Omrežja

ELES za projekt SINCRO.GRID prejel še eno pomembno priznanje

Družba ELES je včeraj za uspešno izvedbo mednarodnega projekta SINCRO.GRID prejela nacionalno nagrado Energy Globe. Gre za uveljavljeno svetovno nagrado, s katero nagrajujejo projekte, ki pomembno prispevajo k trajnostnemu razvoju in varovanju okolja. Projekt je v lanskem letu dobil tudi nagrado Energy Storage Awards za izjemne dosežke na področju baterijskih hranilnikov električne energije.

ELES za projekt SINCRO.GRID prejel še eno pomembno priznanje

Pobuda za iskanje skupne rešitve na območju Slovenije in Hrvaške za rešitev problema pomanjkanja ustreznih virov prožnosti, ki so potrebni za uravnavanje elektroenergetskega sistema ob vse večjem vključevanju razpršenih virov proizvodnje, se je porodila že leta 2014, sodelovanje med slovenskimi in hrvaškimi operaterji elektroenergetskega omrežja pa je prineslo številne koristi, pomembne tudi za širšo regijo. 

Projekt SINCRO.GRID, ki ga je pod vodstvom družbe ELES izvajal konzorcij družb HOPS, SODO in HEP ODS, je prvi evropski projekt s področja pametnih omrežij, ki je prešel vse faze – od uvrstitve na listo projektov skupnega evropskega interesa leta 2017, sofinanciranja iz Instrumenta za povezovanje Evrope do izvedbe in vključitve visoko učinkovitih naprav, kot so kompenzacijske naprave, baterijski hranilniki, sistem za ugotavljanje meja obratovanja, virtualni čezmejni center vodenja v slovensko in hrvaško elektroenergetsko omrežje. Z njihovo pomočjo danes dosegamo tehnično-poslovne učinke ureditve napetostnih razmer v omrežju, optimizacije izgub, izboljšanega nadzora nad obratovanjem omrežja in povečane integracije OVE Hrvaške in Slovenije, hkrati pa največjim trgom v Evropi omogočamo dostop do OVE celotne jugovzhodne Evrope. 

Nagrado za uspešno izvedbo projekta SINCRO.GRID in njegov prispevek k zelenemu energetskemu prehodu v imenu družbe ELES prevzel vodja Službe za nadzor gradenj Jernej Majcen. Prejeta nagrada pa je dodatna mednarodna potrditev, da družba ELES uspešno išče rešitve za najzahtevnejše izzive zelene preobrazbe.

Polona Bahun
O avtorju