Jedrska energija

Delodajalci izrazili odločno podporo projektu JEK 2

Slovensko gospodarstvo potrebuje trajnostno energetsko neodvisnost ter stabilno in dolgoročno predvidljivo oskrbo z električno energijo. 

Delodajalci izrazili odločno podporo projektu JEK 2

Reprezentativne delodajalske organizacije (Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije) so izrazile podporo projektu izgradnje nove jedrske elektrarne 
JEK 2.  Kot so zapisali, je energetska kriza s skokovitim porastom in nihanjem cen električne energije razgalila odvisnost in ranljivost energetske oskrbe, in to v času, ko stremimo k povečanju čistih energetskih virov in zelenemu ter digitalnem prehodu. Ob tem delodajalci poudarjajo, da je energetski prehod projekt prenove energetske infrastrukture, pri čemer potrebujemo trajnostno energetsko neodvisnost, stabilnost in zanesljivost oskrbe tako za prebivalstvo kot tudi za gospodarstvo. Resolucija o dolgoročni rabi jedrske energije je dobra podlaga za nadaljevanje projekta JEK2, čemur pritrjuje tudi stroka. V Sloveniji imamo pozitivne izkušnje z uporabo te tehnologije, odlični obratovalni rezultati NEK so dokaz znanja naših jedrskih strokovnjakov in to znanje in izkušnje je smiselno in nujno uporabiti pri postavljanju temeljev dolgoročne energetske oskrbe.

Delodajalci nadalje navajajo, da primer nemškega energetskega obrata dokazuje, da obnovljivi viri energije potrebujejo v elektroenergetskem sistemu stabilno osnovo, ki jo lahko zagotavljajo zgolj tehnologije, ki morajo biti na voljo 24/7 vse dni v letu. Zato se tudi sami pridružujejo oceni, da je predlog scenarija obnovljivih virov energije v kombinaciji z jedrsko elektrarno strokovno utemeljena izbira, ki izpolnjuje zahtevane kriterije in zagotavlja dolgoročno predvidljivost oskrbe z električno energijo. 
Delodajalci tudi odločno zavračajo očitke petih nevladnih organizacij, da je projekt JEK2 zgolj v interesu gospodarskih elit. Kot izpostavljajo, v Sloveniji že več let poteka širša strokovna razprava o prihodnji smeri elektroenergetskega razvoja. Z energetsko krizo se je Evropa soočila z realnostjo svojih načrtov, v Sloveniji pa imamo potencial in znanje, da s premišljenimi odločitvami prenovimo naš elektroenergetski sistem ter si tako ustvarimo ekonomsko osnovo za blaginjo naše in prihodnjih generacij, so še zapisali delodajalci v svojem sporočilu. 
 

Brane Janjič
O avtorju