Obnovljivi viri

Emisije v letu 2023 dosegle nove rekordne vrednosti, vendar nizkoogljični viri nakazujejo obrat

V preteklem letu so globalni izpusti ogljikovega dioksida lani zrasli za 1,1 odstotek – 410 milijonov ton – v primerjavi z letom poprej. Kljub temu pa je rast bistveno nižja kot bi bila, če se ne bi povečeval delež nizkoogljičnih virov energije. Brez rabe sončne in vetrne energije, jedrske energije in električnih vozil bi bili izpusti CO2 v zadnjih petih letih namreč kar trikrat višji, kaže poročilo o globalnih izpustih, ki so ga pripravili pri agenciji IEA.

Emisije v letu 2023 dosegle nove rekordne vrednosti, vendar nizkoogljični viri nakazujejo obrat

Pri mednarodni agenciji za energijo (International Energy Agency - IEA) so objavili poročilo o izpustih ogljikovega dioksida v letu 2023. Poročilo kaže, da pospešeno uvajanje tehnologij obnovljivih virov energije vpliva na količino izpustov CO2.

Preteklo leto so globalno zaznamovale izjemne suše (na Kitajskem, v ZDA …), ki so vplivale na proizvodnjo hidroelektrarn, vendar je bil posledični dvig izpustov bistveno nižji zaradi novih nizkoogljičnih tehnologij, ki vključujejo sončno in vetrno energijo ter električna vozila. Rast izpustov v preteklem letu je bila nižja kot v letu poprej, kljub naraščajočemu povpraševanju po energiji, saj rast sončne in vetrne ter jedrske energije in e-vozil omogoča izogibanje rasti porabe fosilnih goriv.

Kljub novim tehnologijam izpusti CO2 še vedno rastejo

V preteklem letu so globalni izpusti ogljikovega dioksida lani zrasli za 1,1 odstotek – 410 milijonov ton – v primerjavi z letom poprej. S tem so dosegli rekordno vrednost 37,4 milijarde ton. IEA rast izpustov pripisuje manku na področju hidroenergije zaradi izrednih suš na Kitajskem, v ZDA in nekaterih drugih državah, kar je povzročilo več kot 40-odstotno rast izpustov, saj so manko nadomestili z rabo fosilnih goriv. Če ne bi bilo izredno nizke proizvodnje hidroelektrarn, pa bi se količina izpustov na področju proizvodnje energije lani zmanjšala, poudarjajo v poročilu, s čimer bi se znatno zmanjšala tudi celotna količina izpustov.

Napredna gospodarstva so v preteklem letu beležila rast GDP, ob hkratnem rekordnem padcu izpustov. Ti so bili najnižji v zadnjih 50 letih, medtem ko so potrebe po premogu padle na nivoje zgodnjega 20. stoletja. To pripisujejo rasti deleža obnovljivih virov energije, nadomeščanju premoga z zemeljskim plinom, izboljšavam na področju energetske učinkovitosti in izboljšavam v industrijski proizvodnji.

Lani je bilo tako prvo leto, ko so več kot polovico električne energije v razvitih gospodarstvih proizvedli z nizkoogljičnimi viri, kot so obnovljivi viri in jedrska energija.

Uvajanje čistih virov energije sicer močno prevladuje na območju razvitih gospodarstev in Kitajske, zato poudarjajo, da bi si morala mednarodna skupnost prizadevati za investicije na tem področju tudi v državah v vzponu in razvijajočih državah.

Katarina Prelesnik
O avtorju