Omrežja

Daljnovod 2x400 kV Beričevo-Krško pripravljen na vklop v omrežje

Poskusni vklop daljnovoda pod napetost v zagonske in funkcionalne preizkuse je predviden 28. oziroma 29. oktobra.
Daljnovod 2x400 kV Beričevo-Krško pripravljen na vklop v omrežje

Gradbena in elektromontažna dela na daljnovodu 2x400 kV Beričevo-Krško, eni največjih Elesovih investicij v zadnjih letih, so zaključena, daljnovod pa bodo slavnostno svojemu namenu predali 19. novembra. Zaključuje se še izdelava dokumentacije za pripravo vloge za tehnični pregled za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Že 28. avgusta je bil narejen prevzem del od izvajalca, kjer so, po besedah vodje projekta Martina Hostnika, ugotovili določene pomanjkljivosti. Rok za njihovo odpravo je bil 25. september, razen izvedbe popravkov antikorozijske zaščite. Rok za odpravo le-teh je 25. oktober, 33 signalnih stebrov pa bo izvajalec popravil v času garancijske dobe, kar pa ne vpliva na poskusni vklop daljnovoda pod napetost v zagonske in funkcionalne preizkuse. Ta je predviden takoj po zaključku remonta NEK, to je 28. oziroma 29. oktobra. Kot pojasnjuje Martin Hostnik, se datum lahko še spremeni, če se premakne ali podaljša remontno okno. 

V dneh od 23. do 26. septembra je na daljnovodu potekalo izvajanje funkcionalnih in zagonskih preizkusov, pri katerih so merili parametre daljnovoda, fazno zaporedje in določene vplive daljnovoda na obstoječo infrastrukturo. Rezultati so bili pozitivni in od tedaj naprej je daljnovod pripravljen za vklop v elektroenergetsko omrežje, istočasno so za vklop pripravljena tudi 400 kV polja v RTP Beričevo in v RTP Krško, saj gre za celoto.

Nov 80,4 kilometra dolg daljnovod 2x400 kV Beričevo-Krško, čigar trasa poteka prek 3060 parcel v desetih občinah, bo omogočil prenos električne energije po najkrajši prenosni poti iz vzhodnega dela države, kjer je večja proizvodnja električne energije, v osrednji in zahodni del Slovenije z večjo porabo. Poleg tega bo omogočil sklenitev 400 kV omrežja na slovenskem ozemlju, s čimer se bo povečala zanesljivost obratovanja našega elektroenergetskega sistema. Nov 400 kV daljnovod pa bo hkrati omogočil tudi povečanje tranzitnih sposobnosti slovenskega omrežja in s tem prispeval k odpravi ozkih grl v slovenskem prenosnem omrežju, tako da je tudi širšega regionalnega in evropskega pomena.

Investicijska vrednost daljnovoda, ki ga je Eles začel graditi jeseni 2011 in katerega zgodba se tako zaključuje po 30 letih, znaša 63 milijonov evrov. (pb)

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.