Obnovljivi viri

Delež obnovljivih virov v prometu se je v letu 2021 zmanjšal

Po podatkih Evropskega statističnega urada je delež obnovljivih virov v prometu na ravni EU leta 2021 dosegel 9,1 odstotka, kar za 1,2 odstotne točke manj kot leta 2020. 
 

Delež obnovljivih virov v prometu se je v letu 2021 zmanjšal

Doseženi delež kaže, da bo treba opraviti še veliko dela, da bi dosegli cilj 14 odstotkov, ki je trenutno določen za leto 2030 v direktivi EU o spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov. Glede na ta cilj je bila EU v letu 2021 za 4,9 odstotne točke pod ciljem za leto 2030 in 0,9 odstotne točke pod ciljem za leto 2020.

Kljub absolutnemu povečanju rabe obnovljivih virov v prometu v primerjavi z letom 2020 je zmanjšanje deleža povezano tako s povečanjem prometa zaradi odprave omejitev zaradi epidemije koronavirusa kot s spremembo metodologije, ki jo za izračun uporablja evropski statistični urad. 

Med državami članicami EU sta le dve državi presegli cilj do leta 2030. Švedska je s 30,4 odstotka imela približno trikrat večji delež od tistega v 25 državah članicah EU in več kot dvakrat večjega od cilja za leto 2030. Sledi ji Finska z 20,5-odstotnim deležem. Visoka deleža Švedske in Finske sta predvsem rezultat velike rabe biogoriv v njuni mešanici goriv za promet.
Najnižje deleže rabe obnovljivih virov v prometu so zabeležile Irska in Grčija (obe po 4,3 odstotka), Poljska (5,7 odstotka), Latvija (6,4 odstotka) in Litva (6,5 odstotka).
Največji upad od leta 2020 do 2021 je Evropski statistični urad zabeležil na Irskem (za 5,9 odstotne točke), Madžarskem (za 5,4 odstotne točke) in v Luksemburg (za 4,6 odstotne točke).
Razen Finske (povečanje za 6,2 odstotne točke), Litve (povečanje za eno odstotno točko), Danske (povečanje za 0,8 odstotne točke), Hrvaške (povečanje za 0,4 odstotne točke) in Malte (brez spremembe), so ostale države članice EU leta 2021 zabeležile zmanjšanje povprečnega deleža obnovljivih virov v prometu v primerjavi z letom 2020. 

Polona Bahun
O avtorju