomoglo k postopni opustitvi rabe fosilnih goriv.

Na uresničevanje teh globalnih energetskih ciljev so se osredotočale tudi razprave v okviru Energetskih dni EU, ki jih je ob robu konference organizirala Evropska unija. Dogodki so se osredotočali na zaveze za potrojitev obnovljivih virov energije in podvojitev energetske učinkovitosti, paneli pa so pokrivali širok spekter tem, od spodbujanja prehoda na zeleno energijo in zelenih finančnih tokov do digitalizacije trajnosti in pravičnega prehoda.

Evropska unija sicer že od leta 2016 organizira Evropske energetske dneve, saj želi predstaviti izkušnje na tem področju ter promovirati čisto energijo ter prihajajoče pobude, deliti znanje in izkušnje z mednarodnimi partnerji ter omogočiti medsebojno povezovanje za gospodarstvo, inovatorje in investitorje.

Letos so energetske dneve EU organizirali v sklopu konference COP28 v Dubaju, energetskim temam so prvič namenili dva dneva (4. in 5. december) ter organizirali devet zasedanj.

Pri Evropski komisiji kot namen organizacije Energetskih dni EU izpostavljajo ambiciozne cilje in politike Evropske unije na področju obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti, pa tudi razogljičenja energetskega sistema. Ti cilji in zaveze evropskim podjetjem omogočajo uvajanje novih tehnologij in zniževanje stroškov, pa tudi izvoz znanja in rešitev, od energetsko učinkovitih tehnologij do priobalnih vetrnih elektrarn.

Katarina Prelesnik
O avtorju