Omrežja

Dosežen začasni dogovor o reviziji Uredbe o vseevropskih energetskih omrežjih

Nova pravila bodo podpirala podnebne cilje EU in zeleni dogovor.

Dosežen začasni dogovor o reviziji Uredbe o vseevropskih energetskih omrežjih

Predsedstvo Sveta EU in pogajalci Evropskega parlamenta so dosegli začasni politični dogovor o reviziji Uredbe o vseevropskih energetskih omrežjih (TEN-E). Dogovor morajo sedaj potrditi države članice.

Pogajalci so se med drugim dogovorili, da se z revizijo uredbe opusti podpora novim projektom zemeljskega plina in nafte ter uvede obvezna trajnostna merila za vse projekte. S pomočjo skupne kontaktne točke se bodo poenostavili in pospešili postopki izdajanja potrebnih dovoljenj za posamezne projekte.
Do 31. decembra 2029 bo mogoče sredstva namenjena projektom vodika, pretvorjenega iz zemeljskega plina, uporabljati za projekte prevoza ali shranjevanje vnaprej določene mešanice vodika z zemeljskim plinom ali biometanom. Upravičenost do finančne pomoči EU za takšne projekte se bo iztekla 31. decembra 2027.

Projekti, ki niso več na seznamu PCI, za katere pa je bila prijava sprejeta v pregled pri pristojnem organu, bodo ohranili svoje pravice in obveznosti v smislu hitrejšega izdajanja dovoljenj.

Dogovorili so se, da je treba v revidirano uredbo dodati 136. člen finančne uredbe EU, ki določa, kdaj je oseba oziroma subjekt izključen iz izbora za prejemanje financiranja EU. Gre za primere, kot so goljufija, korupcija ali ravnanje, ki je povezano s kriminalnimi združbami.
V uredbo je treba vključiti nekatere vrste elektrolizatorjev z zmogljivostjo najmanj 50 MW, ki jih zagotavlja en sam elektrolizator ali sklop elektrolizatorjev, ki tvorijo en sam usklajen projekt in prispevajo k trajnosti. Ostali elektrolizatorji ne bodo upravičeni do financiranja.

V revidirani uredbi je treba poudariti pomembnost vloge energije iz OVE virov, vključno s pametnimi plinskimi omrežji, in ustvariti možnost nezavezujočega sodelovanja na področju načrtovanja omrežij na morju. Poleg tega je treba okrepiti proces upravljanja za TEN-E z močnejšo vlogo relevantnih deležnikov ter v področje uporabe uredbe vključiti tudi PCI projekte, ki so trajnostni in koristni na ravni EU.

Revidirana uredba bo še naprej zagotavljala, da bodo novi projekti ustrezali ciljem povezovanja trga, konkurenčnosti in varnosti oskrbe. Še naprej bo podpirala projekte, ki povezujejo regije, ki so trenutno izolirane od evropskih energetskih trgov, in projekte, ki krepijo obstoječe čezmejne povezave in spodbujajo sodelovanje z državami zunaj EU.

Revidirana uredba TEN-E opredeljuje enajst prednostnih koridorjev in tri prednostna tematska področja za razvoj in medsebojno povezovanje. Posodablja kategorije infrastrukture, ki so upravičene do podpore, s poudarkom na dekarbonizaciji in dodaja nov poudarek na električnih omrežjih na morju, vodikovi infrastrukturi in pametnih omrežjih. To se bo večinoma izvajalo s PCI  projekti, ki so upravičeni do financiranja iz instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2021–2027. 

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.