Energetika

Dosežen načelni dogovor o posodobljeni Pogodbi o energetski listini

Ratificirana in potrjena pogodba bo olajšala trajnostne naložbe v energetskem sektorju, saj bo posodobljen pravni okvir zagotovil pravno zaščito naložb. Hkrati pa bo odražala cilje prehoda na čisto energijo in prispevala k doseganju ciljev pariškega sporazuma.

Dosežen načelni dogovor o posodobljeni Pogodbi o energetski listini

Konec preteklega tedna so se zaključila pogajanja o posodobitvi pogodbe o energetski listini. S sprejetjem načelnega dogovora med 53 pogodbenicami, je Evropska komisija izpolnila pogajalski mandat, ki ga je prejela od Sveta EU.
Posodobljena pogodba bo nudila pravno zaščito naložb na ozemljih EU in Združenega Kraljestva ter odražala reformirane standarde, ki jih je posodobila EU v svojih nedavnih dvostranskih sporazumih, pri čemer ti ohranjajo pravice držav članic, da uresničujejo svoje politične cilje, vključno cilje blažitve podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. To v celoti ohranja sposobnost EU za razvoj podnebnih politik.
Posodobljena pogodba bo pogodbenicam omogočila, da nove naložbe v projekte s področja fosilnih goriv, izključijo iz pravne zaščite naložb in postopno opustijo pravno zaščito za že obstoječe naložbe. Postopno opuščanje pravne zaščite za naložbe v fosilna goriva bo potekalo v krajšem časovnem okviru kot v primeru izstopa iz pogodbe, tako za obstoječe kot za nove naložbe. Pravna zaščita za nove naložbe v fosilna goriva bo prenehala veljati 15. avgusta 2023, zaščita obstoječih naložb pa se bo končala deset let po sprejetju ustreznih določil.

Pogodba bo vsebovala tudi novost, da vlagatelj iz države pogodbenice, ki je del organizacije za regionalno gospodarsko povezovanje, kot je EU, ne more vložiti zahtevka za rešitev spora med vlagatelji in državo proti drugi pogodbenici, članici organizacije za regionalno gospodarsko povezovanje. S tem se dokončno določajo vloge znotraj EU v okviru pogodbe o energetski listini, ki so trenutno v nasprotju s pravom EU in v skladu z nedavnimi sodbami sodišča EU. Posodobljena pogodba vsebuje nove definicije naložbe in investitorja, tako da bodo pravno zaščito naložb uživali samo vlagatelji z izkazanimi pomembnimi gospodarskimi interesi.
V posodobljeni pogodbi o energetski listini se pogodbenice zavezujejo k spoštovanju mednarodno priznanih temeljnih delovnih načel in soglašajo, da ne bodo zniževale svojih standardov z namenom privabljanja naložb in da bodo izvajale presoje vplivov na okolje. Določbe o transparentnosti in družbeni odgovornosti so tudi del določb o trajnostnem razvoju, ki so predmet ad hoc postopka reševanja sporov.
Kar zadeva tranzit, posodobljena pogodba upošteva zahteve integriranih energetskih trgov s pravicami dostopa tretjih oseb, kot je v EU, z zlasti nadgrajenimi določbami glede dostopa za namene tranzita, uporabe infrastrukture in tarif.
Posodobljena so bila pravila za reševanje sporov, kot je na primer zagotavljanje večje preglednosti postopkov reševanja sporov in zaščita pred neresnimi naložbenimi zahtevki.
Posodobljena pogodba o energetski listini naj bi bila uradno sprejeta na konferenci pogodbenic, ki je predvidena za november. Da bodo države EU sklenile sporazum, bo morala Evropska komisija uradno začeti postopek sprejemanja sporazuma, ki zahteva soglasje Sveta EU in tudi soglasje Evropskega parlamenta.

Pogodba energetski listini je bila sicer podpisana decembra 1994 in je začela veljati aprila 1998. Trenutno je podpisnic in pogodbenic pogodbe 53. To so EU, Euratom in vse države članice, razen Italije, ki je iz pogodbe izstopila leta 2015.
Prvotni cilj te pogodbe je bil ustvariti forum za čezmejno politično sodelovanje na področju energetike, zaščite naložb, trgovanja, tranzita in energetske učinkovitosti. Določbe pogodbe o zaščiti naložb niso bile posodobljene od devetdesetih let prejšnjega stoletja in, so v primerjavi z novimi standardi, ki jih je vzpostavil reformiran pristop EU do naložbene politike, že zastarele. Ko so potekala pogajanja o tej pogodbi, razlikovanja med viri energije glede na njihovo združljivost z zavezami podnebne politike, v praksi še ni bilo. Čeprav besedilo trenutne pogodbe vsebuje nekatere spodbude za prehod na čisto energijo, jih je premalo in ne zadoščajo za doseganje sedanjih ciljev okoljske politike. Poleg tega je pogodba postala sporna naložbena pogodba, pri čemer večina sporov nastaja znotraj EU, in sicer v zvezi z vlagatelji iz države članice EU proti drugi državi članici EU.

Svet EU je zato julija 2019 Evropski komisiji podelil mandat za pogajanja o temeljiti posodobitvi te pogodbe, saj je ta potrebovala bistveno reformo tako glede standardov za zaščito naložb kot tudi okrepitve trajnostne razsežnosti pogodbe o energetski listini. EU je maja 2020 predložila predlog za posodobitev pogodbe o energetski listini in 15. februarja 2021 Sekretariatu pogodbenic predložila dopolnilni predlog za obravnavo vprašanja opredelitve gospodarske dejavnosti v energetskem sektorju, znanega tudi kot izločanje fosilnih goriv. Od julija 2020 je bilo izvedenih petnajst krogov pogajanj. Na konferenci pogodbenic o pogodbi o energetski listini, ki je bila 24. junija 2022, so pogodbenice potrdile izid pogajanj o posodobitvi in sprejele načelni dogovor o pripravljenem besedilu.

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.