Energetika

Dosegli visoko stopnjo razpoložljivosti soproizvodnje

V Energetiki Ljubljana so tudi v minulem letu ohranjali optimalno obratovanje proizvodnih virov z rednimi vzdrževalnimi deli in z izvedbo večjih popravil.
Dosegli visoko stopnjo razpoložljivosti soproizvodnje

Kot Energetika Ljubljana navaja v letnem poročilu 2018, je proizvodnja toplote in električne energije na lokaciji Moste - enota TE-TOL in Šiška - enota TOŠ v prejšnjem letu potekala nemoteno.

»Večjih okvar na proizvodnih napravah nismo zabeležili, manjše okvare pa smo sproti odpravili ter dosegli visoko stopnjo razpoložljivosti soproizvodnje. Optimalno obratovanje proizvodnih virov smo ohranjali z rednimi vzdrževalnimi deli in z izvedbo večjih popravil, ki smo jih načrtovali za leto 2018. Izvedena je bila menjava jedra plinske turbine (t.i. »Core Engine«), s čimer smo pridobili nadaljnjih 30.000 obratovalnih ur oz. približno še štiri leta obratovanja plinske kogeneracije na lokaciji Šiška,« pojasnjuje Energetika Ljubljana.

Sprotno spremljanje proizvodnje in obratovanja

V Energetiki Ljubljana so proizvodnjo in obratovanje posameznih proizvodnih virov spremljali urno in dnevno ter usklajevali z zunanjimi temperaturnimi gibanji. Za potrebe daljinskega ogrevanja so iz soproizvodnje proizvedli 97,4 % vroče vode, od tega večji del na lokaciji Moste. Preostali del toplote je iz reducirane proizvodnje ali vršnih virov. Proizvodnja pare za tehnološke namene je potekala glede na potrebe končnih odjemalcev, ki so vezani na ločeni parovodni omrežji na lokaciji Moste in Šiška. Podatki o obsegu proizvodnje toplote in električne energije so predstavljeni v okviru poročila o izvajanju dejavnosti družbe.

Zaradi sprotne optimizacije proizvodnje energije iz soproizvodnih virov so se izvajali sprotni nakupi električne energije na trgu, ki so bili uresničeni po nižji ceni od lastne proizvodne cene.

Za nemoten potek proizvodnje in dobav energentov

V laboratoriju za goriva in kemijsko kontrolo vod so izvajali naloge, ki se nanašajo na vhodno kontrolo energentov (premog in lesni sekanci), kontrolo energentov ter ugaskov v proizvodnem procesu, izvajanje monitoringa CO2, kontrolo kvalitete in kondicioniranje tehnoloških vod, kontrolo olj, kontrolo produktov gorenja in depozitov, vzdrževanje opreme in vzdrževanje akreditacije.

»Posodobili smo sistem on-line meritev tehnoloških vod bloka 3 v enoti TE-TOL ter nadgradili sistem kontrole v laboratoriju z avtomatskim titratorjem. Za zunanje naročnike smo izvedli 53 analiz premoga, 45 analiz trdnih biogoriv in 79 analiz tehnološke vode. S strani Slovenske akreditacije je bil uspešno opravljen nadzor akreditiranih metod,« je Energetika Ljubljana med drugim še zapisala v letnem poročilu 2018.

 

 

 

Miro Jakomin
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.