Okolje

Dosežen dogovor o zmanjšanju emisij CO2 za težka vozila

Nova pravila bodo prispevala k izpolnjevanju podnebnih ambicij EU do leta 2030 in doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2050.
 

Dosežen dogovor o zmanjšanju emisij CO2 za težka vozila

Svet EU in Evropski parlament sta dosegla začasni politični dogovor o standardih za emisije CO2 za težka vozila (tovornjaki, avtobusi in priklopniki).  Cilj je dodatno zmanjšati emisije CO2 v sektorju cestnega prometa ter določiti nove cilje za leta 2030, 2035 in 2040. Cilj predloga je tudi spodbuditi vse večji delež brezemisijskih vozil v celotnem voznem parku težkih vozil v EU, hkrati pa zagotoviti, da se ohranijo in okrepijo inovacije v sektorju in njegova konkurenčnost.

Sozakonodajalca sta dosegla dogovor o razširitvi področja uporabe uredbe, da bi za skoraj vsa nova težka vozila s certificiranimi emisijami CO2, vključno z manjšimi tovornjaki, mestnimi avtobusi, drugimi avtobusi in priklopniki, veljali cilji glede zmanjšanja emisij.
Izvzetje iz ciljev glede zmanjšanja emisij CO2, določenih v uredbi, bo veljalo za: male proizvajalce in vozila, ki se uporabljajo v rudarstvu, gozdarstvu in kmetijstvu, vozila, ki jih uporabljajo oborožene sile in gasilske enote ter vozila, ki se uporabljajo za civilno zaščito, javni red in medicinsko oskrbo.
Začasni dogovor v poznejši fazi (2035) razširja področje uporabe uredbe tudi na delovna vozila, kot so tovornjaki za odvoz odpadkov ali mešalniki betona. Poleg tega bo Evropska komisija analizirala možnost vključitve manjših tovornjakov (manj kot pet ton) v področje uporabe.
Začasni sporazum obravnava tudi vprašanje naknadno opremljenih vozil, to je običajnih vozil, preoblikovanih v brezemisijska vozila, kar bi omogočalo prenos takih vozil med proizvajalci. Sozakonodajalca sta dosegla dogovor, da bosta Evropsko komisijo zadolžila, da do leta 2025 oceni potrebo po olajšanju uvajanja naknadno opremljenih težkih vozil na trg s harmoniziranimi pravili za njihovo odobritev.

V skladu s podnebnimi cilji EU za leto 2030 in pozneje sta Svet EU in Evropski parlament poleg cilja 15-odstotnega zmanjšanja do leta 2025, ki je že določen v veljavni uredbi, ohranila cilje, ki jih je Evropska komisija določila v svojem predlogu za leta 2030 (45 odstotkov), 2035 (65 odstotkov) in 2040 (90 odstotkov). Ti cilji se bodo uporabljali za težka tovorna vozila z maso nad 7,5 ton in avtobuse.
Sozakonodajalca sta dosegla dogovor, da bosta določila cilje za priklopnike na 7,5 odstotka in za polpriklopnike na deset odstotkov. Uvedla sta tudi opredelitev „e-priklopnikov“, da bi zagotovili pravno jasnost in prilagodili obstoječo uredbo tehničnemu razvoju tega novega tipa priklopnikov, ob upoštevanju možnosti, da e-priklopniki prispevajo k zmanjšanju emisij CO2 iz priklopnikov.
S predlagano spremembo se uvaja sto-odstotni cilj ničelnih emisij za mestne avtobuse do leta 2035, hkrati pa se določa vmesni cilj 90 odstotkov za to kategorijo do leta 2030. Sozakonodajalca sta dosegla dogovor, da iz tega cilja izvzameta medmestne avtobuse in to vrsto težkih vozil uvrstita pod splošne cilje za avtobuse.

Evropska komisija bo učinkovitost in učinek spremenjene uredbe na navedene cilje pregledala leta 2027. Sozakonodajalca sta dodala vrsto določb, da bi bila klavzula o pregledu celovitejša.
Evropska komisija bo morala med drugim oceniti tudi možnost razvoja skupne metodologije za oceno emisij CO2 v celotnem življenjskem ciklu novih težkih vozil in poročanje o njih ter pripraviti oceno vloge korekcijskega faktorja za ogljik pri prehodu na brezemisijsko mobilnost v sektorju težkih vozil. V pregledu bo ocenjena tudi vloga metodologije za registracijo težkih vozil, ki delujejo izključno na goriva brez emisij CO2.
Dogovor morata obe instituciji potrditi še formalno.

Polona Bahun
O avtorju