Energetika

Energetika in finance 24

Vas zanima, kako zagotoviti potrebna sredstva za financiranje projektov uvajanja obnovljivih virov in zelenega prehoda? Če ste odgovorili pritrdilno, potem nikakor ne smete zamuditi prvega energetsko-investicijskega foruma, ki bo 29. maja v Ljubljani.

Energetika in finance 24

Ena izmed napovedanih uglednih govork in govorcev na omenjenem forumu izpostavlja, da uspešne naložbe v obnovljive vire zahtevajo celovit pristop s skrbnim preučevanjem vseh relevantnih dejavnikov. Na prvem tovrstnem srečanju se boste tako lahko iz prve roke učinkovito seznanili z novimi priložnostmi in tveganji zelenih naložb v brezogljične vire energije in učinkovito rabo energije ter razogljičenja industrije, ob vse bolj zaostrenih trajnostnih zahtevah in vedno bolj nepredvidljivem ter kompleksnem napovedovanju cen električne energije in drugih energentov. Poleg tega se boste lahko seznanili tudi z različnimi možnostmi financiranja projektov namenjenih proizvodnji iz obnovljivih virov, pri čemer ima poleg kapitalskih naložb, projektnega financiranja in zelenih obveznic pomembno vlogo tudi financiranje preko posojil, ki vključuje banke ali druge finančne institucije.  
Izvedeli pa boste tudi, kako lahko podjetja ob hitro spreminjajočih se trgih energentov pridejo do uspešnega zelenega financiranja energetskih projektov, kje lahko pridobite morebitne finančne podpore zanje v EU in v Sloveniji, ter kako, kot investitor, zagotoviti njihovo dobičkonosnost ob nepredvidljivih cenah energije? Več podrobnosti o samem programu konference in prednostih zgodnejše prijave dobite na tem naslovu. Vabljeni!
 

Brane Janjič
O avtorju