Omrežja

ELES nadaljuje z gradnjo daljnovoda Cirkovce-Pince

Po prazničnem premoru aktivnosti na gradbišču ponovno v polnem teku.
ELES nadaljuje z gradnjo daljnovoda Cirkovce-Pince

ELES gradbena dela na celotni trasi dvosistemskega daljnovoda 400 kV Cirkovce-Pince nadaljuje z izvedbo globokih in plitkih temeljenj, na določenih delih trase pa že poteka tudi vgradnja nožnih delov jeklenih konstrukcij.

Zaradi razmočenega in blatnega terena ter velikih količin podtalnice so pogoji za dela trenutno izjemno težki, zato se okrepljene ekipe na terenu trudijo čim hitreje očistiti cestišča, ki so v uporabi za dostop do posameznih stojnih mest. Kljub temu še vedno prihaja do začasnega onesnaženja cestnih površin, ki se jih delavci trudijo očistiti v najkrajšem možnem času.
V sklopu izgradnje 400 kV daljnovoda v občini Kidričevo se izvaja tudi prestavitev obstoječega 220 kV daljnovoda, kjer že poteka dvig novih jeklenih konstrukcij.

Spomnimo, izgradnja daljnovoda Cirkovce-Pince in posodobitev ter dograditev RTP Cirkovce se že vrsto let nahaja na seznamu pomembnejših Elesovih projektov, saj je Madžarska edina sosednja država, s katero Slovenija še nima visokonapetostnih elektroenergetskih povezav. Daljnovod prinaša številne koristi, in sicer povečanje zanesljivosti delovanja slovenskega elektroenergetskega sistema, povečanje uvoznih zmogljivosti in možnost večje integracije trga z električno energijo v regiji ter lažji dostop do vzhodnih trgov, kar bo dolgoročno prineslo ugodnejše cene električne energije za slovenske odjemalce. Nova RTP Cirkovce pa bo hkrati tudi precej razbremenila obstoječo RTP Maribor.

Investicijska vrednost izgradnje daljnovoda s pripadajočim RTP Cirkovce znaša 145 milijonov evrov, predvidoma pa bo končan leta 2022.

Polona Bahun
O avtorju