Energetika

Energetika Ljubljana uspešno uvaja sistem PSTE

Nov informacijski sistem v družbi Energetika Ljubljana prinaša koristi tako distributerju kot odjemalcem.
Energetika Ljubljana uspešno uvaja sistem PSTE

V družbi Energetika Ljubljana uvajajo evropski projekt Pametni sistemi toplotne energije (krajše PSTE), ki prinaša številne koristi, še zlasti prihranke energije zaradi zmanjšanih izgub prenosa toplote od vira do odjemalcev. Projekt bo predvidoma zaključen spomladi prihodnje leto.

Kot je povedal vodja projekta PSTE v Energetiki Ljubljana Primož Škerl, se velika večina oz. okoli 95 % vseh proizvedenih 1.000 GWh toplote na leto proizvede v visoko učinkoviti soproizvodnji, kar zagotavlja najnižje možne okoljske vplive. Dispečerji podjetja dan in noč skrbijo, da se toplota distribuira z najnižjimi mogočimi toplotnimi izgubami. Tako se toplota najbolj učinkovito dobavi do praga odjemalcev, ki jo prevzamejo prek toplotnih postaj. »Fizikalno dejstvo je, da so izgube toplote najmanjše, kadar je voda hladnejša, zato si vsi distributerji prizadevajo dosegati čim večje pohlajevanje vode v toplotnih postajah odjemalca.

Ker odjemalec potrebuje enako količino toplote za pokrivanje svojih potreb, se zaradi manjših toplotnih izgub zmanjša potrebna proizvodnja toplote, posledično se zmanjšajo količina porabljenega goriva in izpusti produktov zgorevanja v okolje. Enako velja za porabo električne energije za pogon omrežnih črpalk – manj porabljene energije za črpanje pomeni še dodatno manjšo porabo goriva in manjše izpuste v okolje,« je pojasnil Primož Škerl.

Ključne prednosti Pametnih sistemov toplotne energije

Prednosti PSTE so preprost prikaz »hitrih energetskih izkaznic« ter njihova bogata povednost za ozaveščanje uporabnikov, predvsem pa preglednost ključnih informacij glede učinkovitosti delovanja posamezne toplotne postaje oziroma javljanja napak v njenem delovanju. Prav ključne prednosti PSTE so po Škerlovih besedah botrovale, da je Energetika Ljubljana spomladi leta 2017 oddala vlogo za sofinanciranje tega projekta na Agencijo SPIRIT. Sodelovali so v javnem razpisu z naslovom Pametna mesta: Pilotni/demonstracijski projekti – pretvorba, distribucija in upravljanje energije, in sicer s projektom Pametni sistemi toplotne energije – PSTE v konzorciju s sestrsko družbo Resalta (takrat še GGE). Ocenjevalci vloge so njihov projekt PSTE prepoznali kot kakovosten, zato so konec junija 2017 prejeli sklep o delnem sofinanciranju iz sredstev razpisa.

Nato so v Energetiki Ljubljani začeli urejati dokumentacijo in izvajati druge korake za izvedbo projekta. Ključ projekta je bil zbiranje podatkov s toplotnih postaj, pa tudi plinomerov velikih odjemalcev, razporejenih po celotnem območju mesta Ljubljane in tudi širše, v primestnih občinah. Pri tem so potrebovali dovolj fleksibilno platformo za prenos podatkov, ki bi izpolnjevala več zahtev, na primer baterijsko delovanje, delovanje tudi v kleteh objektov, kjer so toplotne postaje, odprta arhitektura, ki omogoča priklop naprav različnih proizvajalcev, in podobno.

»Na koncu smo se po pregledu obstoječih tehnologij odločili za dvonivojsko brezžično tehnologijo, ki na prvem nivoju pri odjemalcu deluje na nizki radijski frekvenci, kar omogoča prenos podatkov tudi iz kleti in skozi betonske plošče nad nivo zemlje. Tu zbrane podatke prevzame drugi nivo, ki jih s preizkušeno tehnologijo GSM prenese na strežnike podjetja. Drugi nivo ima s ciljem optimizacije stroškov hkrati tudi možnost združevanja več prvonivojskih naprav (do 256) na en vmesnik GSM,« je dejal Primož Škerl.

Na voljo bo tudi podroben vpogled v delovanje toplotnih postaj

Zbrani podatki se na strežnikih preverijo in prikažejo na zemljevidu mesta kot merjeni podatki ter ob združitvi z bazo objektov tudi kot podatki o energetski učinkovitosti posameznega objekta. To se na spletni karti prikaže kot barva objekta (lestvica barv je povzeta po znanih prikazih energetske učinkovitosti). Energetske izkaznice, prikazane na spletni karti, se lahko uporabljajo le kot pokazatelj razmer, ne morejo pa prevzeti vloge prave energetske izkaznice, ki jo pripravi pooblaščena oseba. Ta sistem bo med drugim omogočal tudi podroben vpogled v delovanje toplotnih postaj njihovim lastnikom in tudi upravljavcem sistema, upravnikom in drugim zainteresiranim.

Sistem bo omogočil nadaljnjo optimizacijo daljinskega ogrevanja

Kot je še povedal Primož Škerl, PSTE v Energetiki Ljubljana poskusno že deluje, komunikacijske naprave pospešeno vgrajujejo, podatki z njih se prenašajo, spletni vmesnik interno tudi že testirajo, tako bo že letos vse pripravljeno za obširnejše testiranje s strani večje testne skupine. Ko bo celoten sistem PSTE pripravljen, bodo omejen dostop do njega dobili vsi obiskovalci spletne strani, do specifičnih podatkov odjemalcev pa bodo imeli dostop le oni sami in pooblaščene osebe. Tako bodo končno dobili sistem, ki bo opredelil slabše delujoče toplotne postaje in jim tako omogočil nadaljnjo optimizacijo celotnega sistema daljinskega ogrevanja. To se bo na koncu pokazalo z nižjimi stroški ogrevanja vsakega odjemalca toplote.

Miro Jakomin
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.