Energetika

Energetska odvisnost lani manjša kot leto pred tem

Po podatkih Statističnega urada so domači viri energije lani zadostovali za zadovoljitev 53 odstotkov potreb po energiji.

Energetska odvisnost lani manjša kot leto pred tem

Skupna količina domačih virov energije je lani znašala 3,3 milijona toe (138 PJ), kar je za pet odstotkov več kot leto prej. 
Z domačimi viri energije je Slovenija zadovoljila 53 odstotkov svojih potreb po energiji, preostalo količino pa je uvozila. Oskrba z naftnimi proizvodi je bila v celoti zagotovljena iz uvoza. Pri oskrbi z energijo so prevladovali naftni proizvodi. Podatki kažejo še, da je bilo za oskrbo z energijo na voljo šest milijonov toe (249 PJ), kar je za sedem odstotkov manj kot leto prej. 

V strukturi oskrbe z energijo so tudi v letu 2023 prevladovali naftni proizvodi, njihov delež je znašal 33 odstotkov. Jedrska energija je prispevala 24 odstotkov oskrbe, energija iz OVE (vključno s hidroenergijo) skoraj 22 odstotkov, zemeljski plin okoli enajst odstotkov, prav toliko pa tudi premog.
Kot že omenjeno je bila oskrba z naftnimi proizvodi v celoti zagotovljena iz uvoza. In sicer je njihov delež v strukturi oskrbe z energijo znašal 33 odstotkov.

Polona Bahun
O avtorju